Šogad Metodiskās dienas "Izaugsmes stāsts 2020 – 2025. Uz pārmaiņu sliekšņa” norisinājās trīs dienas. Liepājas pedagogiem bija iespēja piedalīties Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes un Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra rīkotajos metodisko dienu pasākumos.  "Pieredzes un ideju diena Liepājas valstspilsētas izglītības iestādēs” bija paredzēta iedvesmai ikvienam pedagogam. Iespēju smelties idejas jaunajam mācību gadam kopumā izmantoja vairāk kā 500 pedagogu, portālu informēja Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde.

Pedagogiem tika piedāvāta iespēja sadzirdēt kolēģu profesionālajā darbībā balstītu pieredzi kopumā par 26 tēmām. Visas Liepājas vispārizglītojošās izglītības iestādes dalījās ar  labās prakses iedvesmas stāstiem "Pieredzes un ideju diena Liepājas valstspilsētas izglītības iestādēs”. Tas, ka šāda dalīšanās pieredzē ir svarīga, liecināja piedāvāto pieredzes stāstu sesiju apmeklējumi un pēc tam izteiktās atziņas:

• Skolotāja talants ir spēja būt elastīgam un atrast kopēju valodu, lai kopējā sadarbībā skolotāja un skolēnu sinerģija būtu efektīva.
• Visi uz šīs planētas esam cilvēki, skolotājam jāprot to parādīt arī sabiedrībai, kuru viedoklis dažkārt atšķiras.
• Mācību procesu var dažādot ar āra nodarbībām, kas skolēniem rada interesi par apgūstamo tēmu, bet skolotājam papildus sagatavošanās darbs.
• Eksperimentālās dzejas tekstu veidošana palīdz motivēt izglītojamos radīt dzeju.
• Svarīga ir jušana, aktīva darbošanās, kas atmodina dziļāku izpratni, radošumu.
• Iedvesmots skolotājs var visu!

Liepājas pedagogi papildus emocionālo lādiņu pirms jaunā mācību gada ieguva no iedvesmas runātājiem – profesora, hipersnieguma padomnieka Agņa Stibes, kurš akcentēja ikviena personisko izaugsmi kā nepārtrauktu procesu un motivāciju sasniegt vairāk, noticot savām spējām.

Profesore Zanda Rubene vērsa pedagogu uzmanību bērnu audzināšanai un izglītošanai digitālajā laikmetā, kā arī vērtībām, ko nedrīkst pazaudēt.  Audzināšanai digitālajā laikmetā ir jāatrod vidusceļš starp tehnoloģiju un cilvēku, veidojot jaunu mācīšanās kultūru. Digitālās paaudzes kultūru raksturo trīs būtiskas pazīmes: tehnoloģiju lietošana, augstas prasības pret sevi un citiem, kā arī atvērtība domāšanā, kas izpaužas kā gatavība pieņemt pārmaiņas.

Montesori pedagoģijas entuziaste Viktorija Ozola ar savu pieredzi un idejām rosināja pirmsskolas pedagogus vēlreiz pārdomāt piemērotākās metodes un paņēmienus, kā virzīt bērnu, lai viņš no skaņu un burtu apguves ar prieku pakāpeniski nonāktu līdz lasīšanai un rakstīšanai ar iedvesmu. Paldies Liepājas vispārizglītojošo skolu pedagogiem un visiem Metodisko dienu 2023 norisēs iesaistītajiem par lielisko, radošo un idejām bagāto pieredzi.