Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (turpmāk – Possessor) pārdod valsts 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 17, Liepājā, kadastra Nr. 1700 002 0498.
Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Ja viena pirmpirkuma tiesīgā persona iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possessor izsoli nerīkos un pārdos šai personai valsts nekustamo īpašumu par sākumcenu. Ja vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possessor rīkos izsoli starp šīm personām 11.01.2024. pulksten 13 Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā.
Ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmantos pirmpirkuma tiesības, Possessor pārdos valsts nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē. Elektroniskās izsoles sākums – 12.01.2024., izsoles noslēgums – 12.02.2024. pulksten 13. Izsoles sākumcena – 16 560 eiro. Izsoles solis – 200 eiro. Nodrošinājums – 1656 eiro.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.02.2024. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr. LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi. Tālr. uzziņām 29327915.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, rīko pirmo izsoli Anastasijai Jansonei piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Pāvilostas ielā 8-49, Liepājā, kadastra numurs 1700 902 7149. Nekustamā īpašuma sastāvs – divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 49,8 kv.m, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 498/36547 domājamo daļu no būves un zemesgabala (kadastra apzīmējums 1700 002 0367). Piedzinējs – SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – 13 200,00 eiro.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023. gada 26. decembrim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, saņēmēja Inese Beitāne, reģ. Nr. 32674811063, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1320,00 eiro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Nosolītājam maksājums (nosolītā summa) jāveic zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā tikai no sava konta un vienā pārskaitījumā. Izsoles sākuma datums – 2023. gada 6. decembris pulksten 13, izsoles noslēguma datums un laiks – 2024. gada 5. janvāris pulksten 13. Tālr. uzziņām 63622289. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Vānes iela 9-12, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 3038, kas pieder Liudmilai Buntsei (Ludmila Bunce). Piedzinējs – SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs". Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 12 ar platību 39,4 kv.m un pie tā piederošas 394/29427 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums – 6900,00 eiro. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena – 6900,00 eiro. Izsoles solis – 690,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023. gada 26. decembrim zvērināta tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr. LV32674811093, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa 690,00 eiro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums – 2023. gada 6. decembrī pulksten 13. Izsoles noslēgums – 2024. gada 5. janvārī pulksten 13. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 63622289. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 72-NT18, Liepāja, kas pieder Mehmet Tuzcu. Piedzinējs – SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs". Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamām telpām NT18, Oskara Kalpaka ielā 72, Liepājā, ar platību 278,9 kv.m un pie tā piederošas 2789/36087 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums – 32 800,00 eiro. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena – 32 800,00 eiro. Izsoles solis – 3280,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023. gada 26. decembrim zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr. LV32674811093, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa 3280,00 eiro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums – 2023. gada 6. decembrī pulksten 13. Izsoles noslēgums – 2024. gada 5. janvārī pulksten 13. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 63622289. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Lielā iela 12-NT7, Liepāja, kadastra numurs 1700 901 9447, kas pieder Aleksandram Šemjakinam. Piedzinējs – SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs". Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamām telpām Nr. NT7, ar platību 65,4 kv.m un pie tā piederošas 654/92013 kopīpašuma domājamās daļas no  būves. Nekustamā īpašuma novērtējums – 15 400,00 eiro. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena  15 400,00 eiro. Izsoles solis – 1540,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023. gada 26. decembrim  zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr. LV32674811093, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa 1540,00 eiro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums – 2023. gada 6. decembrī pulksten 13. Izsoles noslēgums – 2024. gada 5. janvārī pulksten 13. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 63622289. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Celmu ielā 1-50, Liepājā, kadastra numurs 1700 900 6041, kas pieder Tatjanai Deminai. Piedzinējs – SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 50 ar platību 55,9 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums – 20 300,00 eiro. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena – 20 300,00 eiro. Izsoles solis – 2030,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023. gada 26. decembrim zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr. LV32674811093, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa 2030,00 eiro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 2023. gada 6. decembrī pulksten 13. Izsoles noslēgums – 2024. gada 5. janvārī pulksten 13. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 63622289. Izsoles norises noteikumi.

Mantojumu ziņas


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS PŪĶIS, personas kods 230632-XXXXX, miršanas datums 03.11.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244759.
20.12.2023. pulksten 17.30 zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā Zivju ielā 3, Liepājā, tiks nolasīts Jāņa Pūķa, personas kods 230632-XXXXX, pēdējās gribas rīkojuma akts. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA MUSINA, personas kods 300859-XXXXX, miršanas datums 20.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244714.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS KRAMĒNS, personas kods 190463-XXXXX, miršanas datums 29.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244717.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINIS VIKMANIS, personas kods 060346-XXXXX, miršanas datums 12.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244654.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANTRA ŠMITE, personas kods 071157-XXXXX, miršanas datums 05.11.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244587.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARGARITA PRONERE, personas kods 210260-XXXXX, miršanas datums 19.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244591.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LEONS ŠPAKS, personas kods 090846-XXXXX, miršanas datums 12.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244571.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALBERTS DARKEVICS, personas kods 010250-XXXXX, miršanas datums 21.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244558.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINARS KNOSPE, personas kods 071260-XXXXX, miršanas datums 18.11.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244562.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69456923 Liepājas valstspilsētas pašvaldības vienkāršotās procedūras lietā pret KASPARU PAULĪTI par parāda piedziņu. Kurzemes rajona tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu paziņo Kasparam Paulītim, dzim. 19XX. gada 25. aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Rīgas iela 44-1, Liepāja, LV-3401, ka civillieta Nr. C69456923 tiks izskatīta rakstveida procesā 2024. gada 6. februārī, un saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2024. gada 6. februārī. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmajai daļai tiesa paziņo, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Igors Kligačs un izskaidro, ka lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim (tiesas sastāvam), rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas rakstveida procesā. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrais teikums. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.2 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstiski iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Pierādījumi iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas (Civilprocesa likuma 93. panta trešā daļa).

Rīgas rajona tiesā atrodas civillieta Nr. C33460723 "PlusPlus Baltic" OU vienkāršotās procedūras prasībā pret Ingu Štobi par naudas piedziņu.
INGUS ŠTOBE, dzim. 19XX. gada 16. decembrī, pēdējās tiesai zināmās dzīvesvietas: AMSTERDAM HERENGRACHT 449A , Nīderlande, un Sakņu iela 14/16, Liepāja, LV-3405.
Paziņojam atbildētajam Ingum Štobem, ka 2024. gada 15. februārī "PlusPlus Baltic" OU vienkāršotās procedūras prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās).
Atbildētājam Ingum Štobem ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tajā skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.
Lietā pieņemtais tiesas nolēmums atbildētājam Ingum Štobem būs pieejams tiešsaistes sistēmā, sākot no 2024. gada 15. februāra.

Uzņemuma reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203524544
Firma: SIA Seeburg group
Pamatkapitāls: 200.00 eiro
Adrese: Katedrāles iela 13 - 57, Liepāja, LV-3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203524898
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EFEKTS"
Pamatkapitāls: 100.00 eiro
Adrese: Turaidas iela 16 - 37, Liepāja, LV-3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.12.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203525535
Firma: SIA Royal Taxi
Pamatkapitāls: 1.00 eiro
Adrese: Klaipēdas iela 17 - 2/7, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.12.2023.
Reģistrācijas numurs: 40002208373
Firma: IK BORNASOVS
Adrese: Friča Brīvzemnieka iela 22 - 7, Liepāja, LV-3401