Pirmdien, 20. martā, tiešsaistē aizvadīta Liepājas Universitātes padomes sēde.


Viens no pamatjautājumiem tajā bija Liepājas Universitātes budžeta apstiprināšana. Kā vēstīts LiepU mājaslapā, padomes locekļi secināja, ka ir saņemtas visas atbildes uz padomes jautājumiem, ir atrasta iespēja palielināt darba samaksu personālam, stiprināt projektu vadības kapacitāti, kā arī attīstīt mūžizglītības piedāvājumu, attiecīgi kāpinot ieņēmumus universitātes budžetā.


Padome apstiprināja budžetu, kas ir par 3,5 miljoniem lielāks nekā 2022. gadā. Šā gada budžets ir palielinājies, pateicoties projektu piesaistei – plānotie 2023. gada finanšu resursi ir 10 632 449, no kuriem 65% sastāda projektu finansējums.


Liepājas Universitātes attīstības direktors Uldis Zupa prezentēja izstrādāto universitātes attīstības stratēģijas projektu: "Neskatoties uz pārmaiņu procesiem, esam saglabājuši attīstības vektoru. Ir izstrādāti rezultativitātes rādītāji, kas būs svarīgi, uzsākot sarunas par Eiropas Atveseļošanās fonda apguvi."


Pēc iesaistīto personu diskusijas padome apstiprināja Liepājas Universitātes stratēģiju, atzīstot, ka nepieciešamības gadījumā stratēģiju pārskatīs saistībā ar Liepājas Universitātes turpmāko attīstību zinātnes universitāšu ekosistēmā.


Padome izvērtēja un apstiprināja Risku vadības politiku, pieņēma zināšanai studiju prorektores Māras Zeltiņa informāciju par situāciju Liepājas Universitātē, vēstot par studentu skaitu, aizvadītajām zinātniskajām konferencēm, studentu zinātnes un radošuma dienu pasākumiem.


Padome arī apsprieda universitātes īpašuma Kuršu ielā izīrēšanas noteikumus, apsprieda universitātes īpašumā esošā dzīvokļa Uliha ielā pārdošanas iespējas. Padome noraidīja priekšlikumu par īres maksas palielināšanu dienesta viesnīcā, bet nolēma strādāt pie līguma grozījumiem ar apsaimniekotāju.


Padome precizēja savus ieteikumus Liepājas Universitātes reorganizācijas  procesam un sadarbības līguma slēgšanas kārtībai, lai saglabātu maksimālu autonomiju lēmumu pieņemšanā nākotnē.