No 1. novembra Liepājā ģimenes ar bērniem var pieteikties Ziemassvētku pabalstam. Šo pašvaldības  brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu var saņemt ikviena mājsaimniecība, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā un kura audzina četrus vai vairāk bērnus, bērnus ar invaliditāti vai aizbildnībā esošus bērnus, portālu informēja Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Ziemassvētku pabalstu 15 eiro apmērā piešķir par katru minētajās mājsaimniecībās dzīvojošu bērnu. Bērns var saņemt pabalstu līdz 18 gadu vecumam, t.i., pilngadības sasniegšanai.

Lai saņemtu pabalstu līdz 15. decembrim jāpiesakās Sociālajā dienestā izmantojot vienu no sniegtajām iespējām: aizpildot pieteikumu elektroniski vietnē epakalpojumi.liepaja.lv;  nogādājot aizpildītu iesnieguma veidlapu Veidenbauma ielā 3 pie ieejas durvīm novietotajā pasta kastītē, sūtot pa pastu: Eduarda Veidenbauma ielā 3, Liepāja, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu sūtot uz e-pastu socialais.dienests@liepaja.lv

Ziemassvētku pabalstu izmaksās mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.
 
Papildus informācija Liepājas Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā pa tālr. 634 89674