Iestājoties vēsākām naktīm un jūtot rudens tuvumu, sācis pieaugt arī klientu skaits Liepājas nakts patversmē – ja vasarā šeit uzturējās mazliet vairāk par 30 cilvēkiem, tad šobrīd šis skaits pārsniedz 50, portālu irliepaja.lv informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone. Jaunpienācējiem vispirms par brīvu tiek veikts "Covid-19" eksprestests, lai maksimāli izvairītos no infekcijas iekļūšanas iestādē.


Nakts patversmes vadītāja Oksana Martinova informē, ka jaunpienācēji Nakts patversmē esot apzinīgi, un lielākā daļa esot arī potēti pret "Covid-19".


Patversmē dzīves apstākļi kopš pagājušajā gadā veiktā remonta ir jūtami uzlabojušies, vide kļuvusi sakoptāka – pabeigta visu patversmes stāvu labiekārtošana, istabiņu remonts, uzlabots apgaismojums. Pērn patversmē iegādātas 40 jaunas gultas un nakts skapīši, nomainot vecās, savu laiku nokalpojušās mēbeles.


Patversme nodrošina klientiem naktsmītni, īslaicīgu sociālo aprūpi, sociālo un psiholoģisko rehabilitāciju, ēdināšanu, personiskās higiēnas iespējas, kā arī apģērbu, ko ik pa laikam ziedo liepājnieki vai kāds labdaris. Patversmē, pateicoties ziedotājiem, izveidota neliela bibliotēka, pieejami preses izdevumi un televizors. Ja nepieciešams, Nakts patversmes klienti var saņemt konsultācijas un palīdzību sociālo jautājumu risināšanā.


"Nakts patversmes uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, atgūt psiholoģisku un sociālu stabilitāti, veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā, lai varētu atgūties un doties tālāk", uzsver Martinova.  


Nakts patversmes istabiņās (div- līdz sešvietīgās) gada aukstākajā laikā iespējams uzņemt līdz 120 cilvēkiem – atsevišķi vīriešus un sievietes.


Lai varētu izmantot Nakts patversmes iespēju, jāvēršas Flotes ielā 7, sētas pusē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (vēlams darba dienās laikā no pulksten 10 līdz 12 vai no 14 līdz 16) Nakts patversmes sociālo darbinieku tālr. darba laikā 634 85269, ārpus darba laika 634 88108.


Esošie klienti patversmē tiek ielaisti no pulksten 19 (pēc 1. oktobra no pulksten 18), zemākā līmeņa patversmē – no pulksten 20 (pēc 1. oktobra no pulksten 19).


Uzturēšanās laiks Nakts patversmē ir līdz sešdesmit dienām. Personai, aktīvi pildot līdzdarbības pienākumus un motivējot iemeslu, uzturēšanās laiks Nakts patversmē var tikt pagarināts.


Saņemot uzturēšanās pagarinājumu, sākot ar 61. dienu, izvērtējot ienākumus, personai jāveic līdzdalības maksājums.


Nakts patversmes augšējos stāvos netiek ielaistas personas alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā, šādiem klientiem paredzēta zemākā līmeņa patversme ar matračiem, uz kuriem pārlaist nakti.