Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta paspārnē ir izdots valodnieces Birutas Petres pētījums "Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi".

Piektdien, 1.jūnijā, pulksten 15 Liepājas CZB filiālē "Vecliepājas rūķis" notiks šīs grāmatas tautā laišana. Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Latvijā līdz šim nav izdota neviena latviešu rakstnieka vai dzejnieka leksikas vārdnīca – šī ir pirmā, informē LiepU Kurzemes Humanitārā institūta direktors Edgars Lāms.

Apjomīgajā 760 lappušu grāmatā vārdnīcām ierastajā šķirkļu veidā apkopoti, skaidroti un ar piemēriem ilustrēti visi Olafa Gūtmaņa dzejā sastopamie lietvārdi. Pētniece paveikusi milzīgu darbu, bet ir noskaņota darbu turpināt, pievēršot uzmanību arī citu vārdšķiru lietojumam dzejnieka tekstos.

Grāmatas autore Biruta Petre par paveikto pastāsta: "Grāmatu rakstīju ilgus gadus – ar pārtraukumiem un atsākumiem, meklējot labāko variantu, kā koncentrētā veidā atspoguļot dzejnieka vārdu krājumu visā tā bagātībā. Šis patiesībā ir ceturtais variants, kurš aptver tikai daļu no dzejā lietotiem vārdiem – nedaudz vairāk par 4000 lietvārdu. Skaidrojumos, ilustrējot ar dzejas tekstiem, esmu centusies atklāt, cik un kādās nozīmēs ir lietots ikkatrs no tiem."

Uz unikālās grāmatas atvēršanu un autores sveikšanu aicināti visi Olafa Gūtmaņa daiļrades cienītāji un interesenti. Gaidām skolēnus, studentus, skolotājus, pētniekus un visus, kam rūp latviešu valodas un kultūras liktenis.