Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumenta un zīmoga atsaukums


Uzskatīt par nederīgu atestātu par iegūto vispārējo vidējo izglītību Nr. AB 014527, kas izsniegts 2000. gada 22. jūnijā ARMANDAM TOMELIM, pers. kods 1310XX–XXXXX, Liepājas Raiņa 6. vidusskolā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Indulim Mikutam piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Liepājā, Uliha ielā 153, kadastra Nr. 17000400235. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 17000400235 un kopējo platību 626 kv.m, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000400235001 un kopējo platību 124,2 kv.m, un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000400235002 un kopējo platību 49,3 kv.m. Piedzinējs – Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums – 24 800 EUR, izsoles sākumcena – 24 800 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 900,00 EUR. Izsole sāksies 2023. gada 13.janvārī un noslēgsies 2023. gada 13.februārī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 2.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2480 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Valerijam Kazakam piederošos nekustamos īpašumus Liepājā, Laivinieku ielā 3/5, dz.2, kadastra Nr. 17009012920 un 34766/1000000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma – zemesgabala Liepājā, Laivinieku ielā 3/5, kadastra Nr. 17000310118, kā funkcionāli saistītus īpašumus. Nekustamais īpašums sastāv no 34766/1000000 domājamajām daļām no zemesgabala ar kadastra Nr. 17000310118, kas atrodas Liepājas pilsētā, Laivinieku ielā 3/5 ar kopējo platību 749 kv.m, dzīvokļa īpašums Nr. 2, Laivinieku ielā 3/5, Liepājas pilsētā, kas ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 46,8 kv.m. Piedzinēji: AS "Amber Assets", juridiskā adrese: Muitas iela 1, Rīga; valsts; AS "Latvijas Gāze", juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga. Funkcionāli saistīto nekustamo īpašumu novērtējums – 28 100,00 EUR, izsoles sākumcena – 28 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 2800,00 EUR. Izsole sāksies 2023. gada 13.janvārī un noslēgsies 2023. gada 13.februārī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 2.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2810,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Uzņēmuma reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 13.01.2023
Reģistrācijas numurs: 40203453684
Firma: SIA "HIDROTEK"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Airītes iela 3 – 1, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.01.2023
Reģistrācijas numurs: 40203452424
Firma: SIA Suleon Seong
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Oskara Kalpaka iela 107 – 35, Liepāja, LV-3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.01.2023
Reģistrācijas numurs: 40203452918
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MetARS"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Roņu iela 8A, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.01.2023
Reģistrācijas numurs: 40203453754
Firma: SIA CFOOD
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Rojas iela 7 – 25, Liepāja, LV-3407

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 09.01.2023
Reģistrācijas numurs: 40002200632
Nosaukums: IK "ALMI M"
Adrese: Jelgavas iela 7 – 41, Liepāja, LV-3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 10.01.2023
Reģistrācijas numurs: 40008321253
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "25 kungi"
Adrese: Šķēdes iela 21 – 86, Liepāja, LV-3405

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 10.01.2023
Reģistrācijas numurs: 40008321272
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Indriķa 2"
Adrese: Indriķa iela 2 – 2, Liepāja, LV-3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA BĒRZIŅA, personas kods 210430–XXXXX, miršanas datums 04.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Testaments tiks nolasīts 2023. gada 27. janvārī plkst. 10.00 zvērinātas notāres prakses vietā Zivju ielā 3, Liepājā.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJS ZAICEVS (EVGENY ZAYTSEV), personas kods 260138–XXXXX, miršanas datums 28.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA ELVĪRA AVIŽUS, personas kods 061129–XXXXX, miršanas datums 04.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MILDA DEIMANTE, personas kods 151036–XXXXX, miršanas datums 18.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS CVETKOVS, personas kods 071252–XXXXX, miršanas datums 25.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTINA KUZŅECOVA (KUZNETSOVA), personas kods 200242–XXXXX, miršanas datums 28.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDMUNDS ĀBOLIŅŠ–ĀBOLS, personas kods 290742–XXXXX, miršanas datums 21.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINIS ZĒVALDS, personas kods 211264–XXXXX, miršanas datums 12.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINĀRS MONKEVICS, personas kods 290365–XXXXX, miršanas datums 29.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS MOROZOVS, personas kods 120142–XXXXX, miršanas datums 22.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA ALEKSEJEVA, personas kods 081234–XXXXX, miršanas datums 30.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINARS CĪRULIS, personas kods 150660–XXXXX, miršanas datums 30.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.3–12/13113–22/12 AS "GE Money" pieteikumā pret Guntaru Ķaupeli par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā ko izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone. Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam GUNTARAM ĶAUPELIM, dzim. 1980.gada 7.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: 5 Stockwell close, Stockwell lane, Drogheda, Co.Louth, Īrija, ka minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā Kurzemes rajona tiesā Liepājā 2023.gada 22.februārī. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023.gada 22.februārī. Tiesa informē, ka atbildētājam Guntaram Ķaupelim ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.

Kurzemes rajona tiesas Liepājā lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras civillieta Nr.C69489222 SIA "Legal Balance" prasībā pret Andu Vēveri un Vēsmu Vaņičkinu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai VĒSMAI VAŅIČKINAI, dzim. 1956.gada 4.februārī, bez deklarētas dzīvesvietas Latvijā, ka civillietu 2023.gada 17.februārī izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Inta Pūce rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu lietas dalībnieki šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā izskatīšanas laika. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2023.gada 17.februārī. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsinātā sprieduma gadījumā pusēm ir tiesības 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā spriedums stāsies likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.