No 13. līdz 18. maijam Latvijā norisināsies ikgadējā informatīvi izglītojošā kampaņa "Digitālā nedēļa 2024". Plašu digitālo prasmju pilnveides pasākumu programmu iedzīvotājiem piedāvā Liepājas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs, Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC), Pozitīvo sajūtu telpa un Liepājas muzejs. Dalība visos pasākumos ir bezmaksas, informēja Izglītības pārvalde.

Šogad Digitālās nedēļas Latvijā uzsvars tiek likts uz dažādu pasākumu formātiem, lai uzņēmumi un iedzīvotāji attīstītu savas digitālās prasmes biznesam un nodarbinātībai, aktīvāk izmantojot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus. Izglītojošās kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt sabiedrības digitālo pratību, bet arī pievērst uzmanību digitālajai identitātei, drošībai un kritiskajai domāšanai. Atbilstoši šiem darbības virzieniem, arī Liepājā organizētie pasākumi paredzēti dažādām mērķauditorijām, lai pilnveidotu ikdienā noderīgas digitālās prasmes.

Pirmdiena, 13. maijs

10.00-11.30 Digitālās nedēļas 2024 atklāšanas pasākums "Ceļā uz digitālu un drošu Latviju". Pasākuma laikā tiks pārrunātas Latvijas prioritātes Digitālās transformācijas jomā, ievērojot Eiropas Savienības Digitālās dekādes un Latvijas Digitālās Transformācijas pamatnostādņu izvirzītos uzdevumus. Tiks akcentēti digitālās drošības, mākslīgā intelekta un uzņēmumu un publiskā sektora digitalizācijas attīstības aspekti. Mērķauditorija – ikviens interesents.
Vieta: Tiešraide būs vērojama arī LIKTA Facebook lapā.

15.00-16.30 Praktiskā klātienes nodarbība "PowerPoint knifi un triki efektīvākam ikdienas darbam". Nodarbības laikā būs iespēja uzzināt vai atsaukt atmiņā ikdienā neizmantotus 15 knifus un trikus Microsoft prezentāciju veidošanas programmatūrā. Mērķauditorija pedagogi un ikviens interesents ar priekšzināšanām.
Vieta: Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra telpās, Peldu ielā 5 (422. kab.).

17.00-19.00 Izzinoša pastaiga Zirgu salā "Ej dabā un izmanto lietotnes". Izzinošās lekcijas laikā būs iespēja saņemt informāciju par dažādām mobilajā telefonā izmantojamajām lietotnēm, kā "LVM Geo", "Bidr ID", "All trail", "LakeResearcher", un praktiski tās izmēģināt. Mērķauditorija ir ikviens interesents sākot no 15 gadu vecuma, kurš vēlas izzināt digitālās iespējas dabas pētniecībai.
Vieta: Zinātnes un izglītības inovāciju centra Dabas māja, Zirgu sala 2.

Otrdiena, 14. maijs

10.30-12.00 Praktiskā klātienes nodarbība "MS Word teksta stili un automātiskā satura rādītāja veidošana". Nodarbības laikā būs iespēja apgūt automātiskā satura rādītāja ievietošanu, izmantojot virsrakstu stilus. Šīs prasmes īpaši nepieciešamas zinātniski pētniecisko darbu, studiju darbu, dažādu pārskatu un citu liela izmēra dokumentu noformēšanai vienotā stilā. Galvenā mērķauditorija ir vidusskolēni, studenti, pedagogi un citi interesenti ar priekšzināšanām.
Vieta: Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra telpās, Peldu ielā 5 (422. kab.).

15.30-16.30 Interaktīvie izaicinājumi Pozitīvo sajūtu telpā. Nodarbības laikā varēs iepazīties ar Pozitīvo sajūtu telpas piedāvātajām iespējām un izmēģināt dažādas aktivitātes relaksācijai un prasmju apguvei. Galvenā mērķauditorija ir pirmsskolas pedagogi un citi interesenti.
Vieta: Pozitīvo sajūtu telpa, Ezera iela 53/55.

Trešdiena, 15. maijs

13.30-15.00 Praktiskā nodarbība pedagogiem "Gaismas galda izmantošanas iespējas pirmsskolā". Nodarbības laikā būs iespēja iegūt idejas, kā integrēt gaismas galdu pirmsskolā mācību procesā, nodrošinot atšķirīgu radošo vidi, kas ļauj mazināt bērna bailes kļūdīties un attīsta koncentrēšanās un uzmanības noturēšanas spējas. Galvenā mērķauditorija ir pirmsskolas pedagogi, logopēdi, vecāki un citi interesenti.
Vieta: Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra telpās, Peldu ielā 5 (404. kab.).

15.00-16.30 Praktiskā klātienes nodarbība "Efektīvs darbs ar MS Excel, datu ievadīšana un apstrāde". Nodarbības laikā būs iespēja uzzināt, kā apstrādāt ikdienas izdevumus un ieņēmumus, veicot automatizētus aprēķinus. Galvenā mērķauditorija ir pašnodarbinātie, MVU un citi interesenti ar priekšzināšanām.
Vieta: Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra telpās, Peldu ielā 5 (422. kab.).

Piektdiena, 17. maijs

10.00-12.30 Tiešsaistes seminārs "Ceļā uz vienotu izpratni par digitālajām kompetencēm: teorija un prakse". Seminārs tiek rīkots, lai veicinātu mūžizglītības neformālo izglītības programmu īstenotāju izpratni par DigComp 2.2 ietvaru un sniegtu skaidrojumu par tā līmeņu ieviešanu nacionālajā līmenī, piedāvājot iespēju iepazīties arī ar labās prakses piemēriem un izaicinājumiem, veidojot neformālo programmu saturu atbilstoši DigComp 2.2. līmeņiem, kā arī novērtējot zināšanas, prasmes un attieksmes DigComp 2.2. līmeņa noteikšanai. Galvenā mērķauditorija ir pieaugušo izglītotāji.
Vieta: Tiešraide būs vērojama EPALE Nacionālā atbalsta dienesta un LIKTA Facebook profilos.

Liepājas Izglītības pārvaldes organizētajos klātienes pasākumos dalībnieku skaits ir ierobežots. Interesenti aicināti pieteikties līdz 12. maijam, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu.


Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz e-pasta adresi mc@liepaja.edu.lv.

Sestdiena, 18. maijs

Šī gada Latvijas Digitālās nedēļas programmā 18. maijs iekļauts kā Digitālā Muzeju diena, kas turpināsies ar ikgadējo Muzeju nakti. Muzeju nakts kopīgā devīze ir "Izzināt un iegūt, pētīt un saprast", bet Muzeju nakts Liepājā nosaukums ir "Simtgades mantojums", jo šī gada novembrī Liepājas muzejs atzīmēs 100 gadus.

Dalībniekiem būs iespēja no pulksten 19 līdz pat 1.00 skatīt video "Ieskaties Liepājas muzeja krājumā", kā arī ekspozīciju ar digitāliem elementiem "Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs" un Latvijas Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā.

Liepājas muzejs aicina ikvienu liepājnieku un pilsētas viesus aktīvi piedalīties arī citās aktivitātes. Muzeju nakts Liepājā programma.
Vieta: Liepājas muzejs, Kūrmājas Prospekts 16/18.

Latvijas "Digitālās nedēļas 2024" ietvaros ikviens interesents varēs sekot līdzi centrālajām tiešraidēm, atbilstoši tematiskajām dienām:
13. maijs: Digitālās  prasmes un mākslīgais intelekts
14. maijs: Digitālie pakalpojumi un prasmes iedzīvotājiem
15. maijs: Digitālās prasmes un risinājumi uzņēmējiem
16. maijs: Digitālās drošības diena
17. maijs: Digitālās prasmes izglītībā
18. maijs: Digitālā Muzeju diena

"Digitālo nedēļu 2024" Latvijā (#eprasmes24) organizē Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar vairāk nekā 100 partneriem "ALL Digital Weeks 2024" (#ADWeeks2024) ietvaros, un šogad Latvijā tā notiks jau 15. reizi. Papildu informācija ir pieejama Latvijas digitālo prasmju partnerības platformā.