Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba meklētājus ar invaliditāti tikties ar darba devējiem atvērto durvju dienās uzņēmumos. Šogad darba meklētāju ar invaliditāti tikšanās ar darba devējiem uzņēmumos un iestādēs norisināsies no 1. līdz 30.jūlijam visā Latvijā. Darba meklētājiem ar invaliditāti tā ir iespēja labāk iepazīt darba piedāvājumus, savukārt uzņēmējiem – iespēja novērtēt darba meklētāju profesionālo potenciālu un atrast vajadzīgos darbiniekus.

Pieteikšanās dalībai "Atvērto durvju dienās personām ar invaliditāti uzņēmumos" norisināsies visu jūliju, pietiekties aicināti gan darba devēji, gan darba meklētāji, elektroniski aizpildot pieteikumu NVA mājaslapā. Informācija par saņemtajiem darba devēju piedāvājumiem NVA mājaslapā tiks regulāri aktualizēta visa mēneša garumā, darba meklētājiem jāizvēlas interesējošie uzņēmumi un jāaizpilda pieteikuma anketa. Apmeklēt darba devējus atvērto durvju dienās aicinām gan NVA reģistrētos, gan nereģistrētos bezdarbniekus un darba meklētājus ar invaliditāti.

Pasākuma dienā darba meklētāji ar invaliditāti apmeklēs izvēlēto uzņēmumu vai iestādi, lai gūtu praktisku priekšstatu par darba vidi, darba procesu, darba kolektīvu un uzzinātu par darba iespējām.

Detalizētāka informācija un pieteikuma anketas pieejamas NVA mājaslapā. Informācija par NVA atbalstu personām ar invaliditāti izlasāma NVA mājaslapas sadaļā "Nodarbinātības atbalsts personām ar invaliditāti".

Darba meklētāju ar invaliditāti un darba devēju tikšanās pasākumus NVA rīko ik gadu kopš 2017.gada rudens, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū un mazinātu stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām. Pirmos trīs gadus pasākumu dalībnieki satikās uzņēmumos klātienē, bet divu iepriekšējo gadu laikā, "Covid–19" pandēmijas apstākļos, pasākumi norisinājās tiešsaistē. Šogad darba meklētāju ar invaliditāti un darba devēju satikšanās atkal notiks darba vidē klātienē.