Lēņu 2. Foto no wikimapia.org.


Patlaban Liepājas pilsētā dzīvokļu rindā ir reģistrētas 179 personas, kurām ir nepieciešama pašvaldības palīdzība. Atsaucoties uz šo faktu, deputāti 20.aprīļa domes sēdē lēma piekrist pārņemt savā īpašumā valstij piederošo dzīvokli Nr.5 dzīvojamajā mājā Lēņu ielā 2.


Šāds lēmums nodrošina, ka pašvaldības īpašumā būs vēl viens labiekārtots vienistabas dzīvoklis.


Savukārt, ja mēneša laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas saņemšanas pašvaldības dome nav pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt, īpašums tiek nodots SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā.


Dzīvokļa īpašums Nr.5 Lēņu ielā 2, Liepājā ir dzīvošanai derīgā stāvoklī un ir piemērots pašvaldības funkciju veikšanai, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.