Turpinot skaidrot uzņēmuma "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA) apsaimniekoto māju energoefektivitātes uzlabošanas projektu neveiksmīgās norises iemeslus, portāls irliepaja.lv aicināja atbildēt uz jautājumiem LNA valdes locekli Arti Rimmu, kurš bija gatavs skaidrot situāciju.


Pastāstiet, kāda ir LNA pieredze māju energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanā?
"LNA" ir viens no vadošajiem, ja ne pats vadošākais uzņēmums Liepājā, kurš īsteno energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu mājām. Iepriekšējā periodā, kas bija līdz 2014. gadam, mēs realizējām 23 projektus, toreiz šo procesu uzraudzīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Sekoja paliels Eiropas finansējuma pārrāvums, kas atsakās 2017. gadā, un nu jau finanšu institūcijas "Altum" uzraudzībā. Šo trīs "tukšo" gadu laikā bija sagatavojuši prāvu skaitu projektu, un, kad jaunie noteikumi stājās spēkā, atbilstoši prasībām pielāgojām projektus, un kā vieni no pirmajiem Latvijā iesniedzām tos finansējuma saņemšanai.


Vai jaunajā periodā un ar jauno uzraugu noteikumi ir tādi paši?
Ne gluži. Vadoties no savas iepriekšējās pieredzes, nebijām paredzējuši avansa maksājumus būvfirmām, gribējām norēķināties, kad darbs būs padarīts. "Altum" uzstādījums bija mazliet citādāks nekā LIAA – ka ir jādod iespēja arī jauniem, nelieliem, bet perspektīviem uzņēmumiem. Lai šādu politiku varētu īstenot, tika ieviests nosacījums, ka būvnieks var prasīt avansu. Būvnieki, protams, to izmantoja, un iepirkumos pieteicās daudzas jaunas kompānijas, kuru iepriekšējā periodā nebija.


Šo kompāniju vidū bija arī SIA "Ekovalis Latvija"?
Jā, arī šī ir viena no jaunajām kompānijām, ar ko iepriekš nebijām strādājuši.


Kā nonācāt līdz līgumu slēgšanai ar konkrēto būvnieku?
Esam pašvaldības kapitālsabiedrība, publiska iestāde, un mums ir vesela virkne regulējošo dokumentu, ir Publisko iepirkumu likums, kas regulē, kā notiek iepirkumi. Mums ir Iepirkumu komisija, kas izsludina iepirkumu konkursus, saņem pieteikumus, izvērtē tos un pieņem lēmumu. Taču arī tas nav galējais posms – lēmums tiek saskaņots ar finansētāju, šajā gadījumā ar "Altum" un komercbanku, kura piešķir kredītu. Tikai tad varam slēgt līgumu ar būvnieku.


Kāpēc izvēle krita tieši uz "Ekovalis Latvija"?
Sākumā, protams, nezinājām, kas tā par kompāniju. Zinājām tikai to, ka mātesuzņēmums atrodas Lietuvā. Taču uz ES struktūrfondu finansētiem projektiem var pieteikties jebkurš ES uzņēmums, ja tas kvalificējas konkursam. "Ekovalis Latvija" bija iesniedzis visus dokumentus, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, finansētājs tos bija pārbaudījis, un mēs slēdzām līgumu.


Kurš bija pirmais nams, kuru renovēja "Ekovalis Latvija"?
Aldaru ielā 8. Sākumā darbi vedās raiti, bet tad sāka kavēties.


Tomēr "Ekovalis Latvija" uzvarēja vēl citos iepirkumos?
Paralēli būvdarbiem objektā Aldaru ielā 8 turpinājās iepirkumi arī par citu, kopumā gandrīz 30 ēku renovāciju, un tajos, tāpat kā citi būvnieki, piedalījās arī "Ekovalis Latvija". Kopumā šī kompānija trīs gadu posmā uzvarēja septiņos iepirkumos: Aldaru iela 8, Lielā iela 1, Atmodas bulvāris 10A, Ventas iela 6, Dzintaru iela 97/99, Dārza iela 3 un Viršu iela 1. Pie trešā noslēgtā līguma gan mēs, gan finanšu institūcijas sāka interesēties, vai uzņēmums tiešām spēs visus šos darbus veikt. Saņēmām garantijas vēstuli no mātes uzņēmuma, ka nepieciešamības gadījumā tiks piegādāts darbaspēks no Lietuvas, tāpēc nebija pamata neslēgt līgumus. Taču drīz vien kļuva redzams, ka solījumi netiek pildīti. Uzņēmējs sākumā atrunājās, ka pirmais objekts viņam bijusi tāda skola, un turpmāk viss būs labi, bet arī nākamajos objektos atkārtojās tas pats.


Tāpēc pieņēmāt lēmumu lauzt līgumus?
Lai būvdarbi varētu notikt, visām darbībām obligāti jābūt apdrošinātām – gan avansa maksājumiem, gan būvniecības kvalitātei utt. Šogad vairāki apdrošināšanas līgumu beidzās, bet uzņēmējs nespēja iesniegt apdrošināšanas pagarinājumus. Tāpēc mums bija pienākums līgumus lauzt.


Vai "Ekovalis Latvija" kādu no līgumiem arī izpildīja? Cik līgumu ir lauzti?
Darbi ir pabeigti divos objektos – Lielā iela 1 un Atmodas bulvāris 10A, ko ir pieņēmusi gan būvvalde, gan "Altum". Savukārt piecos gadījumos līgumattiecības ar SIA "Ekovalis Latvija" ir izbeigtas. Ir iesniegti pieprasījumi apdrošinātājiem par avansu atmaksu, un visus nepabeigtos objektus esam nodevuši finanšu uzraugam "Altum".


Ko LNA dara, lai namos uzsāktā renovācija tiktu pabeigta?
Gatavojam dokumentāciju jaunam iepirkumam atlikušajiem darbiem Aldaru ielā 8 un Viršu ielā 1. Pavasarī būs zināms jauns būvnieks un darbus varēs pabeigt. Par pārējiem trīs objektiem, kurus arī "Altum" ir pieņēmis, notiek sarunas ar apdrošinātāju par atlikušo darbu apjomu, jo katrā mājā tas ir citādāks. Kad tas būs skaidrs, izsludināsim iepirkumus un meklēsim jaunus būvniekus, lai nākamvasar varētu pabeigt šos objektus.


Vai netiks pazaudēts ES finansējums un vai renovācija nesadārdzināsies?
ES struktūrfondu līdzekļi ir rezervēti, tie nepazudīs. Renovācija nesadārdzināsies, jo, kā jau teicu, katrs solis ir apdrošināts. Par izdarīto darbu būvniekam ir samaksāts, izmaksātie avansi apdrošinātājam ir pieprasīti. Atgūstot avansus, varēsim finansēt vēl nepaveiktos darbus, kā arī apmaksāt nepieciešamos ieziemošanas darbus. Izsludinātajā cenu aptaujā pieteicās divas kompānijas – "IGA-4" un SIA "LC Modular" – kas ir apņēmušās šos darbus paveikt. Dārza ielā un Ventas ielā tie jau ir pabeigti, Dzintaru ielā 97/99 – nobeiguma stadijā.


Vai māju iedzīvotāji par situāciju ir informēti?
Katrā mājā esam skaidrojuši gan to, kas ir izdarīts, gan kādi būs nākamie soļi – informācija bija visās pastkastītēs.


Kā šī situācija ir ietekmējusi citu LNA apsaimniekoto māju, kas vēl tikai gatavojās renovācijas uzsākšanai, iedzīvotāju attieksmi?
Šīs vasaras notikumi ir bijis ļoti slikts signāls. "Ekovalis Latvija" dēļ Liepājas māju renovācijas medus podā ir ļoti liela darvas karote iekritusi. Daudzām mājām, kurām būtu jāuzsāk renovācijas projekts, ir radīta neuzticība būvniekiem, neuzticība apsaimniekotājam, mājas atsakās no renovācijas. Šī situācija ir atsaukusies uz būvniekiem, turklāt tas nav vērojams tikai Liepājā, bet visā valstī, jo būvdarbu apdrošināšanas polises ir arvien grūtāk iegūstamas, pieaug maksājumi.