Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumenta un zīmoga atsaukums

Uzskatīt par nederīgu IRINAS ANFILATOVAS, pers. kods 0710XX–XXXXX, Liepājas 7. vidusskolas atestātu par vispārējo vidējo izglītību Nr. 402443, izsniegtu 1984. gada 22. jūnijā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Voldemaram Puišim piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Andreja Pumpura iela 14–NT7, Liepāja, kadastra Nr.17009016453. Parādnieks – Voldemars Puišis. Piedzinējs – Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums – EUR 4200,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamām telpām, ar kadastra apzīmējumu 17009016453, ar kopējo platību 92,1 kv.m, kas izvietotas pirmskara laika projekta daudzdzīvokļu ēkas pagrabstāvā Liepājas pilsētas Vecliepājas mikrorajonā, kā arī pie neapdzīvojamo telpu īpašuma piederošās kopīpašuma 921/14352 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000330153003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000330153, un piecām palīgēkām. Izsolē tiek pārdota Voldemaram Puišim piederošā ½ domājamā daļa no visa nekustamā īpašuma. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009016453. Starp kopīpašniekiem nav noslēgts un zemesgrāmatā reģistrēts kopīpašuma lietošanas kārtības līgums. Otrās izsoles sākumcena – EUR 3150,00. Izsoles solis – EUR 250,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 27.jūlijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 26.augusts plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 16.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma– EUR 420,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvā, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Olgai Naidenovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Talsu ielā 51–8, Liepājā. Piedzinēji: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja; Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 25,3 kv.m un 253/2030 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas (dabā neatrodas), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2910 8, kadastra Nr. 1700 902 7212. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 1600,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 10.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 160,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 21.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 22.augusts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Girtam Darjus (Girtas Darius) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Talsu ielā 51–7, Liepājā. Piedzinēji: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja; Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 25,3 kv.m un 253/2030 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas (dabā neatrodas), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2910 7, kadastra Nr. 1700 902 5362. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 1600,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 10.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 160,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 21.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 22.augusts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Maksimam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Talsu ielā 51–3, Liepājā. Piedzinēji: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja; Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 25,3 kv.m un 253/2030 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas (dabā neatrodas), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2910 3, kadastra Nr. 1700 901 7578. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 1600,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 10.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 160,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 21.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 22.augusts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Viktoram Mozgirim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kaktu ielā 3–9, Liepājā. Piedzinēji: Santa Bužere; Inta Bužere; Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga; Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga; Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 14,2 kv.m un 142/2850 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3776 9, kadastra Nr. 1700 902 6158. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 5000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena – 3750,00 EUR. Izsoles solis – 150,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 10.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 500,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 21.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 22.augusts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Andrim Pesem piederošo nekustamo īpašumu Mirdzas Ķempes ielā 3–30, Liepājā, kadastra Nr.17009012809. Parādnieks – Andris Pese. Piedzinējs – SIA "Intrum Latvia", reģistrācijas Nr. 40203088409, Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV–1039. Novērtējums – EUR 26 600,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvokļa īpašums 467.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 8.stāvā Liepājas pilsētas Ezerkrasta mikrorajonā, ar kopējo platību 49,3 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 493/58322 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000440187001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000440187. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009012809. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 26 600,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 22.jūlijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums – 2022.gada 22.augusts plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 11.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 2660,00. Tālr. 63232382.

Uzņēmumu reģistra ziņas


Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.07.2022
Reģistrācijas numurs: 40203414348
Firma: SIA "LIEPĀJAS METALURGS"
Pamatkapitāls: 2750 EUR
Adrese: Brīvības iela 93, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 22.07.2022
Reģistrācijas numurs: 40203415080
Firma: SIA "BALTU Investments"
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Vecā ostmala 10, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.07.2022
Reģistrācijas numurs: 40203414579
Firma: BRAL SIA
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Mirdzas Ķempes iela 5 – 1, Liepāja, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.07.2022
Reģistrācijas numurs: 40203414850
Firma: Damstahl SIA
Pamatkapitāls: 500 000 EUR
Adrese: Virssardzes iela 11, Liepāja, LV–3414

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 22.07.2022
Reģistrācijas numurs: 50002196381
Nosaukums: IK APEU
Adrese: Grīzupes iela 97 – 39, Liepāja, LV–3414   

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANASTASIJA KANGISERE, personas kods 140297–XXXXX, miršanas datums 08.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INĀRA GENESE, personas kods 080259–XXXXX, miršanas datums 13.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SVETLANA GORODISKA, personas kods 240154–XXXXX, miršanas datums 29.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA JERMOĻENKO, personas kods 240648–XXXXX, miršanas datums 25.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJS TARASOVS, personas kods 200767–XXXXX, miršanas datums 12.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 13.03.2023.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PJOTRS AREŠČENKO (PETR ARESHCHENKO), personas kods 120237–XXXXX, miršanas datums 28.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājums uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa paziņo, ka tiesnese Inta Pūce rakstveida procesā 2022.gada 6.septembrī izskatīs civillietu Nr. C69294422 Liepājas valstspilsētas pašvaldības prasībā vienkāršotas procedūras lietā pret ARMANDU FELDMANI par naudas piedziņu. Tiesa informē atbildētāju Armandu Feldmani, dzim. 1966.gada 29.jūnijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Klaipēdas iela 110–108, Liepāja, LV–3416, ka viņam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma. Saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 6.septembrī no plkst. 14.00, kas uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu. Pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma norakstu nekavējoties nosūta ar pasta sūtījumu vai elektroniskā pasta sūtījumu, vai, ja tas iespējams, citā veidā saskaņā ar Civilprocesa likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas atbilstoši Civilprocesa likuma 48.panta ceturtajai daļai, kas noteic, ka termiņš izbeidzas tajā stundā, kad tiesa beidz darbu.