8.augustā mūžībā aizgājusi ilggadēja Liepājas Universitātes docente filoloģijas doktore Vilma Kalme, daudzpusīga un spēcīga personība, informē Liepājas Universitāte.

Vilmas Kalmes dzīves ceļš sācies 1932.gada11.februārī Alsungas pagastā zemnieku ģimenē. Jau bērnībā spriganā meitene apjauš fizisko aktivitāšu pievilcību un kustību prieku – viena no viņas mīļākajām nodarbēm esot bijusi pievilkšanās pie ķiršu koka zara. Pēc Kuldīgas vidusskolas beigšanas uzsāktas studijas Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā, specializējoties sporta vingrošanā un akrobātikā.

Pēc institūta absolvēšanas 1957. gadā Vilma Kalme sāk darba gaitas Liepājas Pedagoģiskajā institūtā, mācot studentiem dažādas sporta disciplīnas: vingrošanu, slēpošanu, akrobātiku. Vienlaikus viņa pievēršas savai otrajai mīlestībai – latviešu valodas studijām: 1969. gadā pabeigtas filoloģijas studijas Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā, iegūta latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija. 1971. gadā Vilma Kalme sāk darbu Latviešu valodas un literatūras katedrā, mācot dažādus latviešu valodas kursus – morfoloģiju, leksikoloģiju, terminoloģiju, valodas vēsturi. Viņas pedagoģiskā darba augļi ir ieguldīti vairākos simtos Latvijas skolotāju. Vilmas Kalmes docētājas darbu raksturo mērķtiecīgums, precizitāte un prasīgums.

Pētniecības darbā Vilma Kalme apvieno abās jomās – gan sportā, gan filoloģijā – iegūtās zināšanas: 1995. gadā aizstāvēta filoloģijas doktora disertācija "Vingrošanas termini latviešu valodā". Zinātniskās darbības rezultāti atspoguļoti ap 20 publikācijās, arī mācību grāmatās studentiem.

2009. gadā Vilma Kalme beidz darba gaitas Liepājas Universitātē, kur nostrādāti 52 gadi. Ar sev raksturīgo enerģiju viņa atgriežas pie jaunības mīlestības – vingrošanas, vadot veselības vingrošanas nodarbības senioriem – gan bijušajām kolēģēm, gan senioru grupām Liepājā un Grobiņā. Gan profesionālās zināšanas vingrošanas metodikā, gan cienījamās treneres pievilcīgā attieksme darīja šīs nodarbības interesantas un efektīvas. Vairākos gados uzkrātā pieredze apkopota grāmatā "Vingrošana pēc 60", un liktenis bija labvēlīgs šīs grāmatas iznākšanai, autorei šai saulē esot.

Nav aizmirsta arī otrā mīlestība – valodniecība. Vilma Kalme ir viena no trim 2012. gadā izdotās grāmatas "Suitijā" autorēm, tā veicinot dzimtās puses – Alsungas – kultūras vērtību izpēti un saglabāšanu.

2013. gadā par mūža ieguldījumu augstākās izglītības darbā, latviešu valodas un nacionālās identitātes stiprināšanā un latvisko kultūras vērtību saglabāšanā Vilma Kalme kļūst par Atzinības krusta kavalieri.

Kolēģiem viņa bija, ir un paliks Kalmīte – moža, enerģijas pilna, labestīga. Nekad nesūrojās par dzīves nebaltām dienām, pasauli arvien redzēja gaišu. Un tādu viņu darīja gan sirdij tuvs darbs, gan dzimtās mājas "Spaļi" Alsungā, gan kuplais mazbērnu un mazmazbērnu pulks, gan dažādi kultūras un sporta pasākumi ar kolēģiem.