Portāls saņēmis kādas pastāvīgas LOC apmeklētājas vēstuli, kura uzskata, ka baseina un spa zonas pakalpojumu līmenis ir krities, skaidrojot to ar apmeklētāju lielo skaitu.

Kā raksta liepājniece, kas vēlējās palikt anonīma, pēdējā laikā spa arvien vairāk jūtama hlora smaka. "Kā tiek dozēts hlora daudzums spa ūdeņos un kā tas tiek uzraudzīts? Jau ieejot spa garderobēs, jūtama hlora smaka. Pēc atgriešanās no spa visas drēbes, kuras bijušas spa ūdeņos, vēl vairākas dienas smako pēc hlora. Burbuļvannās vairs neejam, vai, ja ejam, tad neslēdzam burbuļojošajā režīmā, jo tad pēc 10 minūtēm acis iekaist un kļūst sarkanas. Man pašai ir bijis, ka vēl dažas dienas pēc spa apmeklējuma ir niezoša sajūta kaklā un kairinošs klepus. Ir bijuši arī ādas apsārtumi dažas dienas pēc spa.

Esmu teikusi administratorēm par iepriekšminētajām ķibelēm, uz ko saņēmu atbildi, ka hlora daudzums regulējas automātiski pēc piesārņojuma daudzuma.

Labi, bet kas regulē apmeklētāju daudzumu, jo to bieži ir tiešām "stipri par daudz". Spa baseinā reizēm ir 30 – 40 bērnu , tie tiek vesti no skolām utt .Bet ūdens daudzums baseinā taču ir ierobežots, tātad – ja baseins tiek pārslogots, tad arī hlora daudzums tiek pārmērīgi pievienots.

Katrai pirtij ir paredzēta temperatūra, kurā apmeklētājs var sasniegt pirts paredzēto misiju – atvērt poras, izsildīties, saņemt atbilstošo mitruma daudzumu tvaika pirtī utt., taču pārmērīgais spa apmeklētāju daudzums rada "atvērto durvju effektu " – viss piršu karstums no durvju virināšanas iziet kopējā spa telpā, kurā ir pārmērīgi karsts, bet pirtīs karstumu diemžēl dabūt vairs nevar un ir jāpaliek ar garu degunu...

Tāpat no pirtīm ir pazudis relaksējošais mūzikas fons, bet sāls pirtī – sāls paneļu izgaismojums un aromāts. Jau mēnešiem nedarbojas ūdens avotiņš.

Manuprāt, spa administrācijai būtu jāpārskata spa apmeklētgribētāju normas, ja tas noved pie kvalitātes krišanās. Tāpat noderētu arī apmeklētājus izglītojošas izkārtnītnes pie pirtīm, piemēram, ievērot klusumu (kāda jēga relaksējošajai mūzikai pirtī, ja apkārt ir skaļas sarunas un visiem tās jāklausās). Iespējams, kā tas ir citviet pasaulē, jāsadala apmeklējumu laiki – ar un bez bērniem.

Manuprāt, šobrīd spa ir pazaudējis to savdabīgo jaukumu, kurš tam piemita vēl daudzus gadus pēc atklāšanas, un ir pārvērties par tādu kā bezpersonisku konveijeru, parastu naudas pelnīšanas mašīnu.

Ļoti ceru, ka LOC administrācija mainīs savu attieksmi un mēs atkal varēsim pavadīt laiku vietā, kuru bijām iemīļojuši."

Uz kritiku un uzdotajiem jautājumiem atbild LOC Baseina&SPA vadītājs Jānis Ozoliņš:

"Hlors ir visbiežāk lietotais ūdens dezinfekcijas līdzeklis peldbaseinos, ko arī izmanto mūsu kompleksā. Hlors iznīcina aļģes, mikroorganismus un citas nelabvēlīgas vielas peldbaseinu ūdenī. Hlora daudzumu publiskajos peldbaseinos nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuros norādītais maksimāli atļautais hlora daudzums ir 1,0 mg/l. LOC Baseina&SPA kompleksā vidējais hlora daudzums ūdenī ir no 0,35–0,70 mg/l.

Spa zonas baseiniem un peldbaseinam ir uzstādītas automātiskās hlora dozēšanas iekārtas, kas veic nepārtrauktu ūdens ķīmiskā sastāva analīzi un attiecīgi papildina baseina ūdeni ar hloru, vai tieši pretēji, pārtrauc tā pievienošanu ūdenim. Minētajās iekārtās uzstādīta zemākā iedaļa hlora daudzuma amplitūdai ūdenī, lai nepieļautu baktēriju un citu vielu klātbūtni ūdenī un augstākā atzīme, lai ūdenī nebūtu pārāk daudz hlora, šādā gadījumā radot pretēju efektu, un neapdraudētu apmeklētāju veselību, kā arī nepārsniegtu MK noteikumos minēto maksimālo atzīmi.

Papildus jau iepriekš minētajam, LOC darbinieki vairākas reizes dienā veic manuālus mērījumus ar portatīvo laboratoriju, lai pārliecinātos, ka ūdens ķīmiskais sastāvs atbilst MK noteiktajām normām, par ko arī veic ierakstu paškontroles žurnālā. Reizi mēnesī baseinu ūdens analīzes tiek nodotas neatkarīgai laboratorijai (BIOR). Gada analīžu apkopojumu, vismaz vienu reizi gadā, pārskata Veselības inspekcija. Šādu darbību kopums līdz minimumam samazina iespēju, ka baseinu ūdens neatbilst MK noteikumos noteiktajām normām.

Ja hlora daudzums ūdenī ir tuvu maksimālai atzīmei, arī gaisā hlora aromāts ir jūtams izteiktāk, ja daudzums ir tuvāks minimālajai atzīmei, hlora aromāts gaisā jūtams mazāk. Situācijā, kad vienā laikā baseinus apmeklē liels skaits personu, ūdens ķīmiskais sastāvs var strauji mainīties, radot klientos sajūtu, ka pirms tam gaisā hlora aromāts nav jūtams, bet, pēkšņi tas ir palielinātā daudzumā. Bet, kā jau iepriekš minēju, arī šādās situācijās ūdens ķīmiskais sastāvs nepārsniedz maksimālās atļautās normas, kas ir uzstādītas hlora dozēšanas iekārtās.

Mānīgu iespaidu var radīt hlora aromāts atsevišķās atrakcijās. Piemēram, atrodoties straumes baseinā, hlora aromāts ir jūtams minimāli, bet, apmeklējot burbuļu vannas, aromāts ir jūtams spēcīgāk. Tas skaidrojams ar atšķirīgu ūdens temperatūru – jo ūdens siltāks, jo tas pastiprinātāk iztvaiko, kopā ar tajā esošo hloru, kā arī, burbuļu vannās notiek salīdzinoši lielāka ūdens virsmas kustība jeb burbuļošana, kā rezultātā gaisā nonāk vairāk ūdens, līdz ar to arī hlora daļiņu, radot sajūtu, ka ūdenī ir palielināts hlora daudzums.

Par palielinātu hlora koncentrāciju baseinā arī liecinātu ūdens duļķainība/ūdens nokrāsa, kas mūsu baseinos nav novērota.

Papildus visam iepriekš aprakstītajam, mūsu, LOC baseinos, notiek regulāra baseina papildināšana ar svaigu ūdeni, samazinot gan organisko piesārņojumu veidošanos, ko ienes peldētāji, gan arī dezinfekcijas procesā radušos blakusproduktus.

Publiskajos baseinos ieteicamais svaigā ūdens apjoms ir 30 litri uz vienu personu (ikdienas). Tā kā LOC baseini, gan peldbaseins, gan SPA zonas baseini un burbuļu vannas ir recirkulācijas sistēmas baseini, 24 stundu periodā tajos nomainās 10–15% ūdens no to kopējā tilpuma. Tāpat periodiski tiek veikta peldbaseinu mazgāšana, dezinficēšana un pilnīga ūdens nomaiņa. Kā piemēru aprēķinam varam ņemt LOC peldbaseinu, kura kopējā ūdens ietilpība ir 350 000 litri, ja diennaktī nomainās 12% ūdens (12% aiztek kanalizācijā un 12% svaiga ūdens no SIA "Liepājas ūdens" tiek iesūknēti atpakaļ baseinā), ik diennakti baseins tiek papildināts ar vidēji 42 000 litriem svaiga ūdens. Vidēji diennaktī LOC peldbaseinu izmanto 450 personas, ja ieteicamais svaiga ūdens daudzums uz vienu personu diennaktī ir 30 litri, tad LOC baseinā vidēji tie ir 93 litri uz vienu personu, SPA zonā darba dienā tie ir aptuveni 120 litri uz vienu personu, brīvdienās – 67 litri uz vienu personu.

Apmeklētāju skaits LOC peldbaseinā un SPA zonā atbilst ugunsdrošības noteikumiem. LOC Baseina&SPA kompleksā vienlaicīgi var atrasties 300 personas, konkrēto skaitu aprēķina pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pēc šī skaita arī ir uzstādīti pārģērbšanās skapīši kompleksa ģērbtuvēs, līdz ar to, fiziski nav iespējams pārsniegt maksimālo atļauto apmeklētāju skaitu.

Sāls saunā vairs nedarbojas sāls paneļu apgaismojums, jo diemžēl pielietotie tehniskie risinājumi nebija atbilstoši esošajai videi un uz doto brīdi tehnisks risinājums ilgtermiņam nav rasts.

Sāls saunā sākotnēji uzstādītie sālsakmens paneļi vēl joprojām ir un pilda savu funkciju. Process, kad mikroelementi, kas saunas lietošanas laikā atdalās no kristāliem un nonāk saunas gaisā, notiek tik ilgi, cik pats sālsakmens ir telpā. Sālsakmenim nav derīguma termiņa vai perioda, kurā notiek jonizācija un pēc kura tā apstājās, process pārtrūkst tikai tad, kad pats sālsakmens vairs fiziski neatrodas telpā.

Ūdens avotiņš, ja ar to ir domāts dzeramā ūdens padeves sistēma SPA zonā, patiešām tehnisku iemeslu dēļ nedarbojās, bet jau kādu laiku ierīces darbība ir atjaunota. Diemžēl, ne vienmēr tehniska rakstura problēmas ir iespējams novērst dienas vai pat nedēļas laikā, jo iekārtas un to detaļas ir pietiekami specifiskas, lai to piegāde vai remonts prasītu zināmu laiku.

Ar mūziku saunās ir tieši tāpat, iespējams konkrētajā gadījumā, ir bijusi problēma ar CD nolasīšanas iekārtu vai nav nostrādājusi mūzikas automātiskā palaišanas sistēma. Katrā ziņā neesam novērojuši situāciju, kad saunās ilgstoši netiktu atskaņota mūzika. Šādos gadījumos lūgums apmeklētājiem LOC darbiniekus par šo problēmu informēt nekavējoties un, iespējams, to varam atrisināt uzreiz.