Papildināts. Pēkšņi Mūžībā aizgājis Liepājas Universitātes rektors, matemātikas zinātņu doktors Jānis Rimšāns, informē Liepu Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Simona Laiviniece.

 

2010.gada 21. decembrī LiepU Satversmes sapulces locekļi aizklātā balsošanā uz pieciem gadiem Jāni Rimšānu ievēlēja par jauno Universitātes rektoru.

Rimšāns bija Liepājas Universitātes profesors matemātikas zinātņu nozares skaitliskās analīzes apakšnozarē ar 10 gadu stāžu universitātes darbā. Par Jāņa Rimšāna kandidatūru nobalsoja 40 Satversmes sapulces locekļi.

Liepājas Universitāte skumst par zaudējumu un izsaka līdzjūtību tuviniekiem un akadēmiskajai saimei.
 

Atvadu vārdi Liepājas Universitātes rektoram:

No Rektora Jāņa Rimšāna atvadoties

Janvāra vētras nesušas postījumu arī akadēmiskajā saimē: Mūžībā pēkšņi aizgājis Liepājas Universitātes rektors Dr.math. Jānis Rimšāns.
Jānis Rimšāns dzimis Daugavpilī 1951. gada vasaras saulgriežos, skolas, studiju un ilgus darba gadus vadījis Rīgā, bet Liepājas vēsturē viņš paliks gan kā starptautiski atzīts matemātiķis, gan kā Liepājas Universitātes rektors.
Darbs Liepājas Universitātē Jānim Rimšānam bija liels akadēmisks un zinātnisks izaicinājums, kam viņš ir atdevis visus spēkus, laiku un radošo garu. 2001. gada 1. septembrī, kad Jānis Rimšāns sāka darbu toreizējā Liepājas Pedagoģijas akadēmijā, viņam jau bija atzīstama zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze: Sibīrijas Zinātņu akadēmijā Novosibirskā aizstāvēts zinātniskais grāds, darbs vadošā pētnieka amatā Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā, pētnieka pieredze ārzemēs, docētāja pieredze Latvijas Jūras akadēmijā. Tas bija stabils pamats, lai Liepājā attīstītos matemātikas, vēlāk arī fizikas akadēmiskās studijas, lai Liepājas studentiem veidotos iespēja klausīties starptautiski atzītu zinātnieku lekcijas, lai 2006. gadā Liepājā nodibinātos Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts, kam Jānis Rimšāns bija pirmais un vienīgais direktors. Viņš un pārējie jaunā institūta kolēģi ir panākuši, ka Liepājas vārds ir ierakstīts pasaules matemātikas zinātnes kartē.
2010. gada decembrī Jānis Rimšāns tika ievēlēts par Liepājas Universitātes rektoru. Viņa darbības programmā izceltās pētniecībā balstītas studijas bija un paliks Universitātes mērķis. Taču pietrūks diskusiju, brīžiem karstu un asu, par ceļu uz jaunām studiju programmām, starptautiskiem projektiem. Nežēlīgi pietrūcis laika pateikt paldies par ikdienā labi padarītiem darbiem un sadarbības veiksmēm.
Rektors pats daudzkārt uzsvēris, ka Universitātes tēlu visvairāk veido personības, kas tajā strādā. Mums pietrūks Jāņa Rimšāna personības, ideju un pleca sajūtas.
Skumstam par zaudējumu un izsakām līdzjūtību tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un studentiem.

Liepājas Universitāte