Piektdien, 10.jūnijā, arhitektu un inženieru apvienības pārstāvji no sadraudzības pilsētas Darmštates Sv. Trīsvienības katedrālei pasniedza 1000 eiro lielu ziedojumu ērģeļu atjaunošanai.

Katedrāles atjaunošanas fonda vadītāja Kristīne Liepa un bīskapa kancelejas sekretāre Ilze Vitāle, saņemot ziedojumu, pateicās par atbalstu, pastāstīja par līdzšinējo veikumu katedrāles atjaunošanā un Darmštates arhitektu un inženieru apvienības pārstāvēm, kas sarūpēja šo ziedojumu, dāvāja diskus ar Sv. Trīsvienības katedrāles ērģeļu koncerta ierakstiem.

Liepājas apmeklējuma ietvaros piektdien 32 Darmštates arhitekti  un būvinženieri Rožu ielā 6 tikās ar domes priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Ansiņu, kurš iepazīstināja ar pilsētas attīstības tendencēm un pateicās Darmštates pārstāvjiem par līdzšinējo sadarbību un atbalstu, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Viens no Darmštates arhitektu un inženieru apvienība (Mittelrheinischer Architekten – und Ingenieurverein Darmstad) dalībnieiem Rolfs Giani ir iesaistīts Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas  restaurācijā.

Viesu grupas vadītājs, Darmstates universitātes profesors, būvinženieris Klauss Hābermeils savulaik ir palīdzējis pašvaldības uzņēmuma “Liepājas tramvajs” speciālistiem papildināt zināšanas par trokšņu samazināšanu un citiem tramvaju līniju ekspluatācijas jautājumiem.

G. Ansiņš Darmštates arhitektu un inženieru apvienībai dāvāja Jāņa Krastiņa grāmatu “Liepāja. Jugendstila arhitektūra”, kas izpelnījās klātesošo ovācijas, jo Darmštate pati ir bagāta ar šā stila arhitektūras mantojumu un viesi ir iesaistīti tā saglabāšanā.

Pēc tikšanās Domē vācieši arhitektes Guntas  Šnipkes vadībā devās ekskursijā pa vecpilsētu, apskatīja atjaunoto Liepājas 1. Ģimnāzijas ēku, kas ir jugendstila arhitektūras paraugs, Lielo Dzintaru un apmeklēja Sv. Trīsvienības katedrāli.

Pēcpusdienā darmštatieši kāpa tramvajā un pilsētu apskatīja, izbraucot pa atjaunoto līniju un noklausoties uzņēmuma “Liepājas  tramvajs” vadītāja Aigara Puka stāstījumu.

Darmštates arhitektu un inženieru apvienība ir nevalstiska organizācija, kas apvieno arhitektus un inženierus no Darmštates un reģiona, dibināta 1875.gadā, ir  Vācu arhitektu un inženieru savienības biedre.  Apvienības mērķis ir izglītot dalībniekus, reprezentēt viņu intereses, organizēt pieredzes apmaiņas braucienus, ekskursijas, kultūras pasākumu apmeklēšanu utt.