Izglītības pārvalde aprēķinājusi viena izglītojamā izmaksas mēnesī Liepājas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs no šā gada 1. janvāra.

Šogad gadā plānotie ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem ir 293 936 eiro.

Vidējās izmaksas 2024. gadā no 1. janvāra līdz 31. augustam uz vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādēs aprēķinātas 59,13 eiro apmērā, bet pirmsskolas izglītības iestādēs – 303,50 eiro.

Vidējās izmaksas 2023. gadā no 1. septembra līdz 31. decembrim uz vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādēs bija 48,14 eiro, bet pirmsskolas izglītības iestādēs – 262,91 eiro.

Izmaksu palielinājums vispārējās izglītības iestādēs par 10,99 eiro un pirmsskolās par 40,59 eiro veidojies saistībā ar pedagogu un tehnisko darbinieku mēneša darba algas palielināšanu, preču iegādes cenu un komunālo pakalpojumu tarifu pieaugumu, informē Izglītības pārvalde.

2024. gadā plānots noslēgt 25 līgumus ar citām pašvaldībām par 460 audzēkņiem, tajā skaitā skolās – 421, pirmsskolās – 39, kuri apmeklē Liepājas izglītības iestādes, bet kuru deklarētās dzīvesvietas adrese ir citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. Tikpat līgumi noslēgti ar 25 pašvaldībām par 413 audzēkņiem, tajā skaitā skolās 354, pirmsskolās 59 audzēkņi, kuru deklarētās dzīvesvietas adrese ir Liepājas pašvaldības teritorijā, bet kuri izglītojas citu pašvaldību izglītības iestādēs.

Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem, ieņēmumi tiek novirzīti izglītības nozares papildu finansēšanai.