Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Nataļjai Feduro piederošo daļu laulāto kopmantā – ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Atmodas bulvāris 12B–25, Liepāja, ar kadastra Nr.17009026310. Parādniece: Nataļja Feduro. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums: EUR 10 600,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no četristabu dzīvokļa īpašuma daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 17009026310, ar kopējo platību 74,7 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 747/40884 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000020277007, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020563. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009026310. Pirmās izsoles sākumcena EUR 10 600,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 14.marts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.aprīlis plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1060,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā atkārtotā izsolē parādniekam Andrejam Belovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kūrmājas prospektā 23 – 9, Liepājā. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga, SIA Intrum Latvia, adrese – Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, AS Swedbank, adrese – Balasta dambis 15, Rīga, AS Luminor Bank, kuru pārstāv AS Luminor Bank Latvijas filiāle, adrese – Skanstes iela 12, Rīga, Dienvidkurzemes novada pašvaldība, adrese – Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese – Rožu iela 6, Liepāja, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, adrese – Rātslaukums 1, Rīga, Larisa Terentjeva. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 74,4 m2 un 744/30507 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5232 9, kadastra Nr. 1700 901 3500. Sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs norādījis, ka pārdodamais nekustamais dzīvokļa īpašums ir patvaļīgi apvienots ar nekustamā dzīvokļa īpašumu Kūrmājas prospektā 23 – 10, Liepājā, kadastra Nr. 1700 901 3660. Vairāk informācijas skatīt izsoles sludinājumā pievienotajā īpašuma vērtējumā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 53 000,00 EUR. Izsoles solis 1600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 28.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 5300,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 8.marts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 11.aprīlis plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko izsoli Judītei Šmitei piederošajam nekustamajam īpašumam. Nekustamā īpašuma adrese: Ģenerāļa Baloža iela 7–27, Liepāja, kadastra numurs 1700 002 0506. Nekustamā īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 49,6 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo 493/36530 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu ēkas. Piedzinējs: p.l.c. Multitude Bank Nr.C56251, ST Business Centre, 120, The Strand, Gzira GZR 1027, Maltas Republika. Nekustamā īpašuma novērtējums: 11 800,00 EUR. Izsoles kārta: 1. Izsoles sākumcena: 11 800,00 EUR. Izsoles solis: 900,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 30.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita nodrošinājuma summa 1180,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 10.marts. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 11.aprīlis plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 636 24319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 06.03.2023
Reģistrācijas numurs: 50008322941
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Bāriņu iela 12"
Adrese: Bāriņu iela 12 – 15, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 06.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40008322954
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Celtnieku 15/17"
Adrese: Celtnieku iela 15/17 – 9, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 07.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40008323019
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Dzintaru 13"
Adrese: Dzintaru iela 13 – 6, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 09.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40008323095
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Dzintaru 9"
Adrese: Dzintaru iela 9 – 7, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 06.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40008322935
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Graudu 45"
Adrese: Graudu iela 45 – 6, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 10.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40008323146
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Janševska 26"
Adrese: Jēkaba Janševska iela 26 – 3, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203468482
Firma: SIA "Liepājas bruģis"
Pamatkapitāls: 1000 EUR
Adrese: Esperanto iela 13 – 7, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203467453
Firma: SIA Consult–ME
Pamatkapitāls: 200 EUR
Adrese: Oskara Kalpaka iela 66 – 35, Liepāja, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 07.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203467862
Firma: SIA "Egļu kalns 1"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Kuldīgas iela 38 – 54, Liepāja, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203468919
Firma: SIA Atelier 9T
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Teodora Breikša iela 46, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203468853
Firma: SIA "GROBIŅA Properties"
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Vecā ostmala 10, Liepāja, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪGA SVARA, personas kods 130161–XXXXX, miršanas datums 12.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANTOŅINA MARKOVA, personas kods 190949–XXXXX, miršanas datums 27.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNIS ĶIVELĪTIS, personas kods 061159–XXXXX, miršanas datums 05.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA RASMA ČERŅEVSKA, personas kods 230642–XXXXX, miršanas datums 30.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KONSTANTĪNS STUKALOVS, personas kods 221058–XXXXX, miršanas datums 22.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARTA BLAUZDE, personas kods 150424–XXXXX, miršanas datums 11.05.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRIS APINIS, personas kods 121147–XXXXX, miršanas datums 30.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĀRIJA KALNIŅA, personas kods 191252–XXXXX, miršanas datums 01.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS DĪĶIS, personas kods 020432–XXXXX, miršanas datums 24.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILMA MEŽA, personas kods 221227–XXXXX, miršanas datums 31.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RIMA JEGOROVA, personas kods 251148–XXXXX, miršanas datums 02.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIGA STĀMERE, personas kods 180636–XXXXX, miršanas datums 04.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SIGUTE HIMAČA, personas kods 100467–XXXXX, miršanas datums 10.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RŪTA OZOLA, personas kods 121232–XXXXX, miršanas datums 24.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Paziņojam atbildētājai LUDMILAI MATJUŠEVAI (LIUDMILA MATYUSHEVA), dzim. 1963.gada 27.novembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Klaipēdas iela 128–14, Liepāja, ka civillietu 2023.gada 12.aprīlī izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Inta Pūce rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 25022. panta otro daļu lietas dalībnieki šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā izskatīšanas laika. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2023.gada 12.aprīlī. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsinātā sprieduma gadījumā pusēm ir tiesības 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā spriedums stāsies likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina VITĀLIJU KUHĻEVSKI, dzim. 1976.gada 13.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi 2023.gada 8.jūnijā plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, 11A.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C69503322, Irinas Kuhļevskas prasībā pret Vitāliju Kuhļevski par laulības šķiršanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.

IGORS JEGOROVS, dzim. 1964.gada 9.oktobrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Kurzemes rajona tiesā 2023. gada 17. aprīlī pulksten 11.00 Liepājā, Tiesu ielā 5 (2. stāvs, 22. zāle), kā atbildētājs civillietā Nr. C69 4787 22, Olgas Čigarinas prasībā pret Igoru Jegorovu par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.3–12/3521/09 AS GE Money pieteikumā pret Irinu Piterani par saistību izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, ko izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone. Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājai IRINAI PITERANEI, dzim. 1966.gada 8.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta 78 Great plumtree, Harlow, Essex, CM20 2NX, Lielbritānija, ka minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā Kurzemes rajona tiesā Liepājā 2023.gada 17.aprīlī. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023.gada 17.aprīlī. Tiesa informē, ka atbildētājai Irinai Piteranei ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētāja ir tiesīga izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.