Parakstīts līgums par projekta realizāciju starp Liepājas Novada fondu (LNF) un fondu “Agape” – LNF atbalstīs fonda “Agape” bezmaksas zupas virtuvi.

Atbalsts Ls 250 apmērā tiks izmantots, lai iegādātos pārtikas produktus un segtu zupas virtuves komunālos maksājumus par gāzi un ūdeni laika periodā līdz 2014. gada janvārim, informēLiepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže.

Fonda vadītāja Marina Čarkviani stāsta, ka, iestājoties aukstajam laikam, zupas virtuves apmeklētāju skaits ir palielinājies līdz 50 cilvēkiem ik dienas. Fonds Agape līdztekus ēdināšanai sniedz arī sociālo palīdzību krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem.

Nodibinājums Liepājas Novada fonds ir vietējās labdarības organizācija, kura Liepājā un apkārtējos novados darbojas jau sesto gadu, sniedzot atbalstu dažādām iedzīvotāju iniciatīvām.

2013.gadā nodibinājuma darbībā lielāks uzsvars ir bijis uz izglītojošām aktivitātēm, organizējot vislatvijas projekta “Labdarības skola” aktivitātes, tāpēc atbalstītais sociālās palīdzības projekts ir neliels,bet nozīmīgs atbalsts Liepājas nevalstiskajām organizācijām.
 
Vairāk informācijas par fonda darbību mājas lapā www.lnf.lv.