Deputāti pastāvīgajās komitejās akceptējuši lēmumu lūgt Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Liepājas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Bāriņu ielā 11. Tas sastāv no zemesgabala 896 kvadrātmetru platībā un būves, kas zemesgrāmatā ierakstīti uz Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” vārda.


Šajā ēkā darbojas fonds "AGAPE", kas ir Liepājas Sociālā dienesta sadarbības partneris un sniedz sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar un bez izmitināšanas – bezpajumtniekiem, personām pēc ieslodzījuma un personām krīzes situācijās. Fonds nodrošina atveseļojošas rehabilitācijas programmas izpildi, piedāvā psihologa, sociālā darbinieka konsultācijas, lekciju un motivācijas grupu apmeklējumus.


Fonds sniedz lielu atbalstu arī iedzīvotājiem, kuri nepiedalās fonda aktivitātēs, jo katru darba dienu sagatavo un bez maksas izsniedz ēdienu krīzes situācijā nonākušām personām vai ģimenēm, kā arī ar transportu nogādā un izdala siltu ēdienu pašvaldības iedzīvotājiem uz vairākām adresēm pilsētā, ieskaitot uz divām sociālajām mājām – Flotes ielā 14 un Viršu ielā 9/11.


Fonds un tā sniegtie pakalpojumi sniedz ievērojamu atbalstu pašvaldības mazaizsargātajiem iedzīvotājiem, tādēļ ir būtiski, lai arī turpmāk fonds spēj funkcionēt pašreizējās telpās Bāriņu ielā 11, uzskata deputāti.