Pirmdien par Liepājas Universitātes (LiepU) rektori ievēlēta profesore Dace Medne, aģentūru LETA informēja LiepU mārketinga speciāliste Ieva Maisiņa.

Pirmdien LiepU Satversmes sapulces darba kārtībā bija jautājums par rektora ievēlēšanu.

Rektora amatam pieteikumus bija iesnieguši seši kandidāti. Pēc kandidātu izvērtēšanas uz otro kārtu tika virzīti trīs kandidāti, bet pēc attīstības redzējuma uzklausīšanas trešajā kārtā Satversmes sapulces balsojumam LiepU padome virzīja divus kandidātus – bijušo Ventspils Augstskolas rektoru Kārli Krēsliņu un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) profesori un pētnieci Medni.

Lai rektors tiktu ievēlēts, par viņu jānobalso 26 no 51 Satversmes sapulces dalībniekiem.

Satversmes sapulcē tika izsniegti 46 balsošanas biļeteni, par derīgiem atzīt 45 biļeteni un ar 33 balsīm "par", 12 "pret" par LiepU rektori otrajā balsošanas kārtā tika ievēlēta Medne.

Mednei ir darba pieredze profesores un pētnieces amatā JVLMA, iepriekš ieņēmusi vecākās ekspertes amatu Eiropas Sociālā fonda projektā. Viņa ir vadījusi valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāli "Jugla", bijusi psiholoģe "AVA Klīnikā", kā arī strādājusi citos amatos.

Pēc ievēlēšanas jaunā LiepU rektore Medne pateicās klātesošajiem par sniegto uzticību, piebilstot, ka otrais balsojums apliecina, ka būs ļoti nopietni jāstrādā un uzticība jānopelna. Viņa pauda apņēmību stiprināt LiepU, lai studentiem būtu vēlme studēt, lai attīstītos zinātne.

Darbu LiepU jaunievēlētā rektore sāks pēc mēneša – 5.jūlijā.

Kā vēstīts, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sagatavojusi rīkojuma projektu, kas paredz ar 2024.gada 1.martu reorganizēt LiepU, to pievienojot Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU) kā atsevišķu struktūrvienību.

Pēc LiepU reorganizācijas plānots, ka RTU pārņems un nodrošinās LiepU akreditētajos studiju virzienos ietilpstošo studiju programmu īstenošanu, kā arī darba tiesiskās attiecības, nodrošinot vienlīdzīgus principus darba samaksas, darba slodzes un sociālo garantiju piešķiršanā.

Rīkojumu projekts arī paredz, ka studējošajiem, kas būs noslēguši studiju līgumus un uzsākuši studijas līdz 2024.gada 29.februārim, visā studiju laikā, ja studijas netiek pārtrauktas, tiks saglabāti studiju nosacījumi atbilstoši noslēgtajiem studiju līgumiem, ja vien studiju līgumu puses nevienojas par grozījumiem.

Tāpat RTU būs jāpārņem saistības, ko LiepU uzņēmusies, kā arī sešus LiepU nekustāmos īpašumus.

Mēneša laikā pēc tam, kad valdība apstiprinās rīkojumu, IZM būs jāizveido LiepU reorganizācijas komisiju, iekļaujot tajā IZM, LiepU, RTU, kā arī LiepU studentu pašpārvaldes un RTU studējošo pašpārvaldes pārstāvjus, kā arī universitāšu arodorganizāciju pārstāvjus.

Rīkojuma projektā noteikts, ka komisijai līdz šī gada 31.jūlijam jāsastāda un jāiesniedz izglītības un zinātnes ministram apstiprināšanai LiepU reorganizācijas plāns, savukārt līdz 2024.gada 1.martam jānodrošina LiepU finanšu līdzekļu, bilancē esošās kustamās mantas, lietvedības un arhīva nodošanu RTU. Komisijai tāpat tiks uzdots nekavējoties informēt IZM turpmākajai rīcībai, ja veidojas riski LiepU reorganizācijas plāna neizpildei.

Paredzēts, ka ar LiepU reorganizāciju saistītos izdevumus segs no IZM budžeta programmas "Augstākā izglītība" paredzētajiem līdzekļiem.