Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Vitālijam Maksimovam piederošo nekustamo īpašumu (4/30 domājamās daļas), kas atrodas Ķieģeļu ielā 21, Liepājā. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese – Talejas iela 1, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 595 kv.m, divām dzīvojamajām ēkām un trīs palīgceltnēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3022, kadastra Nr. 1700 034 0202. Izsolē tiek pārdotas 4/30 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, dzīvoklis Nr.3, ar kopējo platību 31,4 kv.m un domājamajai daļai atbilstošais zemesgabals. Nekustamā īpašuma (4/30 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība – 1500,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena – 1125,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 22.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 150,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 2.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 2.janvāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē Vitautam Gurauskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Teodora Breikša ielā 15–3, Liepājā. Piedzinējs: SIA Labi nami, Krišjāņa Barona iela 8–1N, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 25,7 kv.m un 257/2117 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4164–3, kadastra Nr. 1700 020 0357. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 4000,00 EUR. Izsoles solis – 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 27.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr.LV32674811093, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 400,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums un laiks – 2022.gada 7.decembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 6.janvāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē  Tatjanai Petrovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Šķēdes ielā 21–24, Liepājā. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 34,5 kv.m un 7/1000 kopīpašuma domājamajām daļām no būves, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2711 24 , kadastra Nr. 1700 900 0301. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 11 600,00 EUR. Izsoles solis – 1160,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 27.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr.LV32674811093, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1160,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums un laiks – 2022.gada 7.decembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 6.janvāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē Zigmāram Zeļģim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Lēņu ielā 2–21, Liepājā. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 38,6 kv.m un 386/25200 kopīpašuma domājamajām daļām no mājas un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4468 21 , kadastra Nr. 1700 901 8401. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 10 700,00 EUR. Izsoles solis – 1070,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 27.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr.LV32674811093, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1070,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums un laiks – 2022.gada 7.decembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 6.janvāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē  SIA Dzīvoklis LV piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Tāšu ielā 25–1, Liepājā. Piedzinējs: SIA Labi nami, Krišjāņa Barona iela 8–1N, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 39,3 kv.m un 393/28967 kopīpašuma domājamajām daļām no mājas un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4252 1, kadastra Nr. 1700 901 6426. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 9300,00 EUR. Izsoles solis – 930,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 27.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr.LV32674811093, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 930,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums un laiks – 2022.gada 7.decembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 6.janvāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Strazdu ielā 4B–20, Liepājā, un 1/2 domājamā daļa pieder Kitijai Ingunai Innus un 1/2 domājamā daļa pieder Ronaldam Railandam Innus. Piedzinējs: AS "PrivatBank" Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 29,7 kv.m un 11/1000 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2020–20, kadastra Nr. 1700 901 3576. Nekustamā īpašuma kopējā piespiedu pārdošanas vērtība  un pirmās izsoles sākumcena ir 11 000,00 EUR. Izsoles solis – 1100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 27.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr.LV32674811093, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1100,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums un laiks – 2022.gada 7.decembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 6.janvāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63622289. Izsoles norises noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, rīko Normundam Sovinskim piederošā nekustamā īpašuma Vītolu iela 3–2, Liepāja, kadastra numurs 1700 901 6078, pirmo labprātīgo izsoli. Pirmās izsoles sākumcena – 27 100,00 EUR, izsoles solis – 2710,00 EUR, izsoles sākuma datums un laiks – 2022.gada 7.decembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 6.janvāris plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 27.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2710,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģ.Nr.LV32674811093, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs – AS SWEDBANK, Balsta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. Atbilstoši tiesas lēmumam AS SWEDBANK ir atļauts pārdot labprātīgā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu ar šādiem tiesas apstiprinātiem nosacījumiem.
1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2 ar kopējo platību 41,3 kv.m. Pie dzīvokļa īpašuma piederošā 33/1000 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 1700 0320110001) un no zemes (kadastra apzīmējums 1700 0320110). Nekustamais īpašums atrodas Vītolu ielā 3, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2463–2, kadastra numurs 1700 901 6078.
[..]

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrejam Belovam piederošās 181/9293 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 30, Liepājā. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga; SIA Intrum Latvia, adrese – Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga; AS Swedbank, adrese – Balasta dambis 15, Rīga; AS Luminor Bank, kuru pārstāv AS Luminor Bank Latvijas filiāle, adrese – Skanstes iela 12, Rīga; Dienvidkurzemes novada pašvaldība, adrese – Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads; Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese – Rožu iela 6, Liepāja; Rīgas valstspilsētas pašvaldība, adrese – Rātslaukums 1, Rīga; Larisa Terentjeva. Nekustamais īpašums sastāv no garāžas Nr.19, Mirdzas Ķempes ielā 30, Liepājā, garāžas ēkā ar kadastra apzīmējumu 1700 044 0088 006. Garāžas Nr.19 platība 18,1 kv.m, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000217390, kadastra Nr. 1700 544 0088. Nekustamā īpašuma (181/9293 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 4900,00 EUR. Izsoles solis – 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 19.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 490,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 29.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 29.decembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrejam Belovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Uliha ielā 39/41–24, Liepājā. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga; SIA Intrum Latvia, adrese – Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga; AS Swedbank, adrese – Balasta dambis 15, Rīga; AS Luminor Bank, kuru pārstāv AS Luminor Bank Latvijas filiāle, adrese – Skanstes iela 12, Rīga; Dienvidkurzemes novada pašvaldība, adrese – Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads; Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese – Rožu iela 6, Liepāja; Rīgas valstspilsētas pašvaldība, adrese – Rātslaukums 1, Rīga; Larisa Terentjeva. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 28,7 kv.m un 19/1000 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1654 24, kadastra Nr. 1700 901 5471. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 17 200,00 EUR. Izsoles solis – 800,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 20.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1720,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 30.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 30.decembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 30.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40203444836
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GINLAT NAMI"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Dunikas iela 25 – 20, Liepāja, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.11.2022
Reģistrācijas numurs: 50203444221
Firma: SIA Esse Bonum
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Grīzupes iela 7 – 54, Liepāja, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.12.2022
Reģistrācijas numurs: 40203445117
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Construction ART"
Pamatkapitāls: 4 EUR
Adrese: Klaipēdas iela 58/60 – 35, Liepāja, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 02.12.2022
Reģistrācijas numurs: 40203445460
Firma: SIA "Codey"
Pamatkapitāls: Strautu iela 4, Liepāja, LV–3401
Adrese: 2802 EUR

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 02.12.2022
Reģistrācijas numurs: 40203445206
Firma: SIA DECEMBER DESIGN
Pamatkapitāls: 3000 EUR
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 15

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NORMUNDS VEITS, personas kods 211071–XXXXX, miršanas datums 31.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIGMUNDS EGLĪTS–EGLIŅŠ, personas kods 130555–XXXXX, miršanas datums 20.08.2009.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARMANDS KRONBERGS, personas kods 100266–XXXXX, miršanas datums 20.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA OZOLA, personas kods 111030–XXXXX, miršanas datums 17.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KONSTANTĪNS TRAŠKOVS, personas kods 140478–XXXXX, miršanas datums 31.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 31.07.2023.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA ADMIDINA, personas kods 241237–XXXXX, miršanas datums 10.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 5 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KATRĪNA RUDE, personas kods 210945–XXXXX, miršanas datums 12.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIHAILS ROMAŅENKOVS, personas kods 271059–XXXXX, miršanas datums 09.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRĒJS SAMAREVS, personas kods 301168–XXXXX, miršanas datums 31.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRMA KUPLĒNA, personas kods 080340–XXXXX, miršanas datums 04.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINA VINDIGA, personas kods 270554–XXXXX, miršanas datums 03.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 230431.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIGMARS LĀCIS, personas kods 081034–XXXXX, miršanas datums 07.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STAŅISLAVA TAUČIENE, personas kods 010508–XXXXX, miršanas datums 16.01.1995.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAIMONDS EIHVALDS, personas kods 030543–XXXXX, miršanas datums 08.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina ALEKSANDRU JAUNPETROVIČU, dzim. 1976.gada 27.oktobrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Martin Niemoeler str.4, Erfurt 99086, Vācija, ierasties uz tiesas sēdi 2023.gada 13.februārī plkst.10.00, Liepājā, Republikas ielā 14, 9.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69 4171 22 Ludmilas Kleines–Jaunpetrovičas prasībā pret Aleksandru Jaunpetroviču par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.C20 2925 12 AS "DNB banka" prasībā pret Ainaru Berģi par parāda piedziņu, ko izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone. Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam AINARAM BERĢIM, dzim. 1981.gada 4.janvārī, ka minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā Kurzemes rajona tiesā Liepājā 2023.gada 16.janvārī. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023.gada 16.janvārī. Tiesa informē, ka atbildētājam Ainaram Berģim ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69240922, Biedrības "8.BARONI" vienkāršotās procedūras prasībā pret ALEKSEJU KOZLOVU par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam Aleksejam Kozlovam, dzim. 1966.gada 5.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta – K.Barona ielā 8–17, Liepājā, ka 2023.gada 12.janvārī tiesnese M.Jansone minēto Biedrības "8.BARONI" prasību izskatīs rakstveida procesā un lietā pieņemtā saīsinātā sprieduma noraksts būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023.gada 12.janvārī, kas uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētājs Aleksejs Kozlovs ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Aleksejam Kozlovam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.