Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumenta un zīmoga atsaukums

Uzskatīt par nederīgu LĀSMAS ZIRKAS, pers. kods 0512XX–XXXXX, apliecību par pamatizglītību B Nr. 456097, ko 18.06.2022. izdevusi Liepājas Katoļu pamatskola.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.10.2022
Reģistrācijas numurs: 40203434594
Firma: SIA "Hernes health"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Klāva Ukstiņa iela 49 – 1, Liepāja, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 18.10.2022
Reģistrācijas numurs: 40203434359
Firma: SIA "Sporta Menedžments un Konsultācijas"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese:      Miera iela 46, Liepāja, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 19.10.2022
Reģistrācijas numurs: 40203434787
Firma: "AIZKRAUKLES SAULES PARKS" SIA
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Zāļu iela 40, Liepāja, LV–3401

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 20.10.2022
Reģistrācijas numurs: 50002198861
Firma: IK "Sango"
Adrese: Liepāja, Ozolu iela 25

Izsoles

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neizīrētam nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 74, Liepājā, kadastra Nr. 17000210120, kas sastāv no dzīvojamās mājas un zemes vienības 772 kv.m platībā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 78 000 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 24.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 23.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 13.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 7800 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Tiek precizēta izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2022gada 29.septembra laidienā Nr.189 zvērinātas tiesu izpildītājas Agnese Biķes publicētā izsole par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 26, Liepājā. Pareizi jābūt: Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Vladimiram Kuļikovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Raiņa ielā 26, Liepājā. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese – Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 636 m2 un divām būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3236, kadastra Nr. 1700 020 0321. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 46 800,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 35 100,00 EUR. Izsoles solis 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 20.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 4680,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 30.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 31.oktobris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi. Atvainojamies par pieļauto neprecizitāti.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZALIHA LIČKOVSKA (ZALIKHA LYCHKOVSKAYA), personas kods 120228–XXXXX, miršanas datums 04.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA KRONBERGA, personas kods 110641–XXXXX, miršanas datums 22.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIKOLAJS KUBRAKS (NIKOLAY KUBRAK), personas kods 151136–XXXXX, miršanas datums 12.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAIMONDS PĻAVIŅŠ, personas kods 310355–XXXXX, miršanas datums 29.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INDRA ZIEMELE, personas kods 230554–XXXXX, miršanas datums 20.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA VADONE, personas kods 260537–XXXXX, miršanas datums 29.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIKOLAJS VASIĻJEVS, personas kods 270451–XXXXX, miršanas datums 27.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALDA NŪJA, personas kods 210835–XXXXX, miršanas datums 08.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNARDS KRISTAPS ERODS, personas kods 241233–XXXXX, miršanas datums 23.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 23.08.2023.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OĻEGS ŠMATOVS, personas kods 240848–XXXXX, miršanas datums 24.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĻUBOVA ŠUBADEROVA, personas kods 030931–XXXXX, miršanas datums 26.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS DOMBROVSKIS, personas kods 270282–XXXXX, miršanas datums 12.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZELMA LĪNA VERA ZITMANE, personas kods 160532–XXXXX, miršanas datums 09.03.2010.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OĻEGS JEGOROVS, personas kods 080957–XXXXX, miršanas datums 19.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS MILTIŅŠ, personas kods 230253–XXXXX, miršanas datums 12.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STAŅISLAVS BEZĻEPKINS (STANISLAV BEZLEPKIN), personas kods 060546–XXXXX, miršanas datums 17.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVARS KAĻĶIS, personas kods 100158–XXXXX, miršanas datums 15.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69 3830 22 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret RUSLANU KRAVČONOK (Ruslan Kravčonok) par naudas piedziņu. Atbildētājam Ruslan Kravčonok (dzim. 17.12.1988.), pēdējā zināmā dzīvesvieta: Atmodas bulvāris 8b–47, Liepāja, tiek paziņots, ka tiesnese L. Laure vienkāršotās procedūras lietu izskatīs rakstveida procesā. Atbildētājam Ruslan Kravčonok ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktas procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Republikas ielā 14, Liepājā) 2023.gada 5.janvārī. Pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas atbilstoši Civilprocesa likuma 48.panta ceturtajai daļai, kas noteic, ka termiņš izbeidzas tajā stundā, kad tiesa beidz darbu.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina DAINI FREIBERGU, dzim.1981.gada 8.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Charlottedal alle 4, 4200 Slagelse, Dānija, ierasties uz tiesas sēdi 2022.gada 21.novembrī plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, 3.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C69361422, Baibas Freibergas prasībā pret Daini Freibergu par laulības šķiršanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.

VLADIMIRS STEPURA, dzim. 1956.gada 13.martā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Kurzemes rajona tiesā 2022. gada 21. novembrī pulksten 11.00 Liepājā, Tiesu ielā 5 (2. stāvs, 22. zāle), kā atbildētāju civillietā Nr. C69 3769 22 Marijas Pidgirnajas prasībā pret Vladimiru Stepuru par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.