Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) 21.novembrī tradicionāli organizēs profesionālās izcilības apbalvojuma "Zelta griezums" pasākumu.

Tā interesentiem piedāvās arī dažādas ar mūzikas un mākslas jomu saistītas lekcijas un diskusijas, informē PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.

Pasākums "Zelta griezums" koncertzāles "Lielais dzintars" Lielajā zālē tiks atklāts pulksten 11 ar LMMDV direktores Ingas Auziņas uzrunu.

No plkst. 11.10 – 11.50 būs iespēja klausīties lekciju "Sinerģija un individualitāte", kuru vadīs mākslas zinātniece, Heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietniece Ramona Umblija.
Pulksten 11.50 – 12.30 "ZINOO" komandas vadītājs, misijas "Pirmie Latvijas 100 km kosmosā." vadītājs Pauls Irbins iepazīstinās ar lekciju "Caur ērkšķiem uz zvaigznēm".
Pulksten 12.30 – 13.10 modes dizainere Laima Jurča uzstāsies ar lekciju "Ieguldījums profesionālajā attīstībā, kā ceļš uz panākumiem".
Pulksten 14.20 – 15.00 mākslas zinātnieks, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Ojārs Spārītis uzstāsies ar tēmu: "Latviskuma kods un tā transformācijas". Lekcijas norises vieta: Civita Nova zālē, 1. Stāvā.
Pulksten 14.20 – 15.50 muzikoloģe Daiga Mazvērsīte lasīs lekciju "Liepājnieku pēdas Latvijas populārajā mūzikā". Norises vieta: Kamerzāle.
Pulksten 15.00 – 16.00 LMA profesore Aija Freimane vadīs diskusiju ar semināra lektoriem: R. Umbliju, P. Irbinu, L. Jurču un O. Spārīti. Diskusijas tēma: "Tas nu gan ir KOSMOSS…!"
Pulksten 16.00 – 17.30 muzikoloģe D. Mazvērsīte vadīs diskusiju ar komponistu Imantu Kalniņu "Par daudzpusību dzīvē un mūzikā".
Pulksten 18.00 sāksies "Zelta griezums" svinīgā ceremonija ar koncertu. Pasākumā laikā apbalvojums tiks piešķirts Egonam Perševicam par veiksmīgu un radošo darbību laikmetīgajā mākslā, Uldim Rubezim par veiksmīgu un radošu darbību laikmetīgajā mākslā, Dacei Dēliņai-Lipskai par veiksmīgu un radošu darbību mākslā.

Apbalvojumu saņems arī Aija Engelmane par mūža ieguldījumu Liepājas kultūrvides un mūzikas izglītības attīstībā, Ilze Valce par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un mūzikas izglītības attīstībā, Jānis Lūsēns par nozīmīgu ieguldījumu mūzikā un kultūrvides attīstībā.

Tiks godināts arī Jānis Blunavs par izgudrojumu un patenta iegūšanu, kā arī Smaida Rubeze par profesionālās izcilības apbalvojuma "Zelta griezums" iedibināšanu.

LMMDV pasākumu un izcilību godināšanu ir iedibinājusi kopš 2008.gada. Apbalvojums "Zelta griezums" tiek pasniegts reizi gadā un nominanti saņem īpaši izgatavotu piemiņas balvu.

Pasākums "Zelta griezums" tika iedibināts ar mērķi runāt par radošo izcilību, par tiekšanos pēc ideālā, proporcionālā un skaistā. Ideja paredz apzināšanos, ka lietu kopums veido perfektu un skaistu kopainu. Šādi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola aktualizē gan mākslas lomu sociālekonomiskajā situācijā, gan radošā potenciāla apzināšanās nepieciešamību un estētisko vērtību saglabāšanas nepieciešamību.

Pasākumu atbalsta Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, Liepājas Kultūras pārvalde un Valsts Kultūrkapitāla fonds.