Konkurss tika izsludināts 2023.gada 11. jūlijā, amatam bija pieteikušies divi pretendenti, kurus vērtēja komisija, kurā bija gan pašvaldības, gan Izglītības pārvaldes darbinieki. Ginta Latiša ieguva vislielāko punktu skaitu un saņēma augstāko vērtējumu, līdz ar to tika atzīta par piemērotāko kandidatūru un tika virzīta apstiprināšanai Domes sēdē. Amata pienākumus Ginta Latiša uzsāks pildīt 2023.gada 1. septembrī, portālam ziņoja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes komunikācijas vadītāja Renāte Meļķe.

Latišai ir vairāk nekā 15 gadu darba pieredze izglītības nozarē, strādājot vairākās izglītības iestādēs gan kā pedagogam vispārizglītojošā skolā, gan izglītības iestādes vadītājai, tāpat strādājot kā pasniedzējai augstskolā.  Vairākus gadus aktīvi iesaistījusies starptautiska mēroga projektos, devusies pieredzes apmaiņā uz ārvalstīm ar skolēnu grupām.

Ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā un angļu valodas skolotāja kvalifikāciju, kā arī profesionālo maģistra grādu izglītības vadībā Latvijas Universitātē. Zināšanas papildinātas, apmeklējot nozares kursus un seminārus.

Kā uzsver Ginta Latiša: "Iespēja kļūt par pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" vadītāju ļaus man pieņemt jaunus izaicinājumus. Strādājot, man svarīga pozitīva komunikācija, godīga attieksme pret apkārtējiem un atvērtība jaunām idejām. Gādāšu par savu komandu un tās labbūtību".

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" atrodas Klaipēdas iela 65/67, to apmeklē 228 izglītojamie 12 grupās no 2-7 gadu vecumam.