No 14. oktobra Liepājā, SAIF "Kurzemes ģimeņu atbalsta centrā" tiek organizēta topošo audžuģimeņu un aizbildņu apmācība, kurā aicināts pieteikties ikviens, kurš apsvēris iespēju dot mājas un ģimenes siltumu kādam bez vecāku gādības palikušam bērnam, portālu informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Mācību laikā ģimenes gūs zināšanas un izpratni par bērnu uzņemšanas procesu ģimenē, atbalsta sniegšanu bērnam, atbalsta pakalpojumu pieejamību utt. Mācībās ar savām zināšanām dalīsies pieredzējušas audžuģimenes un adoptētāji.

Mācības ir bez maksas, tās notiks piecas sestdienas pēc kārtas, mācību ilgums – 50 akadēmiskās stundas. Mācības vadīs pieredzējuši speciālisti darbā ar bērniem un ģimenēm, bērniem ar traumatisku pieredzi. Apmācībā piedalās arī pieredzējušas audžuģimenes un adoptētāji ar saviem pieredzes stāstiem.

SAIF Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs "Liepāja" kopš 2018.gada Liepājā nodrošina valsts finasētus pakalpojumus audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju atbalstam, organizē aizbildņu un topošo audžuģimenu, adoptētāju mācības, piesaista speciālistus audžuģimenē uzņemtam bērnam, atbalsta uzņemošās ģimenes gan ikdienā, gan dažādās krīzes situācijās, organizē audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu atbalsta grupas un psihologa konsultācijas.

Atbalsta centrs sadarbojas ar 73 audžuģimenēm, kuras savās ģimenēs audzina gandrīz 130 audžubērnus, 56 adoptētāju ģimenēm un 112 aizbildņu ģimenēm. Atbalsta centrs sadarbojas un ir apmācījis 15 specializētās audžuģimenes, t.s.k. astoņas krīzes audžuģimenes, kuras regulāri savās ģimenēs uzņem bērnus krīzes situācijās.

Pieteikties apmācībām iespējams Kurzemes ģimeņu atbalsta centrā Liepājā, Brīvības iela 9 vai zvanot pa tālruni: 29110236.

Liepājā šobrīd ir 36 audžuģimenes, no kurām  četras audžuģimenes nokārtojušas krīzes audžuģimenes statusu, trīs ir ar specializētās audžuģimenes statusu. Šobrīd 22 Liepājas audžuģimenēs ir ievietoti 40 Liepājas pašvaldības bērni. 17 audžuģimenēs (tostarp krīzes audžuģimenēs) ārpus Liepājas ievietoti 26 bērni.

"Būt ar audžuģimeni – tā ir iespēja dot bērniem, kuriem bijusi grūta dzīve, iespēju dzīvot drošībā un mīlestībā, tā ir iespēja sevi pilnveidot, attīstīt un uzturēt formā. Bērnam tā ir iespēja gūt māju  sajūtu un to, ka esi kādam svarīgs. Tā ir iespēja parādīt uzņemtajam bērnam, ka var dzīvot arī savādāk," aptaujā atzinuši jau esošie audžuvecāki.    

Liepājas pašvaldība sniedz arī nozīmīgu materiālu un morālu atbalstu Liepājā deklarētajām audžuģimenēm. Pašvaldība maksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 150 eiro apmērā papildus valsts noteiktajai atlīdzībai, pabalstu bērna uzturam 300 eiro katram bērnam mēnesī, atbalstu bērna apģērba un apavu iegādei 220 eiro gadā, pabalstu mīkstā inventāra iegādei 80 eiro gadā, pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā un papildus sociālo pakalpojumu piesaistīšanā, pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei līdz 100 eiro gadā, pabalstu bērna veselības uzlabošanai, pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai. Pašvaldība sedz arī veselības apdrošināšanu audžuģimenei, sociālā atbalsta programmu audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam un Atelpas brīža pakalpojumu ģimenei līdz desmit diennaktīm kalendārajā gadā.