Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.12 zvērināta tiesu izpildītāja Ilona Kalniņa, prakses vieta – Lielais prospekts 54–2, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē Marekam Pukinskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Zāļu ielā 3A–1, Liepājā, piedzinējs – hipotekārais kreditors AS "ERST Finance", reģistrācijas numurs 41203048956, Elizabetes iela 87–1B, Rīga, LV–1050. Hipotekārais kreditors – SIA Kauguru Nams, reģistrācijas numurs 40003872760, Ernesta Birznieka–Upīša iela 26–12, Rīga, LV–1050. Dzīvokļa īpašums sastāv no četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 94,6 kv.m, un 946/13529 domājamās daļas no ēkas, divām būvēm un zemes. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ar kadastra numuru 1700 903 2844. Nekustamā īpašuma novērtējums – 37 600,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena – 37 600,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā līdz 2023.gada 8.janvārim zvērinātas tiesu izpildītājas Ilonas Kalniņas, reģ.Nr.10045911633, depozītu kontā Nr.LV69TREL9199007001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums un laiks – 2022.gada 19.decembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 18.janvāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63628036, mob. tālr. 29696692.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Ingai Jaunzemei piederošo ¼  domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu Nr.1700 020 0388 001, kas atrodas Lietuviešu ielā 3, Liepājā. Piedzinēji: Ritvars Kasparjosts–Rozīts; Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese – Rožu iela 6, Liepāja. Viss nekustamais īpašums sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu Nr.1700 020 0388 001, reģistrēts Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā ar kadastra Nr.17005200388, nav reģistrēts zemesgrāmatā. Izsolē tiek pārdota ¼ domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/4 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 5400,00 EUR. Izsoles solis – 250,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 540,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 14.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 13.janvāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Reinim Tilibam piederošo nekustamo īpašumu (9/42 domājamās daļas), kas atrodas Brīvības ielā 50, Liepājā. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese – Raiņa bulvāris 15, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 635 kv.m, un divām būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3387, kadastra Nr. 1700 021 0141. Izsolē tiek pārdotas 9/42 domājamās daļas no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (9/42 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 15 400,00 EUR. Izsoles solis – 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1540,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 14.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 13.janvāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Maksimam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Talsu ielā 51–4, Liepājā. Piedzinēji: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, juridiskā adrese – Tukuma iela 1A, Liepāja; Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese – Rožu iela 6, Liepāja; Liepājas pilsētas būvvalde, juridiskā adrese – Peldu iela 5, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 25,9 kv.m un 259/2030 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas (dabā neatrodas), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2910 4, kadastra Nr. 1700 902 6882. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 1200,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 3.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 120,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 14.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 13.janvāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināta biedrība

Reģistrācijas datums: 10.12.2022
Reģistrācijas numurs: 40008320544
Nosaukums: LR EVENTS
Adrese: Brīvības iela 82 – 10/14, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 15.12.2022
Reģistrācijas numurs: 40203447940
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rivden"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Daugavas iela 4 – 49, Liepāja, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.12.2022
Reģistrācijas numurs: 40203447508
Firma: SIA Livskog
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Kungu iela 30/34 – 40, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 16.12.2022
Reģistrācijas numurs: 40203448202
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Host Group"
Pamatkapitāls: 3000 EUR
Adrese: Liepāja, Lielā iela 1

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 16.12.2022
Reģistrācijas numurs: 40203448306
Firma: SIA "Lion Estate Group"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Uliha iela 11/11A – 3A, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 16.12.2022
Reģistrācijas numurs: 40008320756
Nosaukums: Dzīvokļa īpašnieku biedrība "Franču 4/8"
Adrese: Franču iela 4/8 – 27, Liepāja, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HERBERTS ELMĀRS GRAVA, personas kods 260434–XXXXX, miršanas datums 23.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INDULIS PUĶE, personas kods 131246–XXXXX, miršanas datums 22.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĀRIJA ABRAMČIKA, personas kods 250929–XXXXX, miršanas datums 30.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INĀRA AUSMA ĶEIRE, personas kods 151041–XXXXX, miršanas datums 27.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NATĀLIJA VĪTOLA, personas kods 070779–XXXXX, miršanas datums 27.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIJA ARSEŅINA, personas kods 190340–XXXXX, miršanas datums 04.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA KURAĻENKO (LIUDMILA KURALENKO), personas kods 121146–XXXXX, miršanas datums 08.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA ANOHINA, personas kods 211138–XXXXX, miršanas datums 08.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELMARS ŠNEIDERS, personas kods 201236–XXXXX, miršanas datums 06.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 231836.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA VOROBJOVA, personas kods 030351–XXXXX, miršanas datums 22.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS PORIŅŠ, personas kods 020642–XXXXX, miršanas datums 17.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BRIGITA KAMEROVSKA, personas kods 231235–XXXXX, miršanas datums 07.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDIS ĻAUDĀMS, personas kods 260482–XXXXX, miršanas datums 07.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STEPANS RIŠKO, personas kods 120169–XXXXX, miršanas datums 25.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS MAKUHA, personas kods 170540–XXXXX, miršanas datums 13.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 12. janvārī plkst. 12.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS KOZLOVS, personas kods 251172–XXXXX, miršanas datums 16.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIGMUNDS SOVINSKIS, personas kods 101254–XXXXX, miršanas datums 17.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VJAČESLAVS IĻJINS, personas kods 190347–XXXXX, miršanas datums 14.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADISLAVS LAIZĀNS, personas kods 240742–XXXXX, miršanas datums 14.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS BRUMZĀTS, personas kods 160123–XXXXX, miršanas datums 30.11.2001.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājums nokārtot saistības

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.6 zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas lietvedībā atrodas Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Nodokļu administrācijas 2022. gada 24. novembrī izdotais lēmums–izpildrīkojums lietā Nr.238–l/2.5.54 par parāda piedziņu 55,40 EUR apmērā no EGILA RETERA, dzim. 04.09.1964., par labu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai, reģistrācijas Nr.90000063185. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555.panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 97,25 EUR ne vēlāk kā līdz 2022.gada 28.decembrim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568.pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģistrācijas Nr.LV04077112501, depozīta kontā Nr.LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.01993/006/2022 un parādnieka vārds un uzvārds. Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumu Nr.451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja saistības netiks nokārtotas norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 118,43 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus. Ja minētā saistība ir dzēsta, uzaicinu iesniegt šo darbību apstiprinošus dokumentus.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas SIA "B2KAPITAL" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.C20 2843 11 AS "PrivatBank" prasībā pret Vasiliju Ļifanovu un Anatoliju Mandiburu par parāda piedziņu, ko izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone. Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam ANATOLIJAM MANDIBURAM, dzim. 1970.gada 11.augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Liepājā, Rojas ielā 2–28, ka minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā Kurzemes rajona tiesā Liepājā 2023.gada 9.martā. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023.gada 9.martā. Tiesa informē, ka atbildētājam Anatolijam Mandiburam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.

Kurzemes rajona tiesas (Talsos) lietvedībā atrodas civillieta Andas Arājas prasībā pret Nikolaju Arāju par laulības šķiršanu, kas nolikta izskatīšanai slēgtā tiesas sēdē videokonferences režīmā 2023.gada 17.janvārī plkst. 10.30 Kurzemes rajona tiesā Liepājā (adrese – Republikas iela 14/Tiesu iela 5, Liepāja). Lūdzam atbildētāju NIKOLAJU ARĀJU, dzim. 1977.gada 3.janvārī, saņemt tiesā prasības pieteikumu, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas Liepājā lietvedībā atrodas civillieta C69421722 Zandas Bērziņas prasībā pret Aleksandru Bērziņu par laulības šķiršanu, saskarsmes kārtības noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Kurzemes rajona tiesa uzaicina ALEKSANDRU BĒRZIŅU, dzim. 1993.gada 18.novembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Latvija, Dienvidkurzemes novads, Grobiņas pagasts, Cimdenieki, Sporta iela 10A–41, un Vācija, Auf Dem Bingel 6, 34576, Homberg, ierasties uz tiesas sēdi 2023.gada 24.janvārī plkst.10.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 21.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā C69421722 Zandas Bērziņas prasībā pret Aleksandru Bērziņu par laulības šķiršanu, saskarsmes kārtības noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69445522 maksātnespējīgās akciju sabiedrības "PNB Banka" prasībā pret Valentinu Malai (Valentina Malai) par naudas piedziņu. Kurzemes rajona tiesa paziņo VALENTINAI MALAI, dzim. 1984. gada 10. maijā, kurai pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Atmodas bulvāris 8A–26, Liepāja, ka civillietu 2023. gada 23. janvārī rakstveida procesā izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ilze Fišere, kurai atbildētāja var pieteikt noraidījumu, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2023. gada 23. janvāra.