30. martā biedrības "Impact Hub Liepāja" telpās Liepājā, Strautu ielā 4, noslēdzās ERAF līdzfinansētā projekta "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" (Nr. 1.1.1.3/21/A/004) 1. cikls. Projektu kopīgi īsteno Liepājas Universitāte, "Impact Hub Liepāja", Liepājas Izglītības pārvalde, Liepājas Universitātes attīstības fonds un Liepājas Valsts tehnikums kā informatīvais atbalstītājs.

Projekta īstenošanas laikā ir plānoti četri cikli. Katra cikla noslēgumā, projekta dalībnieki prezentē to, ko ir paveikuši četru mēnešu laikā. Piedaloties projektā, jaunieši saņem ikmēneša stipendiju 200 eiro apmērā. Pirmajā ciklā piedalījās vairāk kā 30 dalībnieku – jaunieši vecumā no 18 gadiem, kuri mācās vai studē kādā no Liepājas izglītības iestādēm. Jauniešiem projekta ietvaros bija iespēja attīstīt gan komersantu dotus izaicinājumus, gan izstrādāt savas biznesa idejas, gūt papildu zināšanas dažādās meistarklasēs, vieslekcijās un, tiekoties ar komersantiem, noskaidrot uzņēmējdarbības patieso būtību. Katra cikla noslēgumā jauniešiem var pretendēt uz naudas balvu.  

1. cikla noslēgumā, komersantu sniegto izaicinājumu grupā, galveno balvu 700 eiro, saņēma Reinis Trofimovs un Edgars Varnovskis, kuri pildīja uzņēmuma "Global Wolf Motors" doto izaicinājumu – vadlīnīju izstrāde jauna parauga izvērtēšanai pirms produkta realizācijas uzsākšanas un ieviešanas tirgū, kā arī veica mērķa tirgus izpēti jauna 3x3 piedziņas bezceļu rīkam. Uzņēmuma vadītājs Klāvs Ašmanis ļoti atzinīgi novērtē abu Liepājas Universitātes studentu paveikto un cer uz turpmāku sadarbību ar jauniešiem.

Balvu 500 eiro apmērā saņēma Paula Tumpele (Liepājas Valsts tehnikums) un Andželika Ivaščenko (Rīgas Tehniskā universitāte). Studentes četru mēnešu garumā strādāja pie uzņēmuma "Renson Nordic" sniegtā izaicinājuma – analizēt un pētīt mājas dizaina, konkrēti žalūziju, aprīkojuma nozari.

Savu biznesa ideju grupā, galveno balvu 600 eiro, saņēma komanda "Blazed". Šajā komandā līdzdarbojās Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas skolnieces Alise Betija Freimane, Zane Ziemele un Latvijas Zinātniskās tālmācības vidusskolas audzēkne Evelīna Mandeika. Jaunietes bija pārsteigtas par augsto novērtējumu un saņemto galveno balvu, un plāno turpināt attīstīt savu ideju – uz eļļas bāzes veidotas roll–on smaržas ar dažādiem aromātiem, arī tālāk.

Savukārt, Liepājas Universitātes studenti: Elīna Gorbačova par ražotnes noliktavas sistēmas optimizācijas pasākumu izstrādi uzņēmumam "Progranitt" (darbības sfēra – būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde), studentu komanda Henriks Bajārs un Dāvis Ričards Pūpols, kas kopīgi izstrādāja mārketinga stratēģiju inovatīviem tekstilnozares uzņēmumiem balstoties uz uzņēmuma "Silkvei" piedāvāto izaicinājumu, un Laura Ernsone par savas idejas – produkta, kas sastāv no jūras aļģēm un ir paredzēts mēslošanai, saņēma 400 eiro lielas naudas balvas.

Visu komandu veikumu un iegūto rezultātu vērtēja žūrijas komisija: komisijas priekšsēdētājs – Uldis Zupa (Liepājas Universitātes attīstības fonds), Inta Kulberga (Liepājas Universitāte), Līva Vilciņa (Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde), Roberts Gaižutis (Impact Hub Liepāja), Edmunds Imbovics (uzņēmējs, koučs, mentors, supervizors), Sandra Vanaga (Liepājas Valsts tehnikums). Noslēguma pasākumu vadīja ētera personība Uģis Joksts.

Otrā cikla noslēgums, kurā dalībnieki prezentēs četru mēnešu laikā padarīto, notiks jau 12. aprīlī.

Projekta "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" (Nr. 1.1.1.3/21/A/004) pēdējam jeb ceturtajam ciklam, iespējams pieteikties šeit.
Visa projekta īstenošanas laiks ir 15 mēneši (no 01.09.2022. līdz 30.11.2023.). Projektā var iesaistīties visu līmeņu studējošie – sākot no vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem, līdz visu līmeņu un programmu studentiem Liepājā.

Ikviens interesents ar informāciju par projektu "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" var iepazīties šeit.