Liepājas jauniešu forums "Mana nākotnes pilsēta" ir līdzdalības pasākums, kurā dažādu vecumu jaunieši sadarbojoties rada, izstrādā un attīsta idejas par objektiem publiskajā pilsētvidē. Foruma laikā sākumskolas un pirmsskolas audzēkņu radošos darbus papildināja un pilnveidoja pamatskolas skolēni, bet vidusskolas un augstskolas studenti izveidoja projektu pamatojumu un realizācijas plānu, informē Liepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže.

No 23. līdz 25. maijam  notika Jauniešu foruma 3. posma hakatons, kura laikā vidusskolas vecumposma jaunieši izstrādāja pamatojumu un ieviešanas plānu četriem projektiem, kurus izveidoja pamatskolas skolēni. Foruma 3. posmā piedalījās 17 jaunieši no O. Kalpaka 15. vidusskolas, Liedaga vidusskolas, Liepājas Valsts tehnikuma, Liepājas mākslas, mūzikas un dizaina vidusskolas, RTU Liepājas filiāles un Liepājas universitātes. Strādājot kopā ar mentoriem – Salvi Rogu (Kurzemes Biznesa inkubators), Zani Feldmani (biedrība Impact HUB), Vitu Liepiņu (Liepājas Biznesa inkubators) un Aneti Bērziņu (Liepājas universitāte) – tika pilnveidoti un attīstīti četru publiskās pilsētvides objektu projekti:

1. No O. Kalpaka 15. vidusskolas pamatskolēnu radītā projekta "Tautas centrs" Kārklu ielā, tika attīstīta apkaimes centra ideja Slimnīcas rajonā. 3. posma jauniešu komanda izpētīja, ka šajā Liepājas mikrorajonā nav attīstīta nekāda sociālā infrastruktūra un apkaimes centrs kā vieta, kur satikties, mācīties un atpūsties dažādu sociālo slāņu cilvēkiem, būtu nozīmīgs sociālās iekļaušanas un ilgtspējas nodrošināšanā;
2. No Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas pamatskolēnu radītās idejas par āra slidotavu Zvejnieku alejā (ideja no sākumskolas audzēkņu radošā darba) tika attīstīta ideja par āra skrituļslidošanas halli. 3. posma jauniešu komanda izpētīja pieejamās pašvaldības ēkas, kuras varētu pielāgot šādām aktivitātēm un izstrādāja konceptu aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējām;
3. No Liepājas 3. pamatskolas skolēnu radītā  projekta par skolas ēkas pārbūvi (no 3. pamatskolas sākumskolas audzēkņa zīmējuma) tika attīstīta ideja par skolu, kurā skolēni gribētu mācīties, skolotāji labprāt strādātu un apkaimes iedzīvotāji varētu pavadīt brīvo laiku. 3. posma jauniešu komanda izpētīja, ka Karostas mikrorajonā esošā skola ir pelēcīga un tās teritorija nav pievilcīga skolēniem. Tika apkopotas idejas, kā padarīt skolu par saistošu un atraktīvu objektu pilsētvidē un veidot to kā apkaimes centru, kurā nodarbības var atrast arī vietējie iedzīvotāji;
4. No Liedaga vidusskolas pamatskolēnu radītā projekta par ģimeņu izklaides centru pie veikala Promo, tika attīstīta ideja par ģimeņu atpūtas centru.

3. posma jauniešu komanda attīstīja ideju par vietu, kur ģimenēm kopā pavadīt brīvo laiku un kur katram būtu iespēja atrast sev piemērotas aktivitātes.

Līdz ar to ir noslēdzies Liepājas Jauniešu forums "Mana nākotnes pilsēta", kas izmantojot unikālu un inovatīvu metodiku, ir iesaistījis Liepājas attīstības plānošanā dažādu vecumposmu bērnus un jauniešus. Kaut arī no vairāk kā 200 sākumskolēnu radošajiem darbiem ir attīstītas tikai četras idejas, katrs no foruma dalībniekiem ir domājis par savas pilsētas vidi, par veidiem, kā to padarīt ilgtspējīgāku un piemērotāku ikvienam tās iedzīvotājam. Jauniešu līdzdalība, izmantojot šādu metodiku, kļūst par aktīvu mācīšanos reālā situācijā un mācīšanās galarezultāts ir ne tikai jauniešu gūtā pieredze un prasmes, bet arī pilsētai reāli izmantojams idejas.

Izvērtējot 3. posma komandu darbu, žūrijas pārstāvis no Liepājas Būvvaldes – tās vadītājs Arvīds Vitāls, pauda pārliecību, ka detaļas, idejas un projektu daļas ir izmantojamas un realizējamas dažādos veidos un soli pa solim, tās iekļausies Liepājas pilsētvidē.

Liepājas Novada fonds izsaka lielu pateicību par sadarbību un atbalstu visiem foruma partneriem – Liepājas pilsētas Būvvaldei, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei, Liepājas Universitātei, Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiālei, Liepājas Valsts tehnikumam, Liepājas mākslas, mūzikas un dizaina vidusskolai un nodibinājumam Zinātnes un inovāciju parks. Foruma 2. un 3. posms realizēts ar Liepājas domes finansiālu  atbalstu.

Vairāk par Foruma norisēm lasiet www.lnf.lv vai sociālā tīkla Facebook Liepājas Novada fonda un Liepājas Izglītības pārvaldes profilos.