Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapbūvētam zemesgabalam Ezerlīču ielā 19, Liepājā, kadastra numurs 17000420749, kas sastāv no zemes vienības 609 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 17000420744. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 14 200 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 2.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 1.februāris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 22.janvārim jāiemaksā nodrošinājums 1420 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapbūvētam zemesgabalam Loču ielā 17, Liepājā, kadastra numurs 17000310194, kas sastāv no zemes vienības 697 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 17000310194. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 35 600 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 2.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 1.februāris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 22.janvārim jāiemaksā nodrošinājums 3560 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 46–3, Liepājā, kadastra Nr. 17009031632, ar kopējo platību 123,5 kv.m, kas atrodas divstāvu 4 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 12 800 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 11.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.martam jāiemaksā nodrošinājums 1280 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 57–5A, Liepājā, kadastra Nr. 17009034117, ar kopējo platību 22,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4300 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 11.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.martam jāiemaksā nodrošinājums 430 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Katrīnas ielā 1–8, Liepājā, kadastra Nr. 17009034334, ar kopējo platību 27,3 kv.m, kas atrodas divstāvu 5 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā, nekustamā īpašuma Bārtas iela 3/Katrīnas iela 1, Liepāja, kadastra Nr.17000360207, sastāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 6900 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 11.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.martam jāiemaksā nodrošinājums 690 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Lāčplēša ielā 17–12/14, Liepājā, kadastra Nr. 17009034347, ar kopējo platību 31,1 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 23 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 6300 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 11.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.martam jāiemaksā nodrošinājums 630 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Matīsa Gūtmaņa ielā 10A–11, Liepājā, kadastra Nr. 17009032420, ar kopējo platību 57,9 kv.m, kas atrodas divstāvu 9 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā, nekustamā īpašuma Raiņa iela 49, Matīsa Gūtmaņa iela 10, Matīsa Gūtmaņa iela 10A, Liepāja, kadastra numurs 1700 020 0377, sastāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 9100 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 11.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.martam jāiemaksā nodrošinājums 910 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Zāļu ielā 30–7, Liepājā, kadastra Nr. 17009030789, ar kopējo platību 31 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5000 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 11.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.martam jāiemaksā nodrošinājums 500 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Zirņu ielā 37–12, Liepājā, kadastra Nr. 17009032490, ar kopējo platību 19,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 13 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 11.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.martam jāiemaksā nodrošinājums 340 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Talsu ielā 41–14N, Liepājā, kadastra Nr. 17009034080, ar kopējo platību 27,3 kv.m, kas atrodas piecstāvu 75 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2900 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 11.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.martam jāiemaksā nodrošinājums 290 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.
 
Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neizīrētam nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 74, Liepājā, kadastra Nr. 17000210120, kas sastāv no dzīvojamās mājas un zemes vienības 772 kv.m platībā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 62 400 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 2.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 1.februāris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 22.janvārim jāiemaksā nodrošinājums 6240 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapbūvētam zemesgabalam Airītes ielā 10, Liepājā, kadastra numurs 17000420607, kas sastāv no zemes vienības 660 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 17000420739. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 16 000 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 2.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 1.februāris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 22.janvārim jāiemaksā nodrošinājums 1600 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapbūvētam zemesgabalam Airītes ielā 10A, Liepājā, kadastra numurs 17000420745, kas sastāv no zemes vienības 634 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 17000420740. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 15 400 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 2.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 1.februāris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 22.janvārim jāiemaksā nodrošinājums 1540 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapbūvētam zemesgabalam Airītes ielā 10B, Liepājā, kadastra numurs 17000420746, kas sastāv no zemes vienības 608 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 17000420741. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 14 800 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 2.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 1.februāris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 22.janvārim jāiemaksā nodrošinājums 1480 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapbūvētam zemesgabalam Celtnieku ielā 12A, Liepājā, kadastra numurs 17000310196, kas sastāv no zemes vienības 1803 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 17000310196. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 54 500 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 2.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 1.februāris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 22.janvārim jāiemaksā nodrošinājums 5450 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapbūvētam zemesgabalam Ezerlīču ielā 15, Liepājā, kadastra numurs 17000420747, kas sastāv no zemes vienības 657 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 17000420742. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 15 200 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 2.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 1.februāris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 22.janvārim jāiemaksā nodrošinājums 1520 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapbūvētam zemesgabalam Ezerlīču ielā 17, Liepājā, kadastra numurs 17000420748, kas sastāv no zemes vienības 633 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 17000420743. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 14 700 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 2.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 1.februāris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 22.janvārim jāiemaksā nodrošinājums 1470 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Uzņēmuma reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 30.12.2022
Reģistrācijas numurs: 40203451113
Firma: SIA Drift77
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Matīsa Gūtmaņa iela 17/19 – 7, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.12.2022
Reģistrācijas numurs: 40203450635
Firma: SIA "CarCo"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Vecā ostmala 10, Liepāja, LV-3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AGRIS KĻAVA, personas kods 120553–XXXXX, miršanas datums 03.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINIS MINCENBERGS, personas kods 010761–XXXXX, miršanas datums 07.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA OSTAPIŠINA, personas kods 270355–XXXXX, miršanas datums 08.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA STRAKŠE, personas kods 280841–XXXXX, miršanas datums 05.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 25. janvārī plkst. 12.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAIMONDS REINIS, personas kods 050791–XXXXX, miršanas datums 13.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 13.11.2023.
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LAIMONS ALKSNIS, personas kods 120538–XXXXX, miršanas datums 10.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 232305.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VERA BAŠURA, personas kods 061045–XXXXX, miršanas datums 02.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĻUBOVA DEMJAŅENKO (LIUBOV DEMIYANENKO), personas kods 161254–XXXXX, miršanas datums 05.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARKADIJS ŽUBURS, personas kods 150160–XXXXX, miršanas datums 24.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ROBERTS BRICS, personas kods 091137–XXXXX, miršanas datums 05.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ĶINĒNS, personas kods 150650–XXXXX, miršanas datums 26.07.2010.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS NOROVIČS, personas kods 100142–XXXXX, miršanas datums 04.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka 2017. gada 27. decembrī mirušās ANNAS ŽAKO, personas kods 170527–10858, pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 20. janvārī plkst. 14.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TEODORS JĀNIS PAKULIS, personas kods 030741–XXXXX, miršanas datums 19.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PAVELS ORLOVS (PAVEL ORLOV), personas kods 300636–XXXXX, miršanas datums 24.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājums nokārtot saistības

OĻEGS GUSĻAKOVS,
Pers. kods 1309XX–XXXXX,
BRĪDINĀJUMS Nr. 101201
Par Kreditēšanas līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 101201, pirmstermiņa atmaksu
SIA "LATVIJAS HIPOTĒKA", vienotais reģistrācijas Nr. 40103162565 (turpmāk tekstā – Sabiedrība), informē, ka saskaņā ar Kreditēšanas līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 101201 (turpmāk tekstā – Līgums) Atmaksas grafiku Oļegam Gusļakovam (Oļegs Gusļakovs) pers. kods 1309XX–XXXXX, ir izveidojies maksājumu kavējums – 101 kalendārā diena, kas ir atzīstams par būtisku Līguma pārkāpumu (Aizņēmējs ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas neveic vai neveic pilnā apmērā aizdevuma atmaksu saskaņā ar līguma grafiku).
Līguma 3.7. apakšpunkts paredz, ka, konstatējot šādu Līguma pārkāpumu, Sabiedrībai ir tiesības prasīt pirmstermiņa Līguma saistību izpildi un pilnā apmērā realizēt savas prasījuma tiesības.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Sabiedrība pieprasa Oļegam Gusļakovam (Oļegs Gusļakovs) pers. kods 1309XX–XXXXX, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Brīdinājuma saņemšanas dienas veikt pirmstermiņa aizdevuma atmaksu, kas uz 2022.gada 18.novembri ir EUR 2177,12 (neatmaksātais aizdevums EUR 1968,60, lietošanas procenti EUR 124,41, nokavējuma procenti EUR 72,55 un līgumsods EUR 11,56), pretējā gadījumā Sabiedrība vienpusēji atkāpsies no Līguma un iesniegs tiesā prasības pieteikumu par ķīlas labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vēršot piedziņu uz ķīlu – nekustamo īpašumu Roņu iela 7–14, Liepāja, Latvija, kadastra numurs 17009007226.
Lūgums ņemt vērā, ka pirms maksājuma veikšanas ir nepieciešams sazināties ar maksājuma saņēmēju, lai precizētu aktuālo parāda summu kāda būs maksāšanas dienā vai izteiktu pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esību, apmēru un samaksas termiņu.
Paziņo zv. notāre I. Popele.

Uzaicinājums uz tiesu
Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69445522 maksātnespējīgās akciju sabiedrības "PNB Banka" prasībā pret TAHIRU ABASOVU par naudas piedziņu.
Kurzemes rajona tiesa paziņo Tahiram Abasovam, dzim. 1958. gada 20. maijā, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Atmodas bulvāris 14A–14, Liepāja, ka civillietu 2023. gada 7. februārī rakstveida procesā izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ilze Fišere, kurai atbildētāja var pieteikt noraidījumu, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2023. gada 7. februāra.