Šodien, 13.jūnijā, klātesot Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājai Kristīnei Niedrei-Latherei, Sporta pārvaldes vadītājam Aivim Tintam, Liepājas sporta attīstības biedrības "Spurts" pārstāvim Maksimam Bogdanovam, tika parakstīts nodomu protokols par sporta klases izveidi Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, paredzot, ka mācības tiks uzsāktas sākot ar 2023./2024.mācību gadu un izvēlēties padziļināti apgūt sporta virzienu varēs 7. klašu skolēni, informē Liepājas Izglītības pārvaldes komunikācijas vadītāja Renāte Meļķe.

Mācību klase tiks veidota, apvienojot motivētus, sportiski ieinteresētus jauniešus no dažādiem sporta veidiem. Paredzēts, ka stundu saraksts tiks pielāgots, lai skolēni varētu divas reizes nedēļā no rītiem doties uz papildus treniņiem savā sporta veidā. Tāpat būs nodrošināta profesionālu treneru individuāla pieeja katram sportistam, veselības uzraudzība, kā arī infrastruktūra un nepieciešamais inventārs. Projekta ietvaros tiks veidotas izglītojošas lekcijas un nodarbības ar pieaicinātiem lektoriem un vadošajiem sportistiem. Sporta klase sniedz jauniešiem iespēju trenēties un izglītoties vidē, kurā respektē sportiskās ambīcijas, salāgojot izglītības sistēmu akadēmisko un sportisko mērķu sasniegšanai.

Kā uzsver Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere: "Doma par sporta klases izveidi pašvaldībā ir bijusi sen, redzot to infrastruktūru kas mums ir pieejama un jauniešu skaitu, kas ikdienā nodarbojas ar sportiskām aktivitātēm. Satiekoties īstajiem cilvēkiem īstajā laikā un vietā notiek sinerģija, kas rezultējas jau reālā projektā, kas šajā gadījumā  tiks īstenots Liepājas Raiņa 6. vidusskolā. Turklāt skolā ar nākamo mācību gadu 7.klašu skolēniem tiks piedāvāta iespēja izvēlēties apgūt ne tikai sportu, bet arī STEM un matemātika, kultūra un māksla, kā arī valodas un literatūra, tādējādi – tiks īstenota skolēnu interešu un talantu specifikācija 7. – 9.klašu posmā."

Savukārt, Liepājas sporta attīstības biedrības "Spurts" pārstāvis Maksims Bogdanovs papildina sacīto, akcentējot, ka "sports iet roku rokā ar citu mācību priekšmetu apgūšanu, paralēli – jaunieši apgūs arī nepieciešamās prasmes, lai sasniegtu augstus rezultātus profesionālā sportā. Mēs ticam, ka panākumi tiek gūti, strādājot kopā. Tāpēc mēs veidosim šo attīstības kultūru, kurā viens otru uzlabosim, kur pedagogi un skolēni viens otru atbalstīs un motivēs darīt vairāk."

Paredzēts, ka sākotnēji mācības sporta klasē tiks piedāvātas skolēniem no Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, vēlāk piedāvājums tiks atvērts jauniešiem no citām izglītības iestādēm.