Lai gan bērnudārzs "Dzintariņš" 1. septembrī netiks atvērts, remonts tā darbības atsākšanu būtiski neietekmēs, skaidro Izglītības pārvalde.

26. jūlijā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija parakstījusi līgumu ar SIA “UPTK” par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90” īstenošanu.  Ēka jau apsekota vasarā, un remontdarbi varētu sākties augusta sākumā.  

Tiek meklēti labākie risinājumi, kā uz laiku pārvietot mācību procesu citās telpās tajā pašā bērnudārzā, kuras remonts neskars vai arī tuvākajā skolā, pirmām kārtām domājot par bērnu drošību un labsajūtu. Arī bērnudārza darbinieki varēs atsākt ierastās darba gaitas uzreiz pēc vasaras atvaļinājuma.

"Plānotais remonts bērnu un vecāku dienas kārtību būtiski neskars, jo mācību process atsāksies, kā plānots, 1. septembrī. Tas varētu notikt turpat blakus esošajos korpusos, kurus remontēs pakāpeniski un pa daļām, un, iespējams, arī A. Puškina 2. vidusskolas telpās, no kurām mācību process šajā mācību gadā  pārcelts uz 8. vidusskolu dēļ plānotajiem remontiem skolu modernizācijas projektā," skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere. Jau nākamās nedēļas laikā bērnudārza "Dzintariņš" vecāki un pedagogi saņems precīzu informāciju par gaidāmajām pārmaiņām jaunā mācību gada sākumā.

Šobrīd tiek apspriesti iespējamie varianti, ka 5-6 gadīgie bērni, uz remonta laiku varētu tikt pārvietoti uz A.Puškina 2. vidusskolas telpām, bet pārējie bērni apmeklētu to bērnudārza daļu, kur remonts nenotiks.

Remontdarbus plānots veikt secīgi pa korpusiem, ievērojot visaugstākās drošības normas, jo šis ir 3.kategorijas būvobjekts, kas nozīmē daudz augstākas prasības un atbildību celtniekiem.  

"Dzintariņu" pavisam apmeklē 238 bērni, no kuriem ap 110 ir pirmsskolas, t.i. piecgadīgo un sešgadīgo  grupu audzēkņi.

Bērnudārzā “Dzintariņš’’, tāpat kā lielākā daļa pilsētas bērnudārzu, vasaras periodā bija pārtraukums, šajā laikā veicot visus nepieciešamos apsekošanas, izmērīšanas un sagatavošanās darbus, lai īstenotu projektu

"Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš", kas paredz ēkas siltumizolācijas remontu bojājuma vietās, ēkas jumta, cokola, pagraba pārseguma siltināšanu, ārsienu atjaunošanu, energoefektīvu logu un ārdurvju nomaiņu un apkures sistēmas pārbūvi.

Darbu uzsākšanu uz pusotru mēnesi aizkavēja pārsūdzība būvniecības iepirkuma procesā. Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) pirms trim nedēļām sūdzību izskatīja, atzīstot to par nepamatotu. Konkursa rezultāti tika paziņoti 14. jūlijā, par uzvarētāju iepirkumā atzīstot SIA "UPTK".

Saskaņā ar līgumu būvdarbiem atvēlētais laiks ir 110 dienas. Tos par 445 137,36 eiro veiks firma "UPTK", kas paredzējusi piesaistīt arī apakšuzņēmēju – SIA "DanSan".

Projekta kopējās izmaksas, tajā skaitā būvuzraudzība, autoruzraudzība, kā arī PVN, ir 545 321,46 eiro.

"Dzintariņš" bija viena no pirmajām pašvaldības ēkām, kas ar Eiropas fondu finansiālu atbalstu tika siltināta 2011.gadā. Šā gada marta domes sēdē, kad pašvaldība lēma par aizdevuma ņemšanu šim mērķim, izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens skaidroja, ka kopš iepriekšējās siltināšanas ir mainījušies gan normatīvie akti, gan materiāli un tehnoloģijas.

"No šodienas viedokļa skatoties, būtu neiedomājami siltināt ēku bez jumta siltināšanas un cokola, arī logiem tagad ir pavisam citas prasības," sacīja Tīdens.

SIA "Proenergo" izstrādātais "Dzintariņa" ēkas pagaidu sertifikāts paredz, ka pēc projekta īstenošanas tiks sasniegts būtisks primārās enerģijas patēriņa samazinājums – 228 444,30 kwh/gadā. Tāpat ievērojami tiks samazinātas siltumnīcefekta gāzes.