Par valdības rīkojumā savulaik noteikto pienākumu vakcinēties pret "Covid–19" ir ierosinātas aptuveni 280 lietas, no kurām tiesa ir izskatījusi aptuveni 150, un neviens vakcinācijas apstrīdētājs tiesā nav uzvarējis, vēsta "Latvijas Avīze".

Ministru kabineta rīkojums "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" nav spēkā kopš 1. marta, tomēr Administratīvā rajona tiesa turpina izskatīt pieteikumus, kuros apstrīdēts valdības rīkojumā iekļautais pienākums vakcinēties pret "Covid–19". Pieteikumus varēja iesniegt līdz šā gada 1. aprīlim.

Lietas izskatītas Rīgas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Jelgavas tiesu namos.

Tiesas priekšsēdētāja Aiga Putniņa "Latvijas Avīzi" informējusi, ka 46 lietās tiesvedība ir izbeigta vai pieteikumi atstāti bez izskatīšanas, jo pieteicējiem tajā brīdī, kad tika atcelts valdības rīkojums, zuda interese par tiesvedības procesu vai arī viņi nespēja tiesai pietiekami pamatot, kāpēc tiesvedība būtu turpināma. Savukārt aptuveni 110 lietās pasludināts spriedums, ar kuru pieteikumi ir noraidīti.

Neviens no pieteikumiem nav apmierināts.

Tiesa pārbaudījusi, vai valdības rīkojums ir izdots pamatoti, vai tam ir leģitīms mērķis, vai nav citu līdzekļu, kā varētu saudzīgāk nodrošināt šī leģitīmā mērķa sasniegšanu, un vai tas ir samērīgs attiecībā pret privātpersonu. Tiesa nekonstatēja, ka pienākums vakcinēties būtu prettiesisks.

Vismaz 29 lietās ir iesniegta apelācijas sūdzība, un tās atrodas Administratīvajā apgabaltiesā.

LETA jau ziņoja, ka Administratīvā apgabaltiesa noraidīja Labklājības ministrijas (LM) ierēdnes Sandras Ruckas, viņas vīra Gunāra Rucka un meitas Kristīnes Ruckas sūdzību par obligātās vakcinēšanas prasību. Iepriekš tāpat lēma arī pirmā instance.

Šī bija pirmā skatītā lieta par valdības rīkojumā iekļauto pienākumu vakcinēties pret "Covid–19".

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, no 2021.gada 15.novembra valsts un pašvaldību institūciju darbinieki un amatpersonas savus darba pienākumus varēja veikt tikai tad, ja viņiem bija vakcinācijas pret "Covid–19" vai pārslimošanas sertifikāts. Turklāt, ja darba devējs bija informējis darbinieku, ka darba pienākumu veikšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, tad darbinieku varēja atstādināt no darba vai amata pienākumu veikšanas. Pašlaik vairumam profesiju "Covid–19" drošības sertifikāta prasība ir atcelta.

Kā Ruckas lietas spriedumā skaidroja Administratīvā rajona tiesa, prasība pret obligāto vakcinēšanos tika noraidīta, jo labums, ko iegūst sabiedrība, nosakot vakcinēšanās pienākumu, ir lielāks par personas tiesībām nodarīto aizskārumu.

Tiesa atzina, ka vakcinācijas pienākums, paredzot sekas neizpildes gadījumā, ierobežo privātpersonu tiesības uz privāto dzīvi un tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai, tomēr ierobežojums bijis nepieciešams sabiedrības kopējam labumam.