No 21. līdz 23.janvārim Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) ar domubiedriem un ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu viesosies Kurzemē ar piecām diskusijām ciklā "ESi NĀKOTNE", kurās aicinās dalībniekus dalīties ar savu vīziju par Eiropu un savu lomu nākotnes Eiropā.

21.janvārī pulksten 12 interesenti aicināti uz sarunu Grobiņā, Grobiņas Pilskalna estrādē; 22.janvārī pulksten 12 Liepājā, "House of Hope"; 22.janvārī pulksten 15 Aizputē, Aizputes Ideju mājā; 23.janvārī pulksten 11 Liepājā, "Radi Vidi Pats" kopienas dārzā un 23.janvārī pulksten 14 Nīcā, Nīcas Jauniešu centrā. Lai diskusijas ritētu raitāk un vēl interesantāk, tās vadīs jaunais dziedātājs un mākslinieks TOM SIMO (Toms Samsons).

Diskusiju cikls "ESi NĀKOTNE" notiks kopumā 20 Latvijas vietās, to mērķis ir iesaistīt pēc iespējas daudzveidīgākas sabiedrības grupas un pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāju, īpaši līdzdarboties aicinot jauniešus. Diskusijas plānotas kā platforma iedzīvotāju priekšlikumu uzklausīšanā un virzīšanā tālāk, piedaloties Konferencē par Eiropas nākotni. Tā kā 2022.gads tiek atzīmēts kā Eiropas Jaunatnes gads, tad šis diskusiju cikls paver iespēju arī jauniešiem tikt sadzirdētiem un līdzdarboties Eiropas nākotnes veidošanā.

Sarunas laikā dalībnieki piedalīsies kopīgā zupas gatavošanā. Tāpat kā diskusijās dažādie viedokļi bagātina viens otru, tā arī kopīga ēdiena pagatavošana palīdz saskatīt panākamo rezultātu. Zupas dažādās sastāvdaļas simboliski atgādina arī par dažādību kā vērtību, kultūras un viedokļu bagātību. Diskusiju cikla rezultātā kopā ar diskusijās izteiktajiem viedokļiem un apspriestajiem problēmjautājumiem tiks apkopotas arī 20 dažādas zupas receptes, kuras raksturīgas katrai pasākuma norises vietai. Vietējo recepšu krājums aplūkojams plašāk – šī projekta ietvaros ar "recepti" saprotot arī attīstības "recepti" iedzīvotāju izteikto viedokļu formā, kas tiks nodoti "Konference par Eiropas nākotni" dienas kārtības veidošanai.

LAPAS direktore Inese Vaivare uzsver: "LAPAS redzējumā Konference par Eiropas nākotni ir lieliska iespēja, lai diskusijā iesaistītu gan ilggadējus, gan jaunus reģionālos partnerus un veidotu izpratni par saikni lokāla – nacionāla – Eiropas – globāla attīstība. Mūsuprāt, tieši lokālais konteksts ir primārais vajadzīgo pārmaiņu definēšanai un to izpratnei pēc būtības. LAPAS kalpos kā sadarbības platforma šajā procesā, veicinot Latvijas cilvēku balsu sadzirdēšanu un pārstāvību visos līmeņos."

Zane Petre, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja: "Konference par Eiropas nākotni ir platforma, kas eiropiešiem dod iespēju izteikt savu viedokli, tikt sadzirdētiem un kopā veidot Eiropas nākotni. Šis praktiskais instruments ļauj vietējas idejas paust plašākai sabiedrībai arī starptautiskā līmenī, un Eiropas Savienības institūcijām dod priekšstatu par to, kas aktuāls eiropiešiem. Tā kā 2022. gadā atzīmējam Eiropas Jaunatnes gadu, tad īpaši priecājos par šī diskusiju cikla sniegtajām līdzdalības iespējām jauniešiem. Jaunieši veidos mūsu nākotni, tādēļ būtiski saklausīt viņu viedokli un izteiktās idejas, lai jau tagad veidotu zaļāku, digitālāku un vienlaikus – iekļaujošāku Eiropu. Eiropu, par piederību kurai varam lepoties."

Ikviens var pieteikties pasākumam, aizpildot pieteikumu un izvēloties tuvāko norises vietu savām mājām, ŠEIT. (ej.uz/esinakotne_kurzeme) Vairāk informācijas par pasākumiem var atrast: lapas.lv