Gatavojoties jaunajai tūrisma sezonai, Karostas glābšanas biedrība (KGB) rīkoja Karostas gidu kursus. Šodien gidu kursi ir noslēgušies, un sertifikātus par piedalīšanos ir saņēmuši 30 kursanti, informē Karostas glābšanas biedrības valdes locekle Monta Krafte.

Kursi ilga vairāk kā mēnesi, un to laikā notika lekcijas un mācību ekskursijas, ko vadīja KGB pieredzējušākie gidi un vēstures speciālisti, kā arī vieslektori. Kursanti apguva gida darba metodiku, Karostas vēsturi, runas mākslu u.c.

KGB rīkotajos kursos piedalījās jau strādājoši gidi, Liepājas Universitātes Tūrisma vadības studenti, Karostas iedzīvotāji, kā arī ļaudis, kas pirmoreiz apgūst gida profesiju. Kursu nobeigumā kursanti lika gidu eksāmenu, kura ietvaros viņiem bija jāvada ekskursija pa Karostu -  katram kāds ekskursijas posms saskaņā ar izvilkto eksāmena biļeti.

Lielākā daļa kursantu ir gatavi vadīt ekskursijas ne tikai latviešu valodā, bet arī kādā svešvalodā.

Ar vairākiem kursu beidzējiem jau noslēgta vienošanās par darbu vasarā Karostas cietumā un Redanā. Gan Karostas cietums, gan Redans vasarā ir atvērts katru dienu.

Gida darbs dod brīnišķīgu iespēju satikt daudz dažādu cilvēku, pilnveidot savas prasmes un zināšanas, kā arī, piemēram, skolēniem - piepelnīties vasarā.