Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrejam Kravcovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rojas ielā 36 – 56, Liepājā. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga, AS MC Finance, juridiskā adrese: Bauskas iela 58A – 6, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 35,4 m2 un 354/35855 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000077789 56, kadastra Nr. 1700 902 8241. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 20 600,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 2.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2060,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 10.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 13.marts plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pārdod valsts ½ domājamo daļu no dzīvokļu īpašumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.14 un Nr.15 Robežu ielā 7, Liepājā. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.14 un Nr.15 Robežu ielā 7, Liepājā, kopīpašniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmantos pirmpirkuma tiesības, Possessor pārdos valsts ½ domājamo daļu no dzīvokļu īpašumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.14 un Nr.15 Robežu ielā 7, Liepājā, elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/. Elektroniskās izsoles sākums – 17.03.2023., izsoles noslēgums – 17.04.2023. plkst.13.00. Izsoles sākumcena – EUR 76 600. Izsoles solis – EUR 500. Nodrošinājums – EUR 7660. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.04.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product–files76/files/E–izsoles–noteikumi.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālr. uzziņām 67021413, 67021397.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.02.2023
Reģistrācijas numurs: 50203460391
Firma: SIA "Asperaamus Latvia"
Pamatkapitāls: 1500 EUR
Adrese: Brīvostas iela 14A, Liepāja, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.02.2023
Reģistrācijas numurs: 40203461130
Firma: SIA B Tehnika
Pamatkapitāls: 2600 EUR
Adrese: Cukura iela 5 – 36, Liepāja, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.02.2023
Reģistrācijas numurs: 40203459973
Firma: SIA TO You
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Grīzupes iela 19 – 30, Liepāja, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.02.2023
Reģistrācijas numurs: 40203460883
Firma: SIA International Spirits
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Graudu iela 45 – 6B, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.02.2023
Reģistrācijas numurs: 40203461342
Firma: SIA SMZE
Pamatkapitāls: 200 EUR
Adrese: Jūrmalas iela 27 – 6, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.02.2023
Reģistrācijas numurs: 40203460864
Firma: SIA "BUG A"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Klaipēdas iela 122 – 4, Liepāja, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 07.02.2023
Reģistrācijas numurs: 40203460262
Firma: SIA GR8T
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Oskara Kalpaka iela 76/80 – 14, Liepāja, LV–3405

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA GRIŠINA, personas kods 020226–XXXXX, miršanas datums 20.08.2016.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA BARSUKOVA, personas kods 071032–XXXXX, miršanas datums 07.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTRA GROSA, personas kods 120843–XXXXX, miršanas datums 12.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 12.01.2024.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDVĪNS ĶEIRIS, personas kods 131167–XXXXX, miršanas datums 24.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LAIMONIS EDUARDS HUVE, personas kods 200440–XXXXX, miršanas datums 11.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGA BRUMBERGA, personas kods 051237–XXXXX, miršanas datums 11.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VOLDEMĀRS EDUARDS PŪCE, personas kods 210930–XXXXX, miršanas datums 11.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS KAPLUNOVS (АЛЕКСАНДР КАПЛУНОВ), dzim. 07.08.1969., miršanas datums 08.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĢIRTS LIPERTS, personas kods 250278–XXXXX, miršanas datums 19.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA MAKINA, personas kods 080964–XXXXX, miršanas datums 24.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS JANEKS, personas kods 180737–XXXXX, miršanas datums 08.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 7. martā plkst.14.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELZA VALIJA DEKOVICA, personas kods 030225–XXXXX, miršanas datums 17.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SVETLANA STELPE, personas kods 121271–XXXXX, miršanas datums 24.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIJA DZĒRVE, personas kods 111039–XXXXX, miršanas datums 13.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JUĻA BIBIKOVA (YULYA BIBIKOVA), personas kods 110640–XXXXX, miršanas datums 16.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARINA AHMEDOVA (MARINA AKHMEDOVA), personas kods 200858–XXXXX, miršanas datums 13.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTA GULBE, personas kods 310839–XXXXX, miršanas datums 03.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELMĀRS KAIRO, personas kods 241266–XXXXX, miršanas datums 26.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALIJA OLGA ĢEDULE, personas kods 140943–XXXXX, miršanas datums 18.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 18.12.2023.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA JEVDOKIMOVA (TATIANA EVDOKIMOVA), personas kods 010753–XXXXX, miršanas datums 23.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILONA ĶEIRE, personas kods 210468–XXXXX, miršanas datums 17.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA PIHTINA (NINA PYKHTINA), personas kods 130644–XXXXX, miršanas datums 15.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRIS KĀLIS, personas kods 030240–XXXXX, miršanas datums 29.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 233836.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 3. martā plkst.14.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 6 (sešu) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas tiesneses Ingas Serafimovas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr.C69505722 prasītājas Liepājas valstspilsētas pašvaldības prasībā pret atbildētāju Niāru Bubieri par naudas piedziņu. Atbildētājai NIĀRAI BUBIEREI tiek paziņots, ka lieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā 2023.gada 21.martā (uz lietas izskatīšanu nav jāierodas) un ka saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023.gada 21.martā no plkst. 15.00. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiešsaistes sistēmā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Atbildētājai ir tiesības iesniegt tiesā lūgumu sprieduma sastādīšanai atbilstoši Civilprocesa likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam. Rakstveida lūgums iesniedzams tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas (uz norādīto termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais). Saīsinātais spriedums vienkāršotās procedūras lietā stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad izbeidzies termiņš sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanai un neviena no pusēm nav iesniegusi sprieduma sastādīšanas lūgumu. Saīsinātais spriedums vai atbilstoši Civilprocesa likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītais spriedums tiks nosūtīts atbildētājai pēc rakstveida lūguma saņemšanas. Lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesa, kuras sastāvā būs tiesnese Inga Serafimova. Atbildētājai ir Civilprocesa likuma 13., 19., 58. un 74.pantā, kā arī 30.3 nodaļā noteiktās tiesības un pienākumi, tostarp tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 19.pantā noteiktajiem pamatiem. Civilprocesa likumā noteiktās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina PATRAVALANU SUPASILASILU (PATTRAWALAN SUPHASILASIL), dzim.1987.gada 27.jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi 2023. gada 15.martā plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, 3.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C69303922 Toma Bomja prasībā pret Patravalanu Supasilasilu (Pattrawalan Suphasilasil) par laulības šķiršanu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa aicina EDUARDU GRIBANOVU, dzim. 1981.gada 24.aprīlī, ierasties 2023.gada 21.martā plkst. 11.00 uz tiesas sēdi Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā (18. tiesas sēžu zālē), kā atbildētāju civillietā Nr.C69500922 apdrošināšanas akciju sabiedrības "Baltijas Apdrošināšanas Nams" prasībā pret Eduardu Gribanovu par zaudējumu atlīdzināšanu.

Kurzemes rajona tiesas Liepājā lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras civillieta Nr.C69502822 Liepājas valstspilsētas pašvaldības prasībā pret Dzintaru Bērziņu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam DZINTARAM BĒRZIŅAM, dzim. 2003.gada 14.jūlijā, bez deklarētas dzīvesvietas Latvijā, ka civillietu 2023.gada 17.martā izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Inta Pūce rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu lietas dalībnieki šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā izskatīšanas laika. Lietā pieņemtais saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023.gada 17.martā, kas uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsinātā sprieduma gadījumā pusēm ir tiesības 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā spriedums stāsies likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.

Kurzemes rajona tiesa paziņo, ka tiesnese Inta Kalniņa rakstveida procesā 2023. gada 24.martā izskatīs civillietu Nr. C69338422 Liepājas valstpilsētas pašvaldības prasībā vienkāršotas procedūras lietā par naudas piedziņu ar atbildētāju Edgaru Cīzi. Tiesa informē atbildētāju EDGARU CĪZI, dzim. 1991. gada 8.februārī, ka viņam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma. Saīsināts sprieduma noraksts būs pieejams tiešsaistes sistēmā, sākot no 2023. gada 24.marta. Pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma norakstu nekavējoties nosūta ar pasta sūtījumu vai elektroniskā pasta sūtījumu, vai, ja tas iespējams, citā veidā saskaņā ar Civilprocesa likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina 1972. gada 13. jūlijā dzimušo ALEKSANDRU SEĻAVINU, deklarētā dzīvesvieta: Ugāles iela 1/3–107, Liepāja, LV–3407, ierasties uz slēgtu tiesas sēdi 2023. gada 7. martā plkst. 11.00 Kurzemes rajona tiesā, Katrīnas ielā 14, Ventspilī, 1. stāvā, 1.41 zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69486122 Svetlanas Seļavinas prasībā pret Aleksandru Seļavinu par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.