Liekot uzsvaru uz ļoti būtisku Eiropas jaunatnes mērķi "Kvalitatīva nodarbinātība visiem", 2022.gada nogalē Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" realizēja Eiropas Solidaritātes korpusa projektu "[IE]SPĒJAS", kura galvenais mērķis bija apzināt Liepājas uzņēmumus un uzņēmumus 30 km rādiusā ap Liepāju un izveidot platformu, kurā ir pieejama informācija par jauniešu prakses iespējām.

Platforma kalpo kā tilts starp jaunieti un iespējām, veicinot jauniešiem atbalstošas vides izveidi, informē Jauniešu mājas vadītāja Ance Medne-Strazda.

Projekta ideja radās sarunu laikā ar jauniešiem, kuri ir pieredzes un savas karjeras meklējumos. Ikdienas darbā ar jauniešiem bieži dzirdam, ka viņi nezina, kur iegūt pieredzi, kur atrast prakses iespējas, vai izvēlētais virziens būs saistošs un ko vispār konkrētajā profesijā dara.

Ļoti būtiski ir dot jauniešiem iespēju iegūt pieredzi un zināšanas viņiem interesējošā nozarē un palīdzēt, cik ir mūsu spēkos, lai ceļš līdz tam būtu vieglāks. Tādā veidā arī lauzt apburto loku: nav darbs - nav pieredze - nav darbs. Jo prakse ir veids, kā nodrošināt jauniešiem iespēju attīstīt nepieciešamās prasmes un iegūt praktisko pieredzi, lai atvieglotu pāreju no izglītības iegūšanas posma uz darba tirgu.

Projekts [IE]SPĒJAS tika realizēts laika posmā no septembra līdz decembra beigām. Projekta galvenā ideja un mērķis bija izveidot platformu, kur jauniešiem ir iespēja uzzināt par prakses iespējām uzņēmumos. Tādejādi izveidojot "tiltu" starp jaunieti un uzņēmumu. Kopumā projekta laikā tika apzināti vairāk kā 300 uzņēmumi. Apkopotās prakses iespējas ir pieejamas mājas lapā www.jauniesumaja.lv/prakses-iespejas. Šo platformu ilgtermiņā plānots saglabāt un uzturēt, savstarpēji sadarbojoties uzņēmumiem un Liepājas Jauniešu mājai, regulāri nodrošinot savstarpējo informācijas apmaiņu par prakses vietu piedāvājumu, aizpildījumu un nodrošinājumu. Katrs uzņēmums, kas piedāvā prakses iespējas, var aizpildīt anketu (ej.uz/prakse_jauniesi) un tā tiks ievietota jaunizveidotajā platformā.

Projekta ietvaros jauniešiem tika organizētas arī ekskursijas 3 dažādos uzņēmumos, kas pārstāv šādas jomas: tehniskā ražošana, medicīna un veselības aprūpe, kultūra un radošā industrija. Lai dotu iespēju ieskatīties uzņēmumu ikdienas dzīvē, iepazīt nozari un uzdot sev interesējošos jautājumus, tika apmeklēts Liepājas teātris, SIA LSEZ "Lesjofors Springs LV" un Sporta veselības centrs. Tā kā jaunieši izrādīja lielu interesi šāda veida ekskursijām, plānojam organizēt ko līdzīgu arī turpmāk.

Aktuālajai informācijai par šiem un citiem pasākumiem un aktivitātēm var sekot "Jauniešu mājas" Facebook lapā un Instagram kontā.

Projekts "[IE]SPĒJAS" tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.