Nedēļas nogalē Rīgā notika Baltijas logopēdu 4. kongress, kuru organizēja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Logopēdu asociācijas. Tajā bija pārstāvēta arī Liepājas Universitāte.

Kongresa organizatoriskās komisijas vadītāja ir LiepU studiju programmas "Logopēdija" docētāja un Latvijas Logopēdu asociācijas prezidente Baiba Trinīte. Kongresā piedalījās referenti no Austrijas, Francijas, Lielbritānijas, Šveices, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas, informē Liepājas Universitātes Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Ar referātu "Fonēmu izrunas pārbaude: sasniegtais un grūtības" uzstājās Liepājas Universitātes rektore Dace Markus. LiepU docente Baiba Trinīte prezentēja Balss izpētes laboratorijā veiktā pētījuma "Skolotāju balss ergonomikas riska faktori" rezultātus. Pētījuma norisē bija iesaistītas SP Logopēdija studentes Valda Krauze, Megija Pīra, Gundega Šteindale.

Savus pētījumus logopēdijā prezentēja logopēdijas studiju programmas absolventes, bet lektore Gundega Tomele uzstājās ar referātu "Lasīšanas traucējumu profilakse 6-7 gadus veciem bērniem". Referāta līdzautore ir studiju programmas absolvente Māra Antoneviča un pētījums tapis bakalaura darba izstrādes laikā.

Studiju programmas "Logopēdija" lektore Gundega Tomele neslēpj gandarījumu par to, ka Baltijas logopēdu kongresā Liepājas Universitātes mācībspēki, studenti un absolventi referē līdzvērtīgi starptautiski atzītiem profesoriem.