Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamajām telpām Talsu ielā 51–1N, Liepājā, kadastra Nr. 17009032209, ar kopējo platību 50,2 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 10.septembris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2022.gada 10.oktobris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 30.septembrim jāiemaksā nodrošinājums 260 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Talsu ielā 51–5, Liepājā, kadastra Nr. 17009032207, ar kopējo platību 25,5 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1500 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 10.septembris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 10.oktobris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 30.septembrim jāiemaksā nodrošinājums 150 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Talsu ielā 51–6, Liepājā, kadastra Nr. 17009032208, ar kopējo platību 25,7 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1500 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 10.septembris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 10.oktobris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 30.septembrim jāiemaksā nodrošinājums 150 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Paziņojums par tarifa projektu atkritumu poligonā Ķīvītes, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads
SIA "Liepājas RAS" spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 66,38 EUR/t bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas ir spēkā no 2022.gada 1.janvāra (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 17.decembra lēmums Nr.172 prot. Nr.55, 3.p.).
Sadzīves atkritumu apglabāšana
DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t
No 80 uz 95
Spēkā esošais tarifs (bez PVN)
No 66,38 uz 72,10
Piedāvātais tarifs (bez PVN)
No 73,44 uz 79,69
Tarifa palielinājums (%)
10,63% / 10,53%
Tarifu projekta aprēķināšana un iesniegšana saistīta ar:
– preču un pakalpojumu izmaksu pieaugumu, ko veicināja degvielas un elektroenerģijas cenu izmaiņas, politiski ekonomiskā situācija pasaulē;
– personāla izmaksu pieaugums, ko ietekmēja procesā iesaistītās īpatsvara procentu izmaiņas, atalgojuma un personāla izmaiņas pret spēkā esošo tarifu;
– poligonā pieņemto un apglabājamo atkritumu pieaugums pret spēkā esošo tarifu;
– ilgtermiņa saistību izpildi pret Ziemeļvalstu investīciju banku.
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, lietotājs var SIA "Liepājas RAS" birojā, "Ķīvītes", Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar finanšu direktoru Ivaru Laivenieku, tālr. 29491192.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Liepājas RAS", LV42103023090, "Ķīvītes", Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV–3430, e-pasta adrese: birojs@liepajasras.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NADEŽDA MIČANE, personas kods 180435–XXXXX, miršanas datums 16.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ERNESTS DVĪNIS, personas kods 140839–XXXXX, miršanas datums 30.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA GRASMANE, personas kods 081040–XXXXX, miršanas datums 28.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS LELUMS, personas kods 270348–XXXXX, miršanas datums 25.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA BOGDANOVA, personas kods 090851–XXXXX, miršanas datums 21.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNARS DŪČMANIS, personas kods 111140–XXXXX, miršanas datums 06.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PĒTERIS LAPSA, personas kods 290642–XXXXX, miršanas datums 21.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ULDIS KĀRKLIŅŠ, personas kods 020664–XXXXX, miršanas datums 28.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS JEPANČINCEVS, personas kods 010558–XXXXX, miršanas datums 02.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALBINA BUCIENE, personas kods 040732–XXXXX, miršanas datums 09.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS ŠNEIDERS, personas kods 031244–XXXXX, miršanas datums 25.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PETRONELE ALDONA LEKSTUTE, personas kods 100537–XXXXX, miršanas datums 04.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIGARS KUPČS, personas kods 050569–XXXXX, miršanas datums 17.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina ALEKSANDRU KOGANU, dzim. 1989.gada 19.jūnijā, ierasties uz tiesas sēdi 2022.gada 14.novembrī plkst. 11.00 Kurzemes rajona tiesā, Tiesu ielā 5, 3.stāvā, 23.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.69 3477 22 Liepājas pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Diānu Mihnovecu un Aleksandru Koganu par aizgādības tiesību atņemšanu, lietā ar trešo personu Jeļenu Mihnovecu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69 2418 22 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret GIEDRI TAMOŠAITIENI (GIEDRE TAMOŠAITIENE) un EDGAR ALBERTO HEREDIA SERRANO par naudas piedziņu. Atbildētājam Giedrei Tamošaitienei (Giedre Tamošaitiene) (dzim. 09.11.1975.) un Edgar Alberto Heredia Serrano (dzim. 19.08.1979.), pēdējā zināmā dzīvesvieta: Atmodas bulvāris 35–7, Liepāja, tiek paziņots, ka tiesnese L.Laure vienkāršotās procedūras lietu izskatīs rakstveida procesā. Atbildētājiem Giedrei Tamošaitienei (Giedre Tamošaitiene) un Edgar Alberto Heredia Serrano ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktas procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Republikas ielā 14, Liepājā) 2022.gada 31.oktobrī. Pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas atbilstoši Civilprocesa likuma 48.panta ceturtajai daļai, kas noteic, ka termiņš izbeidzas tajā stundā, kad tiesa beidz darbu.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina ROLANDU KISEĻEVU, dzim. 1983. gada 17. maijā, ierasties uz tiesas sēdi 2022. gada 4. oktobrī pulksten 11.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 22. tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69 3050 22 AS "Citadele banka" prasībā pret Inesi Kiseļevu, Rolandu Kiseļevu un Elīnu Veisu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.