Liepājas Neredzīgo biedrība no šā gada februāra līdz decembrim īsteno Liepājas pilsētas pašvaldības finansēto sociālās iekļaušanās projektu "Katru dienu darīsim to, kas labs un noderīgs cilvēkiem" (Nr. 52/2.8.5.), lai veicinātu cilvēkus ar funkcionālajiem traucējumiem (tai skaitā redzes, garīgās attīstības un citiem funkcionāliem traucējumiem) ilgtspējīgu zināšanu, prasmju un sociālo iemaņu attīstību, integrāciju sabiedrībā, mazinot sociālo nevienlīdzību, radot viņiem iespējas iekļauties arī darba tirgū. Projekta ietvaros tiks organizētas dažādas aktivitātes, sniegta palīdzība dažādu ikdienas jautājumu risināšanai, izglītota un informēta sabiedrība par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un universālo dizainu, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Hartmane.

Projekta ietvaros tiks nodrošināts Liepājas Neredzīgo biedrības Dienas centra ilgtspējīga darbība, kurā ikviens var saņemt atbildes uz aktuālajiem jautājumiem, par sociālo rehabilitāciju, mājokli, transportu, sadzīvi, dokumentu noformēšanu u.tml. Kā arī tiks organizēti regulāri izbraucieni uz sociālās rehabilitācijas centru lauku vidē "Dvēseles veldzes dārzs", Ziemupē, lai motivētu cilvēkus ar invaliditāti un seniorus būt aktīviem un izmantot sociālās rehabilitācijas centra sniegtos pakalpojumus.

Tiks turpinātas arī sociālās iekļaušanās kurss "Dzīves skola", lai veicinātu savstarpējo kontaktu veidošanu, motivāciju un uzdrīkstēšanos iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Iespēju robežās, ņemot vērā valstī esošo epidemioloģisko situāciju un ievērojot noteiktos ar Covid-19 saistītos ierobežojumus, esam paredzējuši rīkot vairākas izbraukuma ekskursijas, dažādu iestāžu un organizāciju apmeklējumu Liepājā. Dosimies  iepazīt Liepāju kājām, kā arī aicināsim pie sevis viesus un darbosimies meistarklasēs. Biedrība turpinās pagājušā gadā uzsākto akciju "Palīdzēsim cits citam", kuras ietvaros tiks sniegta palīdzība pamatvajadzību nodrošināšanai. Sadarbojoties ar labdabības organizācijām un sociālās palīdzības sniegšanas organizācijām, tiks piesaistīti ziedojumi, kā piemēram, mēbeles, sadzīves tehnika, apģērbs u.tml. un vajadzības gadījumā nogādāts cilvēku ar invaliditāti un senioru ar funkcionālajiem traucējumiem dzīvesvietā.

Tiks organizēti sadraudzības pasākumi "Draugs – nāc draudzēsimies!", dažādas sporta aktivitātes, veselības nostiprināšanas pasākums "Dzīvosim veselīgi", tiks organizēts divu dienu pasākums ar mērķi izglītot un iesaistīt cilvēkus ar funkcionālajiem traucējumiem, tai skaitā seniorus dažādās sporta aktivitātēs, diskusijā par veselīgu dzīvesveidu, ēst gatavošanu. Kā arī tiks organizēts Starptautiskās Baltās spieķa dienas pasākums, ielu akcija autovadītājiem "Cilvēks ar balto spieķi", roku darbu izstādes, semināri – emocionālā inteliģence un universālais dizains, kā arī sniegtas konsultācijas vides pieejamības jomā.

Tiks rīkots pieredzes apmaiņas brauciens darbinieku un aktīvo biedru kapacitātes celšanai, lai gūtu zināšanas par līdzīgu organizāciju darbību. Projekta līdzfinansējums arī nodrošinās subsidētas darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi tiktu iesaistīti darba vidē, kā arī transporta pakalpojumi.

Neredzīgo biedrība aicina Liepājā dzīvojošos cilvēkus ar invaliditāti un seniorus, kuri vēlas iesaistīties aktivitātēs  sazināties ar Liepājas Neredzīgo biedrības Projektu daļu pa tālruni 26056026 darba dienās līdz pulksten 13. Par konsultācijām vides pieejamības un universālā dizaina jautājumos lūgums sazināties pa e-pastu: info@redzigaismu.lv.

Projektu līdzfinansē Liepājas pilsētas pašvaldība.