No šā gada februāra līdz gada nogalei Liepājas Neredzīgo biedrība īstenoja Liepājas pilsētas pašvaldības finansēto sociālās iekļaušanās projektu "Katru dienu darīsim to, kas labs un noderīgs cilvēkiem" (Nr. 52/2.8.5.). Projekta laikā tika veicināta sociālā iekļaušanās un sociālo pakalpojumu pieejamība Liepājas Neredzīgo biedrībā ikvienam Liepājā dzīvojošam cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā senioriem, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Hartmane.

Pateicoties finansējumam tika saglabāta biedrībā notiekošo un no jauna plānota aktivitāšu ilgtspēja- dienas centra darbība, subsidētās darba vietas, transporta pakalpojumi, Starptautiskā spieķa dienas pasākums, ielu akcija autovadītājiem, rokdarbu izstāde, atvērto durvju dienas, biedrības avīze "Gaisma Tumsā" un pielikums.

Projekta laikā tika pilnveidota sociālās iekļaušanās kursa "Dzīves skola" nodarbību cikls, kurā Liepājas Neredzīgo biedrības biedri izzināja Liepāju un apskatīja to pa visam ar citām acīm, apskatot dažādas mākslas izstādes, arhitektūru un dažādas iestādes.

Tika vadīts semināru cikls par universālo dizainu un emocionālo inteliģenci saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti un sniegtas konsultācijas vides pieejamības jautājumos. Liepājas Neredzīgo biedrībā visu projekta laiku norisinājās arī informatīvi izzinošas ekskursijas, par kurām lielu interesi izrādīja skolas, bērnudārzi, kā arī individuālie apmeklētāji.

Rīkojām pieredzes apmaiņas braucienu darbiniekiem un brīvprātīgajiem uz Saldus sociālās rehabilitācijas centru "Jumis" un Kuldīgas Dienas aprūpes centru senioriem un Senioru skolu ar mērķi iegūt jaunu pieredzi un celt kapacitāti.

Vasaras karstumā norisinājās veselības nostiprināšanas pasākums "Dzīvosim veselīgi" kurā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā senioriem, sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā "Dvēseles veldzes dārzs", Ziemupē ar nakšņošanu un ēdināšanu divu dienu garumā bija iespēja piedalīties veselības veicinošās aktivitātēs.

Turpinājās arī iepriekšējos gados veiksmīgi aizsāktais sadraudzības pasākums "Draugs- nāc draudzēsimies".

Kā jaunums šogad tika veidotas piecas video intervijas ar biedrības aktīvajiem nodarbību vadītājiem.

Pēc "Covid-19" ierobežojumiem biedri ar lielāko prieku atgriezās atkal biedrības telpās, lai būtu kopā, socializētos un iespēju robežās apgūtu arī ko jaunu. Plašāku informāciju par projektā paveikto var apskatīt Liepājas Neredzīgo biedrības sociālajos kontos un mājas lapā www.redzigaismu.lv.