Piektdien Liepājas Universitātē notiek Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8. konference. Tajā piedalās vairāk nekā 160 skolēnu no Kurzemes pilsētām un novadiem.

Darbs notiek 23 sekcijās. Pārstāvētas ir visas nozares, izņemot astronomiju. Visvairāk darbu ir no Liepājas pilsētas – 31, kā arī Saldus un Talsu novadiem, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Uzrunājot konferences dalībniekus, Liepājas Universitātes studiju prorektore Māra Zeltiņa atzīmēja: "Latvija nav liela valsts, mēs nevaram konkurēt ar ražošanas apjomiem, bet varam konkurēt ar viediem produktiem – tur vajag jūsu prātus un radošumu."

Liepājas Universitātes zinātnes prorektore Ieva Ozola mudināja skolēnus izvēlēties pareizo ceļu dzīvē, ar iedvesmojošu uzrunu sapņot, domāt un rīkoties aicināja Liepājas Universitātes absolvents, Liepājas Biznesa inkubatora vadītājs Atis Egliņš-Eglītis.

Pēc saspringtās dienas no katras sekcijas ne vairāk kā četri labākie zinātniskie darbi un to autori tiks izvirzīti dalībai Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei, kas notiks šā gada aprīlī Rīgā.