Aizsākot sabiedrības izglītošanu par dažādiem ar IT jomu saistītiem jautājumiem, biedrība "Digitālo inovāciju parks" pagājušā nedēļā Liepājā organizēja īpašu meistarklasi, kuras laikā interesentiem bija iespēja apgūt 3D spēļu izstrādes pamatprincipus, iepazīt tendences un pašiem radīt pirmās iestrādnes spēļu modelēšanā, informē biedrības vadītāja Agate Ambulte.

Meistarklases vadīja spēļu izstrādātājs ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi Arvis Magone, un viņa vadībā ikvienam dalībniekam bija iespēja izveidot savu spēli ar nosaukumu "Speed Runner". Tās pamatā – virtuāli dinamiskā vidē dalībniekiem jāizvairās no šķēršļiem un jāsavāc noteikti kustīgi objekti. Katram spēles elementam tika piešķirtas nepieciešamās īpašības un kods jeb skripti, lai tie varētu pildīt tiem atvēlētās lomas, kā arī spēles pasaulei tika dots uzdevums pēc nejaušības principa tos ģenerēt un mainīt atrašanās vietu.


"Šī bija unikāla iespēja iepazīt līdz šim maz aplūkoto 3D spēļu izstrādes vidi un principus pieredzējuša un profesionāla izstrādāja vadībā, tādēļ man ir milzīgs prieks, ka liepājnieki ļoti atsaucīgi izmantoja šo iespēju. Priecēja, ka interesenti bija ar ļoti plašu un atšķirīgu profesionālo pieredzi – sākot no amatieriem, kas tikai sākuši interesēties par šo jomu, līdz jau lietpratējiem, kuri pašmācības ceļā spēruši pirmos soļus spēļu izstrādē, tagad gribēja atsvaidzināt savas zināšanas spēļu izstrādē, izmantojot "Unity" spēļu dzini, un pilnveidoties profesionāli," norāda biedrības "Digitālo inovāciju parks" vadītāja un meistraklases organizatore Agate Ambulte.

Meistarklase norisinājās Liepājas Universitātes telpās un tās laikā ikvienam dalībniekam bija iespēja ne tikai praktiski vingrināties, bet arī uzdot sev interesējušos jautājumus spēļu izstrādātājam, kā arī saņemt atbildes uz tiem.

Arī turpmāk tiek plānots organizēt citas 3D spēļu izstrādes maistarklases, kuru laikā paredzēts dalīties ar zināšanām par dažādām ar 3D spēļu izstrādi saistītām tēmām.


Biedrība "Digitālo inovāciju parks" ir izveidota ar mērķi apvienot IT nozares profesionāļus un interesentus, sekmētu Liepājas administratīvajā teritorijā inovāciju un jaunu tehnoloģiju izmantošanu, kā arī sabiedrības digitālo prasmju pilnveidi. Starp biedrības mērķiem ir arī veicināt intelektuālo tehnoloģiju, pilsētas tautsaimniecības izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību, tostarp piedaloties Eiropas Savienības finansējuma piesaistē, atbalstīt inovatīvas un tehnoloģiski orientētas uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi, jaunu darba vietu radīšanu IT nozarē, veicināt starptautisko sadarbību un sadarbību starp pētniecības iestādēm un komercsabiedrībām, konferenču, sanāksmju un cita veida pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana.

Sekot biedrības aktualitātēm un plānotajām apmācībām var mājaslapā www.digip.lv un sociālajos tīklos.