Pašā vasaras viducī – 30. jūlijā – 83 gadu vecumā Mūžības dārzos devies ilggadējais Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktors, Goda priekulnieks Kārlis Klucis.

Par to irliepaja.lv informēja Priekules novada domē.

"Kārlis Klucis dzimis Nīcā, mūzikas ceļu uzsācis 1950. gadā, mācoties diriģēšanu un dziedāšanu Liepājas Mūzikas vidusskolā. Radošā dzīve tālāk aizvijusies līdz Krievijai, kur absolvējis Pēterburgas Rimska-Korsakova konservatoriju. Tur ieguvis ne tikai izglītību, bet arī garīgo spēku visam turpmākajam mūžam. Radoši darba gadi aizvadīti Liepājā – bijis operas izrāžu diriģents un solists, diriģents koriem “Dziedonis” un “Dzintarjūra”, skolotājs un direktora vietnieks Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā.

Vairāk nekā 40 gadu Kārļa Kluča dzīve ritējusi Priekulē. Darba gaitas uzsācis kā Priekules jauktā kora diriģents, bet no 1979. gada līdz 2003. gadam viņš savu dzīvi veltījis Priekules Mūzikas un mākslas skolai. Kārli Kluci raksturo vislabākās cilvēciskās īpašības, no sirds un ar pārliecību veikts darbs skolā.

Trīsdesmit gadus Kārlis Klucis veltījis pedagoģiskajam darbam, mācot audzēkņiem mūzikas literatūru, sitaminstrumentu spēli un dziedāšanu. Direktora daudzo darba gadu pieredze ir bijusi kā stabils pamats skolas tālākajai izaugsmei. Atsaucīgs, godīgs, iejūtīgs, saprotošs un pretimnākošs skolas vadītājs, kolēģis un pedagogs. Viņa nerimstošā enerģija un neatlaidība, interese un līdzdarbošanās neapsīka ne uz brīdi.

Aizejot pelnītā atpūtā, Kārlis turpināja kalpot mūzikai, dziedot un spēlējot ērģeles Priekules un Gramzdas evaņģēliski luteriskajās baznīcās.

Mūžības vārtiem atveroties, Kārlis Klucis Latvijas kultūras grāmatā ierakstāms uz visiem laikiem. Ar mums paliek viņa personības klātbūtne un darbs – nozīmīgs Latvijas kultūras laukā un laikā".
 
                                                                                                                                                                                                                                                Priekules Mūzikas un mākslas skola