Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta:  Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Alvim Bitem piederošo nekustamo īpašumu Ganību iela 19–9, Liepāja, kadastra Nr.17009025414. Parādnieks: Alvis Bite. Piedzinēji: (a) Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas Nr.90009112024, Čiekurkalna 1.līnija, k–2, Rīga, LV–1026; (b) VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums: EUR 10 400,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts:  viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 34,7 kv.m, kas atrodas pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 347/4802 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000340279001, būves ar kadastra apzīmējumu 17000340279002, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000340279. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009025414. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 10 400,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 9.septembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 10.oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 29.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1040,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Abiodun Korede Akinsanya piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Loču ielā 4, Liepājā. Piedzinēji: Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese – Rožu iela 6, Liepāja; Liepājas pilsētas pašvaldības policija, juridiskā adrese – Jelgavas iela 48, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1625 kv.m, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3499, kadastra Nr. 1700 031 0062. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 39 700,00 EUR. Izsoles solis – 2000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 26.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 3970,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 6.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 6.oktobris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.09.2022
Reģistrācijas numurs: 50203424371
Firma: SIA "Pieci elementi"
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Aldaru iela 36/38 – 16/17, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 07.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40203425040
Firma: SIA Lion Sport Performance
Pamatkapitāls: 77 EUR
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 18 – 8, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.09.2022
Reģistrācijas numurs:
Firma: SIA "Letonija V"
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Rojas iela 7 – 29, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 07.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40203425089
Firma: SIA S3 project
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Saules iela 3 – 2, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.09.2022
Reģistrācijas numurs: 40203424257
Firma: SIA Guenzo
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Zemnieku iela 49/51 – 31, Liepāja, LV-3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪVIJA ĀRIJA OZOLIŅA, personas kods 300835–XXXXX, miršanas datums 22.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELVĪRA ČIKOMASOVA (ELVIRA CHIKOMASOVA), personas kods 020836–XXXXX, miršanas datums 01.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILIS DĀBOLIŅŠ (VILIS DABOLINS), personas kods 231224–XXXXX, miršanas datums 09.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELVĪRA EŅĢELE, personas kods 160328–XXXXX, miršanas datums 24.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INNA JURKOVA, personas kods 111065–XXXXX, miršanas datums 13.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARTIS ĀDMĪDIŅŠ, personas kods 251268–XXXXX, miršanas datums 30.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJS DOBROVOĻSKIS (EVGENY DOBROVOLSKIY), personas kods 030439–XXXXX, miršanas datums 01.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JONS DONELA, personas kods 270831–XXXXX, miršanas datums 27.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS LIEPA, personas kods 101148–XXXXX, miršanas datums 30.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS MIROŠŅIKS, personas kods 281050–XXXXX, miršanas datums 04.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA DUBROVINSKA (LIUDMILA DUBROVINSKAYA), dzim. 29.01.1947., personas kods 42901347A057PB7, miršanas datums 18.11.2016.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VITAUTS BUTE, personas kods 171260–XXXXX, miršanas datums 20.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILNIS KRONBERGS, personas kods 290376–XXXXX, miršanas datums 04.04.2016.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIGITA LIEPIŅA, personas kods 210658–XXXXX, miršanas datums 05.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS VIRDZINIEKS, personas kods 080437–XXXXX, miršanas datums 09.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OTĪLIJA ANNA MENIĶE, personas kods 050335–XXXXX, miršanas datums 27.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VĒRA MEŽINSKA (VERA MEZINSKA), personas kods 230214–XXXXX, miršanas datums 24.02.2009.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VOLDEMĀRS SPRIGASTS, personas kods 020244–XXXXX, miršanas datums 09.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA ŠVALBE, personas kods 201244–XXXXX, miršanas datums 04.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas Liepājā lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C6937022 MSIA "PNB Banka" prasībā pret GERMANU MURAŠKO par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam Germanam Muraško, dzim. 1972.gada 26.martā, bez deklarētas dzīvesvietas Latvijā, ka civillietu 2022.gada 24.oktobrī izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Inta Pūce rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu lietas dalībnieki šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā izskatīšanas laika. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2022.gada 24.oktobrī. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsinātā sprieduma gadījumā pusēm ir tiesības 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā spriedums stāsies likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69342122 Aleksandra Larionova prasībā pret PĒTERI GREBI par parāda piedziņu. Saskaņā ar Kurzemes rajona tiesas tiesneses 2022. gada 31. augusta lēmumu, pamatojoties uz Covid–19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 10. pantu, ir atzīts, ka civillietas Nr.C69342122 Aleksandra Larionova prasībā pret Pēteri Grebi par parāda piedziņu izskatīšana mutvārdu procesā nav nepieciešama un konkrētā civillieta izskatāma rakstveida procesā. Kurzemes rajona tiesa paziņo Pēterim Grebim, dzim. 1991. gada 19. decembrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Dzintaru ielā 91–50, Liepājā, ka civillietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ilze Fišere, kurai atbildētājs var pieteikt noraidījumu, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022. gada 13. oktobra.