Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā (LMMDV) ir noslēdzies Melngaiļskolas atbalsta biedrības organizētais projekts "Mēs esam un darām, lai būtu".

Pavisam projektā piedalījās 73 LMMDV audzēkņi, kā arī pedagogi. Projekta ietvaros ir īstenotas vairākas aktivitātes, lai pilnveidotu un paplašinātu teorētiskās un praktiskās iemaņas dažādās radošajās jomās, kas nav saistītas ar tiešo specialitātes apgūšanu, informē projekta "Mēs esam un darām, lai būtu" sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Ģirne.

Projekta aktivitātes noslēdzās 21.jūnijā un, pateicoties izvirzītajiem projekta mērķiem, tā dalībnieki ir guvuši priekšstatu par 3D priekšmetu izgatavošanu skolotāja Edija Ābeles vadībā un iepazinušies ar IT skaņu tehnoloģijām, kā rezultātā izveidoti reklāmas balss ieraksti, atbilstoši radio standartiem skolotāja Dzintara Vītola vadībā.

Tāpat projekta dalībnieki apguva pamatzināšanas foto veidošanā un apstrādē skolotāja Ēvalda Vanaga vadībā, kā arī bija iespēja darboties radošajās darbnīcās, kur izkopa veiksmīgas publiskās runas pamatus pasniedzējas Zanes Daudziņas vadībā.

Nodarbību mērķis bija dot jauniešiem iespēju iepazīt dažādās radošas personības, palīdzēt izprast darbu ar IT skaņu tehnoloģijām, kā arī nodrošināt praktiskās nodarbības gan skaņu ierakstu studijā, gan darbā ar 3D tehnoloģijām un foto veidošanā, gan pilnveidot publiskās runas iemaņas.

Projekts īstenots programmas ""Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"" ietvaros. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm.

Aktivitātes tiek organizētas, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus, kuriem ir risks pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Savukārt skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi.