Liepājas Sociālā dienesta nakts patversmē Flotes ielā 7 šobrīd mitinās ap simts klientu, un nevienam no viņiem nav slimības simptomi, portālam irliepaja.lv pastāstīja tās vadītājs Dāvis Grietēns.


Ja būtu vajadzība, varētu izmitināt līdz 140, saka Grietēns, taču tad nevarēsim nodrošināt divu metru distanci.


Patversmē strādājot medmāsa, un, ja kādam ir sūdzība par veselību, vispirms tiek izmērīta temperatūra.


"Šobrīd nevienam simptomu nav," apgalvo Grietēns.

Patversme arī esot nodrošināta ar dezinfekcijas līdzekļiem, pirmajā reizē atvesti 10 l roku dezinfekcijas līdzekļa un tikpat daudz – virsmu dezinficēšanai. Būšot vēl otrs pievedums, tādā pašā apjomā. Dezinficējot gan rokturus un virsmas, gan rokas.


"Izsargājamies, cik iespējams," saka patversmes vadītājs. Tiesa, darbiniekiem, kuri patversmē ir pavisam 17, pagaidām nav sejas aizsardzības vairogu.


"Rīt sola atvest piecus," pastāsta Grietēns, piebilstot, ka vajadzētu gan vairāk.


Patversmes klientiem ieviesti pārvietošanās ierobežojumi – viņiem stingri ieteikts atstāt patversmes telpas tikai divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienā laikā no 10 līdz 14. Ierobežojumi neattiecas uz tiem, kam jādodas uz darbu vai pie ārsta.


Tāpat uz ārkārtējās situācijas laiku, lai izbrīvētu no citām telpām norobežotu vietu tiem patversmes klientiem, kuri būs inficēti ar "Covid -19" un kuriem būs nepieciešams pavadīt laiku karantīnā, ir likvidēta zemākā līmeņa nakts patversme, kas līdz tam atradās tās pašas ēkas pirmajā stāvā.


"Septiņi no pirmā stāva 15 klientiem piekrita pārcelties uz augšējiem stāviem, bet astoņi, kuriem, kā izrādījās, ir, kur dzīvot ārpus patversmes, atteicās."


Kā vēsta aģentūra LETA, vienu no Rīgas nakts patversmēm skāris plašs "Covid – 19" inficēšanās vilnis, kura rezultātā karantīnā ievietoti 100 patversmes klienti un darbinieki.


Uzziņa
Nakts patversme

Persona bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā, Nakts patversmē var saņemt naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka konsultācijas.

Lai varētu izmantot Nakts patversmes iespēju, jāvēršas:

Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, motivētu iesniegumu un izziņu no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta. Ārpus Sociālā dienesta darba laika tiesības lemt jautājumus par personu uzņemšanu ir Nakts patversmes vadītājam.

Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu Nakts patversme ar pakalpojumu saņēmēju slēdz līgumu un vienošanos par līdzdarbības pienākumu izpildi.

Personas uzturēšanās laiks Nakts patversmē ir līdz sešdesmit dienām. Ja persona aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, termiņu var pagarināt.

Pakalpojuma saņēmējs, sākot ar 61. uzturēšanās dienu, maksā līdzdalības maksu šādā apmērā:

1% dienā no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi pārsniedz 71,14 eiro,
0,71 eiro dienā, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi ir vienādi vai mazāki par 71,14 eiro,

Ja persona pakalpojumu kalendārā gada laikā saņem atkārtoti, līdzdalības maksa jāmaksā, sākot no pirmās uzturēšanās dienas.

Ja personas ienākumi pārsniedz 192,09 eiro mēnesī, sākot ar sesto uzturēšanās dienu, jāmaksā līdzdalības maksa 1% apmērā no iepriekšējā mēneša ienākumiem.

Nakts patversmē netiek ielaistas personas alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā.


(no liepāja.lv)