Trešdien, 21. februārī, Liepājas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs un AS "UPB" valdes locekle Nora Kalna parakstīja līgumu par tenisa halles būvniecību Liepājā, Liedaga ielā 5.

Lai pilnveidotu Liepājas sporta infrastruktūru un stiprinātu tenisa tradīcijas, projekta četrās kārtās plānots uzbūvēt starptautisku turnīru rīkošanai atbilstošu tenisa halli un labiekārtot apkārtējo teritoriju, tostarp izbūvējot āra tenisa un pludmales tenisa laukumus, kā arī sporta spēļu laukumu.

Projekta pirmajā kārtā paredzēta universāla sporta spēļu laukuma un ielu vingrošanas rīku laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana, Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Otrajā kārtā paredzēta tenisa halles ar pieciem slēgtiem tenisa kortiem būvniecība, kā arī apkārtējās teritorijas labiekārtošana un autostāvvietu izbūve. Papildus tenisa hallei tiks izbūvēts arī administratīvais korpuss, kur pirmajā stāvā paredzētas sportistu un treneru ģērbtuves, treniņu un sporta inventāra telpas. Ēkas otrajā stāvā plānota trenažieru zāle, komandu ģērbtuves un halles administrācijas telpas.

Projekta trešajā kārtā plānota āra tenisa laukumu, kā arī iesildīšanās sienas un laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana.

Savukārt ceturtajā, noslēdzošajā, kārtā plānota āra pludmales tenisa laukumu izbūve.

Tenisa halles būvniecību plānots uzsākt šīs vasaras beigās. Noslēgtais līgums paredz, ka AS "UPB" 18 mēnešu laikā jāveic būvprojekta izstrāde, pamatojoties uz SIA "Nams" izstrādāto būvprojektu minimālajā sastāvā "Slēgto tenisa kortu un teritorijas labiekārtojuma būvniecība Liedaga ielā 5, Liepājā", kā arī jāveic būvdarbi un autoruzraudzība.

Konkursā par Liepājas tenisa halles projektēšanu un būvniecību uzvarēja AS "UPB", kas šos darbus piedāvāja veikt par 7 513 290 eiro, bez pievienotās vērtības nodokļa. Tenisa halles būvniecība tiks līdzfinansēta no valsts un Liepājas pašvaldības budžeta līdzekļiem.