Pirmo reizi pāvests Francisks savu dokumentu ticīgajiem – apustulisko pamudinājumu – visiem pasaules bīskapiem pasniegs caur Latvijas pārstāvja rokām.

Svētdien, 24.novembrī, katoliskajā baznīcā noslēgsies Ticības gads un apustulisko pamudinājumu bīskapiem nodos Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, aģentūru LETA informēja Latvijas Romas katoļu baznīcas Informācijas centrā (LRKB IC).

Šajā svētdienā ir Kristus Karaļa svētki un pāvests Francisks Svētā Pētera laukumā ticīgajai tautai ar simbolisku žestu pasniegs ļoti nozīmīgu dokumentu, kas tiek dēvēts par apustulisko pamudinājumu. Dokuments būs veltīts evaņģelizācijai, proti, kristiešu aicinājumam dalīties savā ticībā un sludināt līdzcilvēkiem prieku un cerību, ko dod Kristus Evaņģēlija labā vēsts.

"Svētās mises noslēgumā, lai uzsvērtu, ka evaņģelizācijas misija ir visas kristīgās kopienas atbildība, Svētais tēvs personīgi pasniegs apustuliskā pamudinājuma eksemplāru dažādu ticīgo grupu pārstāvjiem. Es būtu pagodināts, ja Jūs pieņemtu manu ielūgumu būt šeit Romā un kā Ticības gadā ordinēts bīskaps no pāvesta Franciska rokām saņemtu apustulisko pamudinājumu visu bīskapu vārdā," sacīts vēstulē Liepājas bīskapam Viktoram Stulpinam no pāvesta Jaunās evaņģelizācijas veicināšanas padomes vadītāja arhibīskapa Rino Fizikella.

Ticības gada noslēguma svinībās tiks izmantotas trīs simboliskas zīmes. Tiks izstādīta viena no svētā Pētera relikvijām, kas notiks pirmo reizi vēsturē. Savukārt otrā zīme būs apustuliskā pamudinājuma simboliska pasniegšana dažādām ticīgo grupām. Dokuments tiks pasniegts ne tikai baznīcas hierarhijas pārstāvjiem, bet arī ģimenēm, žurnālistiem, māksliniekiem, kādam aklam cilvēkam un jauniešiem. Pēdējie to saņems elektroniskā formātā, tādējādi uzsverot to, ka pamudinājums ir pieejams arī jauno tehnoloģiju lietotājiem.

Tikmēr trešā zīme Ticības gada noslēguma svinībās būs kopīgs "Credo" – Ticības apliecība pāvesta svinētās Svētās mises laikā. Dievkalpojums sāksies plkst.11.30 pēc Latvijas laika.

Stulpins par Liepājas bīskapu tika ordinēts šā gada 7.septembrī. Viņš ir dzimis 1971.gadā Rīgā un mācījies Rīgas 69.vidusskolā, pēc tam Rīgas Celtniecības tehnikumā. 1990.gadā Stulpins iestājās Rīgas Garīgajā seminārā un 1995.gada 11.jūnijā tika iesvētīts par priesteri. Sākumā viņš kalpoja kā vikārs Gulbenē un Alūksnē, no 1996.gada bija prāvests Aizkrauklē un apkārtējās rajona draudzēs, bet no 2010.gada līdz 2013.gada 7.septembrim bija Rīgas Garīgā semināra inspektors un ekonoms, kā arī Rīgas Sv.Franciska draudzes viceprāvests.

Pāvestam Franciskam šis būs pirmais apustuliskais pamudinājums. Tas ir tapis, balstoties arī uz visas pasaules bīskapu pārrunāto jaunajai evaņģelizācijai veltītā sinodē pirms gada, kurā piedalījās arī Rīgas arhibīskaps–metropolīts Zbigņevs Stankevičs, norāda LRKB IC.

Ticības gads sākās 2012.gada 11.novembrī, Vatikāna II koncila atklāšanas piecdesmitajā gadadienā. Tā mērķis bija aicināt katoļus uz autentisku atgriešanos pie Dieva, kā arī ticības atklāšanu no jauna.