Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Mārtiņam Ceriņam piederošo daļu laulāto kopmantā – ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Tirgus iela 26–1, Liepāja, ar kadastra Nr.17009030868. Parādnieks: Mārtiņš Ceriņš. Piedzinēji: (a) Anastasiia Peka, (b) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010. Novērtējums: EUR 2300,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Liepājas pilsētas Jaunliepājas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr.17009030868, ar kopējo platību 33,8 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma  338/4116 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000200280001, būves ar kadastra apzīmējumu 17000200280002, būves ar kadastra apzīmējumu 17000200280003, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000200280. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009030868. Pirmās izsoles sākumcena EUR 2300,00. Izsoles solis EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 5.jūlijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 4.augusts plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 25.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 230,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Mihailam Zimovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Vītolu ielā 5 – 17, Liepājā. Piedzinēji: SIA Intrum Latvia, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, un Valsts policija Rīgas reģiona pārvalde, juridiskā adrese: Gaujas iela 15, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 29,6 m2 un 24/1000 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2557 17, kadastra Nr. 1700 900 9743. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 18 400,00 EUR. Izsoles solis 600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 18.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1840,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 28.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 28.jūlijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas


Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.06.2023
Reģistrācijas numurs: 40203493475
Firma: AE Partner Property SIA
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Ganību iela 1/3, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 26.06.2023
Reģistrācijas numurs: 40203492802
Firma: SIA Juna Company
Pamatkapitāls: 2798 EUR
Adrese: Ugāles iela 7 – 80, Liepāja, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 26.06.2023
Reģistrācijas numurs: 40203492963
Firma: SIA "Zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojs"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 29.06.2023
Reģistrācijas numurs: 40002204954
Nosaukums: IK M Property services
Adrese: Apšu iela 25 – 3, Liepāja, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KONSTANTĪNS MAĻUTA, personas kods 141170–XXXXX, miršanas datums 22.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA TAPIŅA, personas kods 260249–XXXXX, miršanas datums 06.06.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA BOIČUKA, personas kods 130744–XXXXX, miršanas datums 28.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS KRĒSLIŅŠ (VLADIMIR KRESLINSH), personas kods 161061–XXXXX, miršanas datums 12.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS STŪRIS, personas kods 210247–XXXXX, miršanas datums 10.06.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Linda Jāgere–Birzniece
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LEONĪDS MOLOTOKS, personas kods 260360–XXXXX, miršanas datums 24.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS SKUDIĶIS, personas kods 151059–XXXXX, miršanas datums 26.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MUDĪTE BUMBIERE (MUDITE BUMBIERE), personas kods 050456–XXXXX, miršanas datums 08.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Ilona Litinska
Prakses vietas adrese: Liepājas iela 48, Kuldīga, LV–3301

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OĻĢERTS STEPKO, personas kods 130232–XXXXX, miršanas datums 20.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 239162.

Promocijas darbi

Precizējot iepriekš publicēto
Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu promocijas padome precizē oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" 2023.gada 22.jūnija, laidiena Nr. 120, OP 2023/120.PM1 publicēto EVIJAS MIRĶES promocijas darba aizstāvēšanas paziņojumu. Promocijas darba nosaukums pareizi lasāms: "Skolotāju gatavība attālinātām mācībām 2020.–2021. gada pandēmijas laikā".

Uzaicinājums uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas tiesvedībā atrodas civillieta Nr.C69291623 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret Raiēnu Gistavu Teodoru Bironu (Rayan Gustave Theodore Buron) par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam RAIĒNAM GISTAVAM TEODORAM BIRONAM (RAYAN GUSTAVE THEODORE BURON), dzim. 2001.gada 30.decembrī, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Aija Pomerance rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam Raiēnam Gistavam Teodoram Bironam (Rayan Gustave Theodore Buron) ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu lietas dalībnieki šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā izskatīšanas laika.
Saīsināts spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023.gada 9.novembrī. Datums, kad saīsināts spriedums ir pieejams tiešsaistes sistēmā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsināta sprieduma gadījumā, pusēm ir tiesības 10 dienu laikā no saīsināta sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā spriedums stājas likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no pieejamības tiešsaistes sistēmā.